Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Federacja MAZOWIA
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
22 652 22 66
Telefon
512 022 105
Adres rejestrowy
Możliwość wizyt osobistych
Tak
Ulica
Kredytowa 6 lok. 22
Kod pocztowy
00-062
Miejscowość
Warszawa
Województwo
mazowieckie
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Śródmieście
Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami
Tak
Dane rejestrowe
Forma prawna
Federacja, związek stowarzyszeń
KRS
0000145690
REGON
01544501200000
NIP
5213236580
Rok powstania
2003
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Federacja MAZOWIA to dobrowolne porozumienie autonomicznych organizacji pozarządowych działających na terenie województwa mazowieckiego.

Federacja działa już od ponad 19 lat na terenie województwa mazowieckiego. Jesteśmy dobrowolnym porozumieniem ponad 70 różnorodnych NGO-sów. Wśród nas są małe organizacje z terenów wiejskich i duże działające w Warszawie, stowarzyszenia i fundacje, o zróżnicowanym profilu – od kultury przez ekologię po pomoc społeczną. Misją Federacji jest wspieranie rozwoju III sektora w naszym województwie. Wierzymy, że wpływa to na rozwój całego regionu i buduje dojrzałe społeczeństwo obywatelskie.

Federacja jest członkiem Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych oraz ogólnopolskiej federacji Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych (jako przedstawiciel woj. mazowieckiego). Jesteśmy obecni w Branżowej Komisji Dialogu Społecznego ds. organizacji wspierających oraz w składzie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

 Federacja realizuje kluczowe dla działania sieci funkcje, takie jak: REPREZENTOWANIE/RZECZNICTWO: m.in.  realizacja projektu Mazowiecka kuratela społeczna; WZMACNIANIE: poprzez szkolenia, doradztwo, poradnictwo i publikacje skierowane do organizacji pozarządowych działających na terenie woj.  INTEGROWANIE: m.in. poprzez coroczną organizację Mazowieckiego Forum Inicjatyw Pozarządowych będącego spotkaniem środowiska III sektora działającego na terenie województwa mazowieckiego oraz lokalnych i regionalnych urzędników zajmujących się współpracą z organizacjami ( w tym roku po raz XVII); INFORMOWANIE: prowadzenie strony internetowej zawierającej ważne dla organizacji pozarządowych informacje; prowadzenie FB, redakcja i wysyłka newslettera, organizację cyklu spotkań on line na fb z ważnymi dla III sektora osobami z administracji samorządowej i rządowej „Chcemy wiedzieć więcej”.

W ostatnich latach Federacja Mazowia realizowała szereg projektów, których głównym celem było wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na Mazowszu poprzez wzmacnianie potencjału organizacji pozarządowych i/lub zwiększanie zaangażowania mieszkańców w działalność obywatelską i społeczną.

OBECNIE realizujemy:

  1. Mazowiecka Koalicja na rzecz Dialogu NGO i JST - którego celem jest poprawa jakości współpracy  organizacji pozarzadowych z samorządowcami;
  2. Mała Szkoła NGO - projekt realizowany z białoruskim partnerem Asamblejem,  skierowany do białoruskich działaczy społecznych:
  3. Zwrot w stronę migrantów - projekt badawczo-edukacyjny skierowany do kadr kultury i ngo, realizowany wspólnie z partnerami z Czech i Słowacji.

Reklama

Treści związane z organizacją na ngo.pl

Publicystyka
25.11.2016
Federacja Mazowia to jedna z organizacji, które tworzą Stołeczne Centrum Organizacji Pozarządowych (SCWO). Jej działania w tym projekcie skupiają się na wspieraniu komisji dialogu społecznego (KDS) i dzielnicowych komisji dialogu społecznego (DKDS). W ramach działań Mazowii komisje mogły skorzystać m.in. z 60 godzin doradztwa specjalistycznego, na które zgłaszali zapotrzebowanie. Czego najbardziej potrzebowały komisje? Oto krótkie podsumowanie.
Publicystyka
18.05.2016
Lepsze adresowanie pomocy, ograniczenie powtarzalności usług w placówkach na danym terenie, specjalizacja we wsparciu danego typu oraz wzmocnienie roli ekspertów – to cele Lokalnych Systemów Wsparcia i dedykowanej im Komisji Dialogu Społecznego. Chociaż działania prowadzone są od niedawna, mają szansę pomóc w rozwiązaniu miejskich problemów społecznych.
Publicystyka
16.12.2016
Od kilku lat mieszkańcy m.st. Warszawy mają możliwość zadawania Stołecznemu Konserwatorowi pytań. Inicjatywa ta powstała w Komisji Dialogu Społecznego ds. Ochrony Dziedzictwa Kulturowego, działającej przy Biurze Stołecznego Konserwatora Zabytków. Skąd taki pomysł?

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą / jest wpisana do rejestru przedsiębiorców.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
animowanie działań wspólnot lokalnych
sprawy formalne związane z działalnością organizacji, np. konsultowanie statutów, formularzy KRS i dokumentów
porady prawne, pomoc prawna
księgowość, zarządzanie finansami
dostarczanie informacji o źródłach finansowania
pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków
PR i promocja organizacji
współpraca z administracją
zrzeszanie organizacji pozarządowych (np. lokalnych, regionalnych, branżowych)

Zarząd

Anna Czyżewska, Prezeska Zarządu
Paulina Tramecourt, Wiceprezeska Zarządu
Dorota Lenarczyk, Członkini Zarządu
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej