Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Stowarzyszenie Bezrobotnych i Osób Działających na rzecz Bezrobotnych "Wszyscy razem - In Corpore" w likwidacji

Stowarzyszenie Bezrobotnych i Osób Działających na rzecz Bezrobotnych "Wszyscy razem - In Corpore" w likwidacji
W likwidacji
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
42 639 72 03
Telefon
42 639 72 03
Adres rejestrowy
Ulica
Franciszkańska 15
Kod pocztowy
91-433
Miejscowość
Łódź
Województwo
łódzkie
Powiat
Łódź
Gmina
Łódź
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000019784
REGON
47289475300000
NIP
725-18-15-594
Rok powstania
2001
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
21
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem Stowarzyszenia są:

 • szeroko pojęte działania na rzecz osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza młodych,niepełnosprawnych, uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoakywnych, wykluczonych społecznie, bezdomnych, tj.: integracja, wspomaganie i pomoc celowa, działania charytatywne na ich rzecz i ich rodzin, poradnictwo, terapia psychologiczna oraz działalność informacyjno-prawno-szkoleniowo-wydawnicza;
 • reprezentowanie członków zrzeszonych i beneficjentów przed władzami lokalnymi, samorządowymi oraz ugrupowaniami parlamentarnymi (wpływanie na kształt tworzonego w tym zakresie ustawodawstwa);
 • podnoszenie aktywności i przedsiębiorczości wśród osób należących do Stowarzyszenia lub utożsamiających sie z jego celami.

Prowadzone działania:

 1. Biuro Prawno-Socjalno-Terapetyczne
  Zadanie zlecone Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta Łodzi.
  Obiorcy: osoby uzależnione od alkoholu i innych środków psychoaktywnych.

 2. Realizacja programów aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych po ich leczeniu w zakładach odwykowych
  Zadanie zlecone Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi.

 3. Biuro Porad Obywatelskich
  Obiorcy: wszystkie osoby, organizacje pozarządowe, Jednostki Pomocnicze Miasta (Rady Dzielnicowe).

 4. Pomoc charytatywna
  Żywność z Banku Żywności w ramach Programu pomocy UE dla ubogiej ludności.
  Odbiorcy: osoby bezrobotne, bez prawa do zasiłku.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
profilaktyka uzależnień
pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych
porządek, bezpieczeństwo publiczne
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
prawa dziecka
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
prawa konsumentów
pomoc w samozatrudnieniu
pośrednictwo pracy
doradztwo zawodowe
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej