Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Stowarzyszenie Antymobbingowe Imienia (im.) Barbary Grabowskiej Centrum Mediacji i Pomocy Prawnej

Stowarzyszenie Antymobbingowe Imienia (im.) Barbary Grabowskiej Centrum Mediacji i Pomocy Prawnej
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
516 352 044
Telefon
516 516 821
Adres rejestrowy
Dni i godziny pracy
codziennie po umówieniu się telefonicznym
Ulica
Miszewskiego 17 lok. 303/304
Kod pocztowy
80-239
Miejscowość
Gdańsk
Województwo
pomorskie
Powiat
Gdańsk
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
Siedziba na III piętrze budynku.
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000121156
REGON
19276012400000
NIP
584-24-67-741
Rok powstania
2002
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
20
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Stowarzyszenie Antymobbingowe pp. Barbary Grabowskiej jest organizacją pozarządową zajmującą się działalnością antymobbingową, statutowo pomagającą osobom, które stały się ofiarami przemocy w miejscu pracy. Zajmujemy się diagnozowaniem problemu, pomocą prawną, psychologiczną, a w razie potrzeby psychiatryczną. Nie mniej ważne są działania profilaktyczne, prowadzimy szkolenia osób zajmujących się polityką personalną, zarządzaniem zasobami ludzkimi, pracowników i pracodawców.

Promujemy przyjazne ludziom środowiska pracy. Organizujemy szkolenia, seminaria, kongresy.

Stowarzyszenie Antymobbingowe dysponuje sztabem ludzi - specjalistów w zakresie prawa, psychologii, pedagogiki i medycyny. Współpracujemy z licznymi organizacjami, związkami zawodowymi, stowarzyszeniami. Walczymy o godność miejsca pracy, pracodawcy, pracownika.

Cele naszego Stowarzyszenia są określone w § 10 naszego statutu i są następujące:
a) podnoszenie świadomości w zakresie profilaktyki i skutecznej walki z mobbingiem rozumianym, jako przemoc psychofizyczna w pracy,
b) nagłaśnianie problemu mobbingu, pokazywanie skutków ekonomicznych, zdrowotnych i moralnych tego zjawiska,
c) pomoc osobom zagrożonym oraz ofiarom poddawanym mobbingowi i dyskryminacji,
d) prowadzenie działalności mediacyjnej,
e) doprowadzenie do uchwalenia ustawy przeciwdziałającej mobbingowi,
f) prowadzenie poradnictwa i nagłaśnianie problemu bullyingu, rozumianego jako przemoc psychiczna i fizyczna na terenie szkół, w relacjach między uczniami, nauczyciel - uczeń, uczeń - nauczyciel, nauczyciel - rodzic,
g) prowadzenie poradnictwa prawno-psychologicznego i szkoleń w zakresie przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji i bullyingowi,
h) działania na rzecz aktywizacji zawodowej kobiet i mężczyzn,
i) działania na rzecz dzieci i młodzieży,
j) działania na rzecz osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym,
k) prowadzenie szkoleń tematycznie dostosowanych do prowadzonej działalności i innych,
l) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, marginalizacji, dyskryminacji i kryzysom,
m) działanie na rzecz bezpieczeństwa publicznego, w tym:

 • przeciwdziałania przemocy,
 • pokojowego rozwiązywania konfliktów,
 • zapobiegania i zwalczania patologii i demoralizacji w środowisku lokalnym
  oraz w grupach zagrożonych tymi zjawiskami,
  n) aktywizacja grup obywateli rodzin oraz osób - na rzecz: partycypacji obywatelskiej, samorządności, dialogu społecznego, wyrównywania szans,
  poprawy warunków i jakości życia, ochrony zdrowia.

Powyższe cele Stowarzyszenia realizujemy poprzez:
a) zrzeszanie w swoich szeregach specjalistów zainteresowanych realizacją celów stowarzyszenia i osób identyfikujących się z nimi,
b) prowadzenie poradnictwa:

 • prawniczego we współpracy z instytucjami działającymi w zakresie prawnej i technicznej ochrony pracy,
 • medycznego we współpracy z lekarzami medycyny pracy,
 • psychologicznego we współpracy z lekarzami psychiatrii i naturoterapii,
  c) tworzenie grup samopomocowych i grup wsparcia dla ofiar mobbingu,
  d) działalność wydawniczą i dystrybucyjną materiałów pedagogicznych,
  e) współpracę z mediami,
  f) organizowanie szkoleń w zakresie technik mediacyjnych oraz negocjacyjnych,
  g) podejmowanie prac badawczych, związanych z mobbingiem,
  h) współpraca z innymi organizacjami polskimi i zagranicznymi,
  i) organizowanie i prowadzenie zjazdów, konferencji,
  j) występowanie w sprawach dotyczących mobbingu z wnioskami, petycjami, opiniami, ekspertyzami do właściwych władz, urzędów, organów państwowego nadzoru nad warunkami pracy, do pracodawców i ich reprezentantów (zrzeszenia, związki), do sądów,
  k) utworzenie ośrodków informacyjnych,
  l) inne działania sprzyjające realizacji statutowych celów stowarzyszenia.

Prowadzone działania
Najważniejsze osiągnięcia gdańskiego stowarzyszenia to:
a) Wizyta Marie France Hirigoyen - prof. psychologii, specjalistki ds. mobbingu we Francji, pisarka i autorka wielu publikacji o tematyce zjawiska
b) Pierwsza Konferencja dla oświaty - OPZZ
c) Pierwszy Kongres Antymobbingowy w Warszawie
d) Wydanie broszury na temat mobbingu na przygotowaną konferencję "I Kongres Antymobbingowy" w Warszawie
e) Utworzenie kliku oddziałów Stowarzyszenia w Polsce
f) Nagroda "Zwyczajni - Niezwyczajni" - dla Barbary Grabowskiej za walkę z mobbingiem
g) Nagłośnienie tematyki w Polsce - publikacja tematu w tygodniku "Polityka" i w "Newsweek"
h) Szkolenia w ramach ZNP w całej Polsce
i) Opracowanie certyfikatu "Firma Przyjazna Pracownikom" - 2005 r.
j) Wydanie poradnika B. Grabowskiej "Psychoterror w pracy. Jak sobie radzić z mobbingiem?"-2002 r.
k) Wydanie broszurki "Mobbing. Zagrożenie godności człowieka" - B. Grabowska, K. Sikorska- 2004 r.
l) Pierwszy Gdański Szczyt Antymobbingowy
ł) Drugi Gdański Szczyt Antymobbingowy w styczniu 2006 r.
m) Wydanie ksiązki na temat "Mobbing w przedsiębiorstwie" - grudzień 2006 r.
n) Wydanie ksiązki "Mediacja dobra na wszystko" - grudzień 2006
o) Powołanie do życia Pomorskiego Centrum Mediacji i Pomocy Prawnej.

Posiadamy swoje oddziały w Poznaniu, Bydgoszczy, i Lidzbarku Warmińskim, oraz punkty konsultacyjne we Władysławowie, Mikołowie i Kartuzach, Nowym Sączu. Tworzą się coraz to nowe oddziały, w miarę jak rośnie zainteresowanie tematem.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
prawa dziecka
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
prawa konsumentów

Zarząd

Wojciech Kraszewski, członek zarządu
Henryka Antczak, członek zarządu
Anna Król, v-ce prezes
Wojciech Staniszewski, v-ce prezes
Karolina Sikorska, prezes
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej