Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Bezrobotna Inicjatywa Ekonomiczna Dla Aktywnych Bieda

Bezrobotna Inicjatywa Ekonomiczna Dla Aktywnych Bieda
Kontakt
Adres rejestrowy
Ulica
3-go Maja 34
Kod pocztowy
62-030
Miejscowość
Luboń
Województwo
wielkopolskie
Powiat
poznański
Gmina
Luboń
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie zwykłe
REGON
63983193000000
NIP
777-25-39-576
Rok powstania
2000
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja
IDEA 7xS
Samopomoc Samoorganizacja, Samozatrudnienie, Samowystarczalność, Samorządność, Samofinansowanie, Samodzielność

Prowadzone działania
Celem struktury jest w szczególności działanie na rzecz bezrobotnych poprzez :

  • wspieranie i realizację programów redukujących bezrobocie oraz aktywizujących bezrobotnych
  • stworzenie płaszczyzny współpracy i wymiany doświadczeń organizacji pozarządowych ,organizacji administracji rządowej / w tym agend rządowych / i samorządowej w zakresie aktywizacji zawodowej bezrobotnych oraz redukcji bezrobocia
  • tworzenie warunków do likwidacji bezrobocia przy wykorzystaniu istniejącego potencjału tkwiącego w sektorze publicznym i organizacjach pozarządowych oraz tworzeniem nowych możliwości samozatrudniania się bezrobotnych
  • wspomaganie inicjatyw ekonomicznych, edukacyjnych, inwestycyjnych służących aktywizacji bezrobotnych
  • przygotowanie dla szczególnie uzdolnionej bezrobotnej młodzieży warunków zapewniających pełny rozwój zdolności i talentów, zwłaszcza poprzez umożliwienie jej kształcenia i podnoszenie kwalifikacji
  • niesienie wszelkiej pomocy ludziom dotkniętym problemem bezrobocia
  • propagowanie rzetelnej wiedzy o istocie i uwarunkowaniach bezrobocia
  • integrowanie środowiska osób bezrobotnych
  • wymiana wiedzy i doświadczeń z zagranicznymi organizacjami pozarządowymi o podobnych celach

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Odbiorcy działań
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej