Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
85 732 28 46
Telefon
85 732 28 46
Adres rejestrowy
Ulica
Modlińska 6 lok. U3
Kod pocztowy
15-066
Miejscowość
Białystok
Województwo
podlaskie
Powiat
Białystok
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
Biuro na parterze.
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000101086
REGON
05086368200000
NIP
966-14-16-676
Rok powstania
1999
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
21
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Stowarzyszenie Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku powstał z inicjatywy kilkunastu osób zaangażowanych w realizację różnych przedsięwzięć na rzecz wspierania trzeciego sektora w województwie podlaskim.Postulaty organizacji pozarządowych z II Regionalnego Forum Inicjatyw Pozarządowych, zorganizowanego w 1999 roku, związane były z potrzebą utworzenia stałego, systematycznie funkcjonującego punktu szkoleniowo - informacyjnego dla organizacji pozarządowych. Ogrom zadań i wzrastająca liczba zainteresowanych poradnictwem zmobilizowała do powołania Stowarzyszenia, jakim stał się w 2000 roku Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych. Głównym celem ośrodka jest wszechstronne wspieranie aktywności społecznej obywateli i ich organizacji.

Od kwietnia 2000 roku zostaliśmy włączeni do ogólnopolskiej sieci wspierania organizacji pozarządowych SPLOT.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
zakładanie fundacji, stowarzyszenia
sprawy formalne związane z działalnością organizacji, np. konsultowanie statutów, formularzy KRS i dokumentów
porady prawne, pomoc prawna
księgowość, zarządzanie finansami
dostarczanie informacji o źródłach finansowania
dostarczanie informacji o prowadzeniu działalności zarobkowej (odpłatnej, gospodarczej)
pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków
planowanie strategiczne i operacyjne
budowanie zespołu i zarządzanie nim
PR i promocja organizacji
pośrednictwo wolontariatu dla organizacji pozarządowych
aktywizacja lokalna
współpraca z administracją
współpraca z innymi (partnerstwa), w tym z mediami, biznesem
status pożytku publicznego - przywileje, obowiązki
zrzeszanie organizacji pozarządowych (np. lokalnych, regionalnych, branżowych)
wsparcie specjalistyczne
doradztwo zawodowe
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
działalność na rzecz integracji europejskiej

Zarząd

Karolina Poczykowska, Członek zarządu
Katarzyna Łotowska, Prezes
Iwona Mariola Zaborowska, Członek zarządu
Małgorzata Bobryk, Członek zarządu
Krzysztof Leończuk, Członek zarządu
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej