Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
58 624 98 72
Telefon
58 624 98 75
Adres rejestrowy
Ulica
Legionów 126
Kod pocztowy
81-472
Miejscowość
Gdynia
Województwo
pomorskie
Powiat
Gdynia
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000053057
REGON
19141656000000
NIP
586-20-11-292
Rok powstania
1997
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2005
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja:

 • Krzewienie edukacji finansowej przez pozaszkolne formy kształcenia.
 • Wspieranie społecznych instytucji finansowych o charakterze samopomocowym, działających na zasadzie non-profit.
 • Udzielanie pomocy instytucjom, których cele są zbieżne z misją stowarzyszenia.
 • Ogólnodostępne doradztwo finansowe i kredytowe.
 • Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości.
 • Upowszechnianie polubownych form rozstrzygania sporów finansowych.
 • Organizowanie prelekcji i sympozjów propagujących idee stowarzyszenia.
 • Inne działania sprzyjające krzewieniu edukacji finansowej.
 • Fundusz Stypendialny.
 • Działalność charytatywna (domy dziecka).

Prowadzone działania:

 • Fundusz Stypendialny, skierowany jest do studentów wyższych uczelni, publicznych i niepublicznych, studiujących na kierunkach związanych z ekonomią, zarządzaniem, prawem, naukami społecznymi, dziennikarstwem. Program ten będzie realizowany w ośrodkach akademickich, na terenie całego kraju.
 • Akcja SKARBONKA, zbiórka publiczna pieniędzy na dofinansowanie 13 domów dziecka na terenie całej Polski. Dofinansowanie polega głownie na zakupie zabawek o charakterze edukacyjnym, jak również komputerów i pomocy czysto finansowej.
 • Program Przeciwdziałania Niewypłacalności, który jest odpowiedzią na narastające zjawisko niewypłacalności, spowodowanej nadmiernym zadłużeniem kredytowym. Obejmuje on szereg działań adresowanych do wszystkich osób zmagających się z problemami finansowymi, które zagrożone są niewypłacalnością. W zakresie Programu Przeciwdziałania Niewypłacalności Stowarzyszenie koncentruje się przede wszystkim na działalności doradczej organizowanej poprzez prowadzenie 9 Ośrodków Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego. Ośrodki Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego są instytucjami specjalizującymi się w bezpłatnej, poufnej i rzetelnej pomocy w zakresie poradnictwa finansowego i doradztwa konsumenckiego osobom posiadającym trudności finansowe. ODFiK zapewnia doradztwo każdemu, kto potrzebuje wsparcia w rozwiązywaniu kłopotów finansowych bez względu na status majątkowy czy społeczny. Ośrodki funkcjonują w następujących miastach Polski: Gdynia, Katowice, Kraków, Warszawa i Wrocław.
 • Konferencje i seminaria. Organizowane przez SKEF konferencje poświęcone były ochronie konsumentów na rynku finansowym i przeciwdziałaniu zjawisku nadmiernego zadłużenia społeczeństwa kredytami konsumenckimi.
 • Spółdzielczy Arbitraż Konsumencki. Jego celem jest: upowszechnianie polubownych form rozstrzygania sporów,
 • Sąd Polubowny. Powstał jesienią 2006 r.Zadaniem Sądu Polubownego jest głównie doprowadzenie do zawarcia ugody między zwaśnionymi stronami przy pomocy Arbitra/-ów.
 • Działalność edukacyjna.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
prawa konsumentów
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
działalność na rzecz integracji europejskiej
Odbiorcy działań

Zarząd

Ewa Kruk, Dyrektor Członek Zarządu
Kazimierz Janiak, Prezes
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej