Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
Telefon
18 535 17 64
Telefon
18 535 17 64
Telefon
18 535 17 64
Adres rejestrowy
Ulica
Stróże 413
Kod pocztowy
33-331
Miejscowość
Stróże
Województwo
małopolskie
Powiat
nowosądecki
Gmina
Grybów
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000028676
REGON
49186014000000
NIP
738-17-78-443
Rok powstania
1998
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2004
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja

 1. Budowa integracyjnych ośrodków życia i nauki dla osób niepełnosprawnych i sprawnych (domy, osiedla, przedszkola, ośrodki zdrowia i in.)
 2. Wspomaganie inicjatyw zmierzających do dostosowania istniejącej infrastruktury do wymogów korzystania z nich przez osoby niepełnosprawne.
 3. Udzielanie dotacji na realizację inwestycji dla niepełnosprawnych.
 4. Organizowanie technicznego i naukowego zaplecza wspomaganych przedsięwzięć.
 5. Organizowanie i finansowanie specjalistycznych szkoleń w zakresie integracji osób niepełnosprawnych.
 6. Zakładanie i prowadzenie przedszkoli i szkół integracyjnych, a także zawodowych.
 7. Organizowanie imprez, spotkań i konferencji mających wspomagać rozwój idei integracyjnej.
 8. Organizowanie zbiórek i kwest na rzecz ludzi niepełnosprawnych, wymagających leczenia, bądź potrzebujących pomocy.
 9. Zakup, rozdawanie i użyczanie sprzętu rehabilitacyjnego oraz pomocniczego dla niepełnosprawnych i instytucji ich wspierających.
 10. Organizowanie i prowadzenie rehabilitacji, w tym także hipoterapii i terapii w wodzie.
 11. Organizowanie wakacyjnych obozów rekreacyjnych i szkoleniowych dla osób niepełnosprawnych.
 12. Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej dla niepełnosprawnych.
 13. Organizowanie, obsługa baz danych dotyczących inicjatyw dla osób niepełnosprawnych.
 14. Współdziałanie z polskimi i zagranicznymi ośrodkami pomocy niepełnosprawnym.

Prowadzone działania
Fundacja Pomocy Osobom 17 marca 1998 roku w celu niesienia pomocy osobom niepełnosprawnym, wymagającym specjalistycznego leczenia w połączeniu z prowadzeniem edukacji na poziomie przedszkolnym i szkolnym, a także zawodowym. Za swój cel przewodni Fundacja uznała utworzenie leczniczego kompleksu rehabilitacyjnego ze szczególnym naciskiem na rehabilitację osób niepełnosprawnych.
Od 1 lutego 2002 roku działa już Centrum Szkoleniowo - Rehabilitacyjne im. Ojca Pio. Nowoczesny obiekt wybudowany przez Fundację Pomocy Osobom Niepełnosprawnym, umiejscowiony został w centrum miejscowości Stróże, z dostępem do boisk sportowych, kortu tenisowego a także Zakładu Rehabilitacji Leczniczej z nowoczesną i profesjonalną rehabilitacją oraz z wyszkoloną i doświadczoną kadrą. Baza sprzętowa została skompletowana w oparciu o najnowocześniejsze urządzenia.
Od 1 stycznia 2002 r. przy Fundacji działają Warsztaty Terapii Zajęciowej. Skupiają one 35 osób niepełnosprawnych z terenu okolicznych gmin. Zajęcia prowadzone są w 7 grupach terapeutycznych.
Kolejną ukończoną inwestycją jest oddane do użytku od 1 września 2002 roku Niepubliczne Przedszkole Integracyjne w Stróżach. Uczęszcza do niego 40 dzieci z terenu całej gminy. Jest to pierwsze tego typu przedszkole na naszym terenie. Ewenementem tego przedszkola jest to, iż uczęszcza do niego ponad 30% dzieci niepełnosprawnych, czyli jak na taką placówkę to bardzo dużo. Świadczy to też o racji bytu i konieczności takiej placówki na naszym terenie.
Aktualnie trwa budowa Centrum Hipoterapii i Autyzmu. W chwili obecnej wybudowano już obiekt stajni. Na ukończeniu są prace budowlane krytej ujeżdżalni. Fundacja posiada 9 koni, na których realizowana jest rehabilitacja - hipoterapia.
Dzięki staraniom Fundacji przy szkole podstawowej w Stróżach została wybudowana pełnowymiarowa sala sportowo - rehabilitacyjna, do której cały sprzęt zakupiła Fundacja.
Obecnie Fundacja zatrudnia 95 osób.
Od października 1999 roku organizowane są cykliczne imprezy integracyjne Letnie Zintegrowane Spartakiady, Zimowe Zintegrowane Spartakiady oraz "Złota Jesień Osób Niepełnosprawnych", które odbywają się w Stróżach.
W jubileuszowym 2000 roku Fundacja po raz pierwszy zorganizowała na stokach miejscowości Ptaszkowa w gminie Grybów masową imprezę - Zimową Zintegrowaną Spartakiadę Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej.
W dniach od 31 maja do 3 czerwca 2003 roku Fundacja zorganizowała Europejską Konferencję Osób Niepełnosprawnych.
Dzięki staraniom Fundacji całkowicie przebudowano perony i dworzec kolejowy w Stróżach, likwidując bariery architektoniczne. Wybudowano nowe ciągi komunikacyjne, przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Najważniejsze osiągnięcia Fundacji:

 • Fundacja jest laureatem nagrody Pro Publico Bono w roku 2001 za działalność
  z zakresu ochrony zdrowia, pomocy społecznej i charytatywnej.
 • Budowa i uruchomienie Centrum Szkoleniowo - Rehabilitacyjnego im. Ojca Pio w Stróżach.
 • Budowa i uruchomienia Centrum Hipoterapii w Stróżach.
 • Organizacja I Europejskiej Konferencji Osób Niepełnosprawnych.
 • Remont, adaptacja i uruchomienie Przedszkole Integracyjnego.
 • Budowa sali gimnastycznej w Stróżach.

Dotacje otrzymane przez Fundację w ciągu ostatnich trzech lat:

W ostatnich trzech latach otrzymaliśmy dotacje na następujące zadania.

 • Budowa Ośrodka Szkoleniowo - rehabilitacyjnego w Stróżach - (2000 r., PFRON) - 6 170 000 zł
 • Impreza Integracyjna Złota Jesień Osób Niepełnosprawnych - (2000 r., PFRON) - 9 000 zł
 • Warsztaty Terapii Zajęciowej - (2000 r., PFRON) - 492 660 zł
 • Warsztaty Terapii Zajęciowej - (2001 r., PFRON) - 492 660 zł
 • Dofinansowanie sprzętu i urządzeń zmniejszających skutki niepełnosprawności - (2002 r., PFRON) - 2 500 zł
 • Europejska Konferencja Osób Niepełnosprawnych - (2003r., Urząd Marszałkowski) Organizacja konferencji - 11 000 zł
 • Dofinansowanie działalności - (2003 r., Starostwo Powiatowe) - 2 500 zł
 • Program celowy Partner - dotacja na funkcjonowanie Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego (2003 r., PFRON) - 310 280 zł
 • Europejski Rok Osób Niepełnosprawnych - dotacja na zorganizowanie obchodów roku osób niepełnosprawnych (2003 r., PFRON) - 41 363 zł
 • Małopolska Gościnna - (2003r., Urząd Marszałkowski) - Oznakowanie szlaków turystycznych, ścieżek rowerowych oraz atrakcji turystycznych znajdujących się na terenie Gminy Grybów - 8 000,00 zł
 • Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich - (2003r., Wojewódzki Urząd Pracy) - okresowe (3 mies.) zatrudnienie 19 osób - 75 521,86 zł
 • Refundacja Stanowisk - (2002 r., 2003r., Powiatowy Urząd Pracy) - Refundacja 18 stanowisk pracy - 34 812,75 zł

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
doradztwo zawodowe
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji

Zarząd

Jan Krawczyk, przewodniczący rady fundatorów
Ewa Moskwa, wiceprezes zarządu
Halina Bydłoń, członek zarządu
Bolesław Dywan, członek zarządu
Stanisław Kogut, prezes zarządu
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej