Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL
Federacja MAZOWIA
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
22 652 22 66
Telefon
601 554 747
Adres rejestrowy
Ulica
Kredytowa 6 lok. 22
Kod pocztowy
00-062
Miejscowość
Warszawa
Województwo
mazowieckie
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Śródmieście
Dane rejestrowe
Forma prawna
Federacja, związek stowarzyszeń
KRS
0000145690
REGON
01544501200000
NIP
5213236580
Rok powstania
2003
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Federacja MAZOWIA to dobrowolne porozumienie autonomicznych organizacji pozarządowych działających na terenie województwa mazowieckiego.

Federacja działa już od ponad 15 lat na terenie województwa mazowieckiego. Jesteśmy dobrowolnym porozumieniem ponad 60 różnorodnych NGO-sów. Wśród nas są małe organizacje z terenów wiejskich i duże działające w Warszawie, stowarzyszenia i fundacje, o zróżnicowanym profilu – od kultury przez ekologię po pomoc społeczną. Misją Federacji jest wspieranie rozwoju III sektora w naszym województwie. Wierzymy, że wpływa to na rozwój całego regionu i buduje dojrzałe społeczeństwo obywatelskie.

Działania Federacji są w pierwszej kolejności skierowane do organizacji członkowskich. Celem Federacji jest wspomaganie mazowieckich organizacji pozarządowych w rozwoju i skutecznym działaniu na rzecz lokalnych społeczności. Proponując organizacjom członkostwo w swoich szeregach, Mazowia oferuje także skuteczne narzędzie do lobbowania na rzecz III sektora oraz wyrazistą pozarządową reprezentację mówiącą jednym głosem w rozmowach z sektorem publicznym. We wszystkich działaniach Mazowia zwraca baczną uwagę na przestrzeganie etyki zawodowej i wartości III sektora formułowanych w Karcie Zasad Organizacji Pozarządowych oraz w Karcie Różnorodności.

Federacja prowadzi też własne projekty – obecnie jako jeden z partnerów Stołecznego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych wspieramy prace Komisji Dialogu Społecznego i Dzielnicowych Komisji Dialogu Społecznego. Razem z Mazowieckim Instytutem Kultury zajmujemy się edukacją kulturową na Mazowszu w ramach projektu Kulturalni Edukatorzy – Mazowiecka Sieć Edukacji i Kultury. W ramach projektu NGO.MAZOWIA.COM szkolimy i organizujemy Mazowieckie Forum Inicjatyw Pozarządowych.

Reklama

Treści związane z organizacją na ngo.pl

Publicystyka
25.11.2016
Federacja Mazowia to jedna z organizacji, które tworzą Stołeczne Centrum Organizacji Pozarządowych (SCWO). Jej działania w tym projekcie skupiają się na wspieraniu komisji dialogu społecznego (KDS) i dzielnicowych komisji dialogu społecznego (DKDS). W ramach działań Mazowii komisje mogły skorzystać m.in. z 60 godzin doradztwa specjalistycznego, na które zgłaszali zapotrzebowanie. Czego najbardziej potrzebowały komisje? Oto krótkie podsumowanie.
Publicystyka
18.05.2016
Lepsze adresowanie pomocy, ograniczenie powtarzalności usług w placówkach na danym terenie, specjalizacja we wsparciu danego typu oraz wzmocnienie roli ekspertów – to cele Lokalnych Systemów Wsparcia i dedykowanej im Komisji Dialogu Społecznego. Chociaż działania prowadzone są od niedawna, mają szansę pomóc w rozwiązaniu miejskich problemów społecznych.
Publicystyka
16.12.2016
Od kilku lat mieszkańcy m.st. Warszawy mają możliwość zadawania Stołecznemu Konserwatorowi pytań. Inicjatywa ta powstała w Komisji Dialogu Społecznego ds. Ochrony Dziedzictwa Kulturowego, działającej przy Biurze Stołecznego Konserwatora Zabytków. Skąd taki pomysł?

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą / jest wpisana do rejestru przedsiębiorców.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
animowanie działań wspólnot lokalnych
sprawy formalne związane z działalnością organizacji, np. konsultowanie statutów, formularzy KRS i dokumentów
porady prawne, pomoc prawna
księgowość, zarządzanie finansami
dostarczanie informacji o źródłach finansowania
pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków
PR i promocja organizacji
współpraca z administracją
zrzeszanie organizacji pozarządowych (np. lokalnych, regionalnych, branżowych)
Reklama

Organizacje członkowskie

Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele pożytku publicznego
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej