Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych "Most"

Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych "Most"
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
32 253 94 20
Telefon
32 757 66 37
Telefon
32 253 94 20
Adres rejestrowy
Ulica
Mikołaja Kopernika 26 lok. 306
Kod pocztowy
40-046
Miejscowość
Katowice
Województwo
śląskie
Powiat
Katowice
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
Trzeba pokonać ok. 5 schodów.
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000003897
REGON
27304239500000
NIP
634-14-16-615
Rok powstania
1996
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
24
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja:
Stowarzyszenie MOST jest organizacją niezależną i apolityczną.
Stowarzyszenie wspiera inicjatywy grupowe, których celem jest realizowanie przedsięwzięć przydatnych społecznie.
Stowarzyszenie nie reprezentuje organizacji pozarządowych ale im służy.
Ważnym elementem działalności Stowarzyszenia jest promowanie aktywności obywatelskiej. Podstawową formą realizacji misji jest działalność edukacyjna i informacyjna.

Prowadzone działania:

I. PORADNICTWO I INFORMACJA
Stały program adresowany do organizacji pozarządowych oraz innych odbiorców zainteresowanych problematyką III sektora.
Podstawowe formy działania: dyżury poradnicze (ogólne i specjalistyczne) w siedzibie Stowarzyszenia, spotkania konsultacyjne, szkolenia i warsztaty, dystrybucja materiałów, biblioteka tematyczna.
Dodatkowo Stowarzyszenie redaguje i wydaje Biuletyn Informacyjny Sedno-MOST.

II.REALIZACJA PROJEKTÓW AUTORSKICH
Projekty Stowarzyszenia są adresowane do społeczności lokalnych i ich podstawowym celem jest promowanie komplementarności działań różnych partnerów samorządowych.

Projekty odpowiadają 4 "liniom" programowym Stowarzyszenia:
-BEZ OKÓLNIKA
projekty wspierające kontakty pomiędzy ludźmi i integrację środowisk w działaniach na rzecz rozwiązywania problemów lokalnych; szkolenia, warsztaty, opracowanie projektów itp.

 • KOŁA SAMORZĄDOWE
  projekty inicjujące powstawanie klubów dyskusyjnych zajmujących się problemami lokalnymi
  -SĄSIEDZI
  projekty inicjujące i wspierające obszarowe inicjatywy obywatelskie
  -SPRAWNIEJ
  projekty poświęcone wzmacnianiu potencjału organizacji pozarządowych; szkolenia, pozyskiwanie wsparcia specjalistów, tworzenie koalicji, działania partnerskie itp.
  -REGIONALNY OŚRODEK EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
  projekty mające na celu pomoc w aplikowaniu i wdrażaniu działań finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego
  Od początku istnienia sieci ośrodków wsparcia ROEFS (do 2007r. Regionalny Ośrodek Szkoleniowy EFS) w siedzibie Stowarzyszenia jest prowadzona jego działalność, poprzez min. organizacje szkoleń, seminariów, konferencji czy doradztwa dla instytucji zainteresowanych tą tematyką.

Reklama

Treści związane z organizacją na ngo.pl

Publicystyka
12.03.2015
Organizacje pozarządowe chcą współpracować ze sobą, mieć czynny udział w życiu polityczno-gospodarczym i zabierać merytoryczny głos w imieniu środowisk, które reprezentują. Z pomocą przychodzi sieć i sieciowanie - nowoczesna forma zrzeszania się, wciąż mało popularna (a szkoda!) wśród organizacji pozarządowych. Prezentujemy nowe wydanie magazynu SEDNO-Most, które stanowi kompendium dla wszystkich tych, którzy chcą poznać sieciowanie od podszewki.
Publicystyka
31.05.2017
Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w polskiej rzeczywistości od kilku lat jest faktem, jednak ciągle osoby z niepełnosprawnościami zgłaszają Rzecznikowi Praw Osób Niepełnosprawnych oraz Rzecznikowi Praw Obywatelskich liczne przypadki dyskryminowania ich praw.
Publicystyka
04.04.2012
W kwietniu 2012 roku Stowarzyszenie MOST rozpoczęło realizację partnerskiego, międzynarodowego, projektu „Ponad granicami walczymy z barierami”, którego celem jest poprawa efektywności dotychczas stosowanych technik aktywizacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz wzrost kwalifikacji zawodowych i zdobycie pierwszego doświadczenia zawodowego przez 40 uczestników i uczestniczki projektu.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
zakładanie fundacji, stowarzyszenia
sprawy formalne związane z działalnością organizacji, np. konsultowanie statutów, formularzy KRS i dokumentów
porady prawne, pomoc prawna
księgowość, zarządzanie finansami
dostarczanie informacji o źródłach finansowania
pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków
planowanie strategiczne i operacyjne
budowanie zespołu i zarządzanie nim
PR i promocja organizacji
nowe technologie (np. jak stworzyć stronę www, jak korzystać z Internetu, jaki komputer, oprogramowanie kupić)
wsparcie lokalowe, techniczne
aktywizacja lokalna
współpraca z administracją
współpraca z innymi (partnerstwa), w tym z mediami, biznesem
status pożytku publicznego - przywileje, obowiązki
wsparcie specjalistyczne
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
działalność na rzecz integracji europejskiej

Zarząd

Anna Szelest, prezes
Andrzej Michalik, członek zarządu
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele pożytku publicznego
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej