Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Lubuskie Stowarzyszenie na rzecz Kobiet Baba

Lubuskie Stowarzyszenie na rzecz Kobiet Baba
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
68 454 92 32
Telefon
68 457 10 45
Adres rejestrowy
Ulica
Stary Rynek 17
Kod pocztowy
65-067
Miejscowość
Zielona Góra
Województwo
lubuskie
Powiat
Zielona Góra
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000060904
REGON
97129357900000
NIP
973-06-83-878
Rok powstania
2000
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2004
Ludzie
Liczba członków
24
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Kim jesteśmy
Jesteśmy w różnym i różnych zawodów. Uważamy, że kobiety w Polsce potrzebują wiedzy i wsparcia dla ich ambicji na każdym polu. Wydajemy bezpłatne informatory ulotki, plakaty. Organizujemy wyk-łady i warsztaty dla kobiet oraz dla tych, którzy służą pomocą - np. policjantów przyjmujących ofiary przestępstw. Uczestniczymy w inicjatywach promujących kobiety bądź zwracającym uwagę na ich problemy tak różnych jak Akcja Akacja czy instalacja Krzysztofa Wodiczki w warszawskiej Zachęcie. Dwukrotnie współorganizowałyśmy bal charytatywny, pośredniczymy w przekazywaniu darów osobom w potrzebie. Studenci odbywają u nas praktyki, powstało o nas już kilka prac magisterskich i jeden doktorat. Od 10 lat udzielamy bezpłatnej pomocy prawnej (25 tysięcy Lubuszan) i psychologicznej (4 tysiące osób). Organizujemy warsztaty, szkolenia i wykłady (22 tysiące osób, w tym: 16 tysięcy przeszkolonych w zakresie prewencji przemocy seksualnej). Wydałyśmy ponad 300 tysięcy broszur prawnych i medycznych dla kobiet dostępnych na terenie całego województwa.

Nagrody
2007 rok
Wyróżnienie Wojewody Lubuskiego w konkursie Społecznik Roku w kategorii: Działania na rzecz środowiska lokalnego,
2008 rok
Nagroda HOMINI BONO od Radia Zachód,
2009 rok
Nagroda Ministra Pracy i Polityki Społecznej za wybitne i nowatorskie rozwiązania w zakresiepomocy społecznej. Minister przyznała 10 nagród indywidualnych i 10 nagród zespołowych (spośród 173 nominowanych). Jedną z nagród zespołowych otrzymała BABA, jako jedyny NGO w kraju!

Cele statutowe:

  1. Dostarczanie inicjatywom kobiecym w regionie lubuskim wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia efektywnej i kreatywnej działalności na niwie społecznej.
  2. Propagowanie i upowszechnianie wiedzy o prawach i wolnościach człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem praw kobiet, zwłaszcza w perspektywie wchodzenia Polski do struktur europejskich.
  3. Prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej w zakresie polskiego prawodawstwa dotyczącego pośrednio i bezpośrednio najczęstszych kobiecych problemów (prawo pracy, prawo rodzinne).
  4. Zwiększanie aktywności kobiet w życiu politycznym, gospodarczym i społecznym w państwie prawa, również poprzez prowadzenie lobbyingu oraz przeciwdziałanie bezrobociu
  5. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy seksualnej.
  6. Wspieranie inicjatyw kobiecych wywodzących się z grup mniejszościowych (religijnych, narodowych).
  7. Reprezentowanie i ochrona interesów członków Stowarzyszenia.
  8. Inspirowanie i inicjowanie działalności kulturalnej i artystycznej.
  9. Promowanie postaw prozdrowotnych u kobiet.
  10. Przeciwdziałanie dyskryminacji.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
porządek, bezpieczeństwo publiczne
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
działalność na rzecz integracji europejskiej
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej