Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Stowarzyszenie "Rodzina Kolpinga"

Stowarzyszenie "Rodzina Kolpinga"
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
16 621 27 03
Telefon
16 621 27 03
Adres rejestrowy
Ulica
3-go Maja 49
Kod pocztowy
37-500
Miejscowość
Jarosław
Województwo
podkarpackie
Powiat
jarosławski
Gmina
Jarosław
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000033774
REGON
65021402500000
NIP
792-14-48-503
Rok powstania
1997
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2004
Ludzie
Liczba członków
38
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Cele Stowarzyszenia: prowadzenie działalności na rzecz ogółu społeczności zgodnie z tradycją narodową, sytuacją społeczną i kościelną kraju, kształtowanie postaw chrześcijańskich zgodnie ze społeczną nauką Kościoła, kształtowanie postaw patriotycznych, promowanie i wspieranie swojego regionu i miasta jako "małej ojczyzny", współpraca z organami samorządowymi i administracji państwowej przy realizacji zadań publicznych, prowadzenie działań mających wpływ na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez wykonywanie zadań w zakresie:

 • pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej,
 • działalność charytatywna,
 • tworzenie i prowadzenie świetlic środowiskowych,
 • podtrzymywanie tradycji narodowej i pielęgnowanie polskości,
 • działalność na rzecz mniejszości narodowych,
 • ochrona i promocja zdrowia, działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • działania w dziedzinie nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
 • organizacja kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży, wypoczynku dla nich,
 • upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
 • działania w zakresie ekologii i ochrony przyrody,
 • działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 • współpraca z krajowymi i zagranicznymi stowarzyszeniami RK i innych o podobnym profilu,
 • organizacja wymiany międzynarodowej dzieci i młodzieży oraz dorosłych,
 • organizowanie odczytów, sympozjów, pielgrzymek
 • promocja i organizacja wolontariatu.

Prowadzone działania:

 • Prowadzenie świetlicy środowiskowej dla 200 dzieci.
 • Prowadzenie Katolickiego Centrum Kultury "KOLPING".
 • Prowadzenie Ośrodka Rekreacyjno-Szkoleniowego w Heluszu, miejscowości oddalonej ok. 30 km od Jarosławia.
 • Coroczna organizacja pikników kulturalnych i sportowych "Z bliźnim na majówkę" dla społeczności lokalnej z udziałem osób samotnych, niepełnosprawnych i domów dziecka.
 • Prowadzenie stałej wymiany międzynarodowej dzieci i młodzieży z Niemiec i Ukrainy.
 • Cykliczne organizowanie obozów turystyczno-krajoznawczych dla dzieci i młodzieży.
 • Organizacja działań edukacyjnych i wychowawczych dla młodzieży w kawiarence "Barka", prowadzenie punktu informacyjnego z dyżurującym prawnikiem.
 • Stała pomoc przy organizacji imprez muzycznych i prezentacji najnowszych nagrań, organizowanych przez Parafię Chrystusa Króla.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
profilaktyka uzależnień
pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych
porządek, bezpieczeństwo publiczne
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
prawa dziecka
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
działalność na rzecz integracji europejskiej

Zarząd

Jan Nalepa, wiceprzewodniczący
Maria Kowal, skarbnik
Barbara Bąk, przewodnicząca
Andrzej Surowiec, prezes
Maria Konopelska, sekretarz
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej