Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Wszystko o działalności odpłatnej w jednym miejscu! Kup kurs online "Jak NGO może sprzedawać produkty i usługi"

Stowarzyszenie Bezrobotnych i Osób Działających na rzecz Bezrobotnych "Wszyscy razem - In Corpore" w likwidacji

Stowarzyszenie Bezrobotnych i Osób Działających na rzecz Bezrobotnych "Wszyscy razem - In Corpore" w likwidacji
W likwidacji
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
42 639 72 03
Telefon
42 639 72 03
Adres rejestrowy
Ulica
Franciszkańska 15
Kod pocztowy
91-433
Miejscowość
Łódź
Województwo
łódzkie
Powiat
Łódź
Gmina
Łódź
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000019784
REGON
47289475300000
NIP
725-18-15-594
Rok powstania
2001
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
21
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem Stowarzyszenia są:

 • szeroko pojęte działania na rzecz osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza młodych,niepełnosprawnych, uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoakywnych, wykluczonych społecznie, bezdomnych, tj.: integracja, wspomaganie i pomoc celowa, działania charytatywne na ich rzecz i ich rodzin, poradnictwo, terapia psychologiczna oraz działalność informacyjno-prawno-szkoleniowo-wydawnicza;
 • reprezentowanie członków zrzeszonych i beneficjentów przed władzami lokalnymi, samorządowymi oraz ugrupowaniami parlamentarnymi (wpływanie na kształt tworzonego w tym zakresie ustawodawstwa);
 • podnoszenie aktywności i przedsiębiorczości wśród osób należących do Stowarzyszenia lub utożsamiających sie z jego celami.

Prowadzone działania:

 1. Biuro Prawno-Socjalno-Terapetyczne
  Zadanie zlecone Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta Łodzi.
  Obiorcy: osoby uzależnione od alkoholu i innych środków psychoaktywnych.

 2. Realizacja programów aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych po ich leczeniu w zakładach odwykowych
  Zadanie zlecone Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi.

 3. Biuro Porad Obywatelskich
  Obiorcy: wszystkie osoby, organizacje pozarządowe, Jednostki Pomocnicze Miasta (Rady Dzielnicowe).

 4. Pomoc charytatywna
  Żywność z Banku Żywności w ramach Programu pomocy UE dla ubogiej ludności.
  Odbiorcy: osoby bezrobotne, bez prawa do zasiłku.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
profilaktyka uzależnień
pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych
porządek, bezpieczeństwo publiczne
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
prawa dziecka
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
prawa konsumentów
pomoc w samozatrudnieniu
pośrednictwo pracy
doradztwo zawodowe
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej