Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica

Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica
Kontakt
E-mail
Pokaż
E-mail
Pokaż
Telefon
56 687 39 09
Telefon
56 687 39 09
Adres rejestrowy
Ulica
Płużnica 64
Kod pocztowy
87-214
Miejscowość
Płużnica
Województwo
kujawsko-pomorskie
Powiat
wąbrzeski
Gmina
Płużnica
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000047688
REGON
87118355200000
NIP
878-15-76-399
Rok powstania
1998
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Podstawowym celem działania Towarzystwa jest skupianie społeczności lokalnej wobec problemów gospodarczych i wspieranie wszelkich w tym zakresie inicjatyw. W zadaniach tych mieszczą się problemy analizy sytuacji gospodarczej, tworzenie kompleksowej informacji o zjawiskach społecznych i ekonomicznych, formułowanie propozycji rozwiązań (programy) i pomoc w ich realizacji. Ważnym elementem pracy jest utrzymywanie kontaktu, poszukiwanie ofert i promocja gminy. Jednym z naszych zadań jest wszechstronna pomoc w przełamywaniu barier psychologicznych, organizacyjnych w podejmowaniu przez mieszkańców naszej gminy nowych inicjatyw gospodarczych, zawodowych. Zdajemy sobie jednocześnie sprawę, iż charakter naszych działań nie powinien nabrać kształtu "jeszcze jednego Urzędu d/s zatrudnienia" - organizacja nasza winna zachować swe statutowe cele samopomocowe i wspierające wszystkich tych, którzy chcą pomóc sobie sami a poprzez to pomagać innym.

Główne cele TRGP:

 • inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu wszechstronny rozwój Gminy Płużnica
 • zwalczanie bezrobocia i przeciwdziałanie skutkom bezrobocia
 • podejmowanie działań mających na celu wyrównywanie szans młodzieży w edukacji i dorosłych w zdobywaniu rynku pracy
 • prowadzenie działalności oświatowej
 • prowadzenie komputerowego banku informacji
 • wydawanie biuletynów i materiałów szkoleniowych
 • rozwijanie wszechstronnych kontaktów z partnerami krajowymi i zagranicznymi.

Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica w ramach swojej statutowej działalności prowadzi zarejestrowaną placówkę szkoleniową Centrum Szkolenia, oraz Fundusz Poręczeń Kredytowych. Od 2001 roku jesteśmy organem prowadzącym Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych. Placówka ta posiada uprawnienia szkoły publicznej.

Naszym następnym zamierzeniem jest rozszerzenie zakresu funkcjonowania Funduszu Poręczeń Kredytowych na inne powiaty oraz podjęcie współpracy z instytucjami finansującymi rozwój MŚP.

Od 2 czerwca 2005 roku Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica jest akredytowanym Ośrodkiem Krajowego Systemu Usług, świadczącym usługi informacyjne, doradcze i szkoleniowe.
Zostało wpisane do rejestru KSU pod numerem 02/06/2005/106.

W zależności od występujących potrzeb społecznych, zlecanych zadań przez Samorząd, organizujemy następujące segmenty działań:

 • Punkt Konsultacyjny PK.
 • Fundusz Poręczeń Kredytowych FPK.
 • Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości "Inkubator".
 • Centrum szkolenia - komórka programowa granty.
 • Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych wieczorowe i zaoczne.
 • Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych CWOP.
 • Centrum Informacji i Doradztwa dla Rolników CIDR.
 • Promocja - mała poligrafia.
 • Funkcje organizacyjno - kulturalne na rzecz środowiska.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
prawa konsumentów
zakładanie fundacji, stowarzyszenia
sprawy formalne związane z działalnością organizacji, np. konsultowanie statutów, formularzy KRS i dokumentów
porady prawne, pomoc prawna
księgowość, zarządzanie finansami
dostarczanie informacji o źródłach finansowania
dostarczanie informacji o prowadzeniu działalności zarobkowej (odpłatnej, gospodarczej)
wsparcie finansowe organizacji, w tym pożyczki
pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków
planowanie strategiczne i operacyjne
budowanie zespołu i zarządzanie nim
PR i promocja organizacji
wsparcie lokalowe, techniczne
pośrednictwo wolontariatu dla organizacji pozarządowych
aktywizacja lokalna
współpraca z administracją
współpraca z innymi (partnerstwa), w tym z mediami, biznesem
status pożytku publicznego - przywileje, obowiązki
zrzeszanie organizacji pozarządowych (np. lokalnych, regionalnych, branżowych)
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
działalność na rzecz integracji europejskiej
promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej