Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
22 863 87 38
Adres rejestrowy
Ulica
Gęślarska 3
Kod pocztowy
02-412
Miejscowość
Warszawa
Województwo
mazowieckie
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Włochy
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000157159
REGON
01718202500000
NIP
522-11-51-102
Rok powstania
2003
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Podstawowym celem działalności Instytutu jest innowacyjne stosowanie wiedzy i metod psychologicznych do rozwiązywania problemów osobistych i zdrowotnych.  Od początku naszej działalności szczególną uwagę poświęcaliśmy osobom które miały w dzieciństwie lub aktualnie mają "ciężkie życie"  w rodzinach z powodu,  nadużywania i uzależnienia od alkoholu a także, tym którzy cierpią z powodu przemocy w rodzinie.

Realizacja związanych z tym zadań obejmuje działalność psychoterapeutyczną, szkoleniową, badawczo-wdrożeniową oraz poszukiwanie i sprawdzanie nowych metod pomocy psychologicznej. 

Źródłami inspiracji do tych działań są m.in. holistyczny model myślenia o zdrowiu, praktyka i idee psychologii humanistycznej i egzystencjalnej, koncepcje behawioralno-poznawcze oraz wiedza z zakresu psychologii zdrowia, a także doświadczenia środowisk wzajemnej pomocy. 

Od wielu lat zajmujemy się prowadzeniem i doskonaleniem profesjonalnej psychoterapii zaburzeń emocjonalnych i zaburzeń osobowości a w szczególności poszukiwaniem integracji różnych nurtów i podejść psychoterapeutycznych. Sądzimy, że dorobek podejść psychodynamicznych, humanistyczno-egzystencjalnych i behawioralno-poznawczych oraz systemowych i narracyjnych może być w zintegrowany sposób wykorzystywany do pomagania osobom borykającym sie z problemami osobistymi i deficytami zdrowia psychicznego. Zajmujemy się szkoleniem psychoterapeutów i badaniami efektywności psychoterapii. Poszukujemy integracji istniejącego dorobku intelektualnego i metod psychoterapii, staramy sie przezwyciężać istniejące podziały różnych szkół i podejść psychoterapeutycznych. Jesteśmy przekonani, że praktyka psychoterapeutyczna powinna być dostosowana do indywidualności pacjentów i specyfiki ich problemów.

Zdrowie traktujemy jako jedną z podstawowych wartości ludzkich. Zgodnie ze Statutem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego celem nadrzędnym jest dbanie, by psychologia "w zgodzie z wartościami humanistycznymi - służyła ludziom pomocą w życiu i w zachowaniu zdrowia". Posługując się definicją Światowej Organizacji Zdrowia, rozumiemy zdrowie jako "pełny dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny, a nie jedynie brak objawów chorób lub niesprawności". Podejście holistyczne skłania do myślenia o zdrowiu w kategoriach zjawisk bio-psycho-społecznych. Są one wzajemnie powiązane i oddziałują na siebie. Dla zrozumienia ważnych aspektów życia i zdrowia jednostki konieczne jest także dostrzeganie duchowego wymiaru jej egzystencji.

Stan zdrowia jednostki zależy w znacznym stopniu od jej sposobu życia i od zachowania innych ludzi współtworzących jej środowisko. Na stan zdrowia jednostek wywiera także wpływ stan zasobów materialnych, kształt instytucji społecznych i politycznych oraz stopień realizacji innych, prócz zdrowia, wartości. Rozwijanie zaniedbywanego dotąd psychologicznego podejścia do problemów zdrowia może wzbogacić dominujący wciąż biomedyczny model myślenia o zdrowiu i chorobie.

W psychologii współczesnej wyodrębnił się nowy nurt poszukiwań teoretycznych i praktycznych nazwany "psychologią zdrowia". Obejmuje on próby zastosowania dorobku wszystkich dziedzin psychologii w celu lepszego rozwiązywania problemów zdrowotnych. Uwzględnia się w nim przede wszystkim kwestie przekonań, postaw i zachowań ważnych dla zdrowia, czynniki środowiskowe wpływające na te zachowania i profilaktykę, metody oddziaływań psychologicznych oraz problemy psychologiczne związane z funkcjonowaniem osób i instytucji zajmujących się ochroną zdrowia.

Idee psychologii humanistycznej spotęgowały nasze zainteresowania takimi problemami, jak rozwój osobisty, samorealizacja i realizacja wartości, uzdrawiający wpływ konstruktywnych kontaktów interpersonalnych, dokonywanie wyborów i podejmowanie odpowiedzialności za własne postępowanie, samoświadomość, integracja psychofizyczna itp. Wynikają z nich ważne dla nas wskazówki dotyczące sposobu myślenia i pracy z ludźmi.

Za szczególnie ważny obszar naszego zainteresowania uważamy psychoterapię osób z zaburzeniami emocjonalnymi i  problemami osobistymi, przeciwdziałanie przemocy w rodzinach oraz pomaganie ofiarom przemocy i podnoszenie kwalifikacji ludzi, którzy zajmują się tymi problemami w Polsce.

Reklama

Treści związane z organizacją na ngo.pl

Publicystyka
08.05.2017
Dzięki 300 darczyńcom oraz firmie Avon, „Niebieska Linia” Instytutu Psychologii Zdrowia PTP, po trzech miesiącach przerwy wznowiła działalność. Pierwszy telefon zadzwonił minutę po jej uruchomieniu.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele pożytku publicznego
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej