Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Wałbrzychu

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Wałbrzychu
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
E-mail
Pokaż
Telefon
74 846 16 06
Adres rejestrowy
Ulica
Bolesława Chrobrego 45
Kod pocztowy
58-300
Miejscowość
Wałbrzych
Województwo
dolnośląskie
Powiat
Wałbrzych
Dane rejestrowe
Forma prawna
Jednostka terenowa stowarzyszenia posiadająca osobowość prawną
KRS
0000565461
REGON
36230380000000
NIP
886-25-75-458
Rok powstania
1999
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2015
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci jest ogólnopolskim pozarządowym stowarzyszeniem pożytku publicznego działającym od 1919 roku, zrzeszającym osoby fizyczne i prawne działające na rzecz i dla dobra dzieci oraz ich rodziców.
Wałbrzyski Oddział Powiatowy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci powstał w związku z reorganizację administracyjną kraju. Działa od stycznia 1999 roku i jest organizacją, która pełni rolę rzecznika praw i potrzeb dziecka, swoją działalnością opiekuńczo-wychowawczą staramy się objąć wszystkie dzieci i rodziny potrzebujące pomocy.

Działalność nieodpłatna pożytku publicznego Oddziału Powiatowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Wałbrzychu:

 • prowadzenie świetlic środowiskowych opiekuńczo wychowawczych (5 placówek),
 • działania edukacyjno-informacyjne z zakresu profilaktyki uzależnień,
 • prowadzenie grupy motywacyjnej dla osób z problemem alkoholowym i narkomanii,
 • prowadzenie grupy wsparcia dla współuzależnionych i ofiar przemocy domowej,
 • prowadzenie punktu interwencji kryzysowej,
 • upowszechnianie kultury poprzez działania na rzecz dzieci: organizowanie wyjść do teatru, bibliotek, muzeum, prowadzenie zająć plastycznych, muzycznych, tanecznych oraz czynny udział podopiecznych w różnego rodzaju konkursach,
 • organizacja imprez okolicznościowych,
 • organizacja imprez sportowych,
 • organizacja imprez turystyczno-krajoznawczych
 • poradnictwo rodzinne,
 • organizacja i zagospodarowanie czasu wolnego, śródrocznego oraz wakacyjnego wypoczynku dla dzieci, upowszechnianie sportu i rekreacji, krajoznawstwa, ekologii, inicjowanie, wspieranie i promowanie dziecięcej twórczości artystycznej oraz jej prezentację.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
edukacja dzieci i młodzieży
prawa dziecka
Odbiorcy działań

Zarząd

Barbara Tarach, skarbnik
Zenona Wojtaszek, sekretarz
Jerzy Cupiał, wiceprezes
Ilona Małgorzata Socha, prezes
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej