Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Fundacja Edukacji Międzynarodowej
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
71 782 26 27
Adres rejestrowy
Dni i godziny pracy
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30.
Ulica
Racławicka 101
Kod pocztowy
53-149
Miejscowość
Wrocław
Województwo
dolnośląskie
Powiat
Wrocław
Gmina
Wrocław
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
Toaleta dla osób niepełnosprawnych, podjazdy.
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000041253
REGON
93191045400000
NIP
899-22-26-578
Rok powstania
1998
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2004
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem Fundacji Edukacji Międzynarodowej jest działanie na rzecz wzbogacania możliwości edukacji społeczeństwa poprzez:

 • wspieranie działań na rzecz rozwoju oświaty i edukacji,
 • wspieranie działań edukacyjnych w kierunku kształtowania tożsamości regionalnej,
 • wspieranie finansowe szkół wszystkich szczebli w ich działalności edukacyjnej,
 • zaznajamianie z kulturą i dorobkiem innych narodowości,
 • udzielanie pomocy innym placówkom oświatowym w zakresie kontaktów międzynarodowych.

Fundacja realizuje swoje cele m.in. poprzez:

 • zwrotne lub bezzwrotne dofinansowanie lub finansowanie,
 • przyznawanie nagród i stypendiów,
 • organizowanie i finansowanie dwujęzycznej szkoły podstawowej, gimnazjum i innych szkół,
 • prowadzenie szkoleń i kursów edukacyjnych,
 • rozwijanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi środowiskami związanymi z działalnością Fundacji,
 • wspieranie i podejmowanie działań zmierzających do poprawy poziomu nauczania,
 • udział w przedsięwzięciach, zgodnych z celami statutowymi Fundacji.

FEM aktywnie uczestniczy w życiu Wrocławia i Dolnego Śląska. Współpracujemy z innymi fundacjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz edukacji europejskiej w kraju i za granicą. FEM współpracuje także z samorządem lokalnym i wojewódzkim realizując programy wspierające oświatę i budowanie tożsamości regionalnej.
FEM jest organem prowadzącym dla:

 • Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej ATUT
 • Międzynarodowego Liceum Ogólnokształcącego we Wrocławiu (International High School of Wrocław)
 • Wroclaw International School.

Szkoła Podstawowa ATUT powstała w 1990 roku jako pierwsza niepubliczna szkoła podstawowa we Wrocławiu. Wroclaw International School powstała w 2002 jako pierwsza na Dolnym Sląsku szkoła międzynarodowa przeznaczona dla uczniów - obcokrajowców. W naszych szkołach realizujemy program kształcenia międzynarodowego International Baccalaureate Organization z Genewy oraz uczymy zgodnie z zaleceniami European Council of International Schools z Wielkiej Brytanii i Council of International Schools.

FEM we współpracy z Samorządem Województwa Dolnośląskiego rozpoczęła w maju 2001 roku tworzenie Dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień, którego jednym z elementów jest Program Stypendialny "zDolny Śląsk", największy program stypendialny w regionie i inne formy wsparcia uzdolnionej młodzieży.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
animacja społeczno-kulturalna
edukacja kulturalna
organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów
edukacja dzieci i młodzieży
edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne
prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań
stypendia
planowanie strategiczne i operacyjne
PR i promocja organizacji
aktywizacja lokalna
zrzeszanie organizacji pozarządowych (np. lokalnych, regionalnych, branżowych)
działalność na rzecz integracji europejskiej
partnerstwa międzynarodowe, wymiana doświadczeń

Zarząd

Cezary Głuszek, Prezes Zarządu - Dyrektor Zarządzający
Agnieszka Szajn, Członek Zarządu, Dyrektor ds. edukacji szkolnej
Małgorzata Machowczyk, Członek Zarządu, Dyrektor Ekonomiczno-Administracyjny
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej