Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Szukasz aktualnych informacji o NGO w Polsce? Odwiedź fakty.ngo.pl: ponad 100 raportów, analiz, infografik

Lokalna Grupa Działania Małe Morze
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
Telefon
58 350 61 41
Telefon
58 660 43 01
Adres rejestrowy
Ulica
Przebendowskiego 12
Kod pocztowy
84-100
Miejscowość
Puck
Województwo
pomorskie
Powiat
pucki
Gmina
Puck
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000314969
REGON
22068232500000
NIP
5871659408
Rok powstania
2008
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2016
Ludzie
Liczba członków
29
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Małe Morze tworzy warunki rozwoju gospodarczego obszaru oraz dąży do poprawy jakości życia i aktywizacji społeczności lokalnej.
Działania LGD prowadzone będą zgodnie z założeniami Lokalnej Strategii Rozwoju, w oparciu o zrównoważone wykorzystanie potencjału turystycznego obszaru oraz dziedzictwo kulturowe Kaszub Północnych.

W okresie Programowania Unijnego budżetu 2007-2013 LGD ma za zadanie wdrażać na ternie gmin Członkowskich innowacyjne podejście LEADER. Podstawową zasadą podejścia LEADER jest zdolność podejmowania decyzji. Lokalne Grupy Działania otrzymują określoną ilość środków finansowych na realizację opracowanej Lokalnej Strategii Rozwoju i przeznaczają je na wybrane przez siebie przedsięwzięcia. Organem decyzyjnym, czyli bezpośrednio wybierającym konkretne projekty do realizacji jest „Rada”, która składa się z podmiotów gospodarczych, organizacji pozarządowych i samorządów. Zatem osoby lub instytucje, zamierzające skorzystać ze wsparcia w ramach takich działań jak „Odnowa i rozwój wsi”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” i „Małe projekty” - kierują wnioski o dofinansowanie bezpośrednio do Lokalnej Grupy Działania.

Głównym celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich oraz zrównoważonego rozwoju sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich. Organizacja promuje obszar Zatoki Puckiej, szczególnie rozwój turystyki na tym terenie. Ważnym obszarem działania jest podtrzymywanie i promowanie kultury kaszubskiej.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
pomoc w samozatrudnieniu
działalność na rzecz integracji europejskiej
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej