Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych

Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
22 826 52 46
Adres rejestrowy
Ulica
Oleandrów 6 lok. 66
Kod pocztowy
00-629
Miejscowość
Warszawa
Województwo
mazowieckie
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Śródmieście
Dane rejestrowe
Forma prawna
Federacja, związek stowarzyszeń
KRS
0000077353
REGON
93216469700000
NIP
8992358794
Rok powstania
2000
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2004
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zrzesza regionalne porozumienia związków organizacji pozarządowych. Jej głównym celem jest stworzenie forum wymiany informacji i doświadczeń między organizacjami socjalnymi na terenie całego kraju a sektorem administracji publicznej i biznesem. WRZOS działa na rzecz zrzeszonych organizacji oraz profesjonalizacji działań pomocowych w Polsce. Istotnym zadaniem WRZOS jest również stworzenie lobby w celu współkształtowania ustawodawstwa i polityki społecznej. Pragniemy rozwinąć współpracę z partnerami zagranicznymi, wpływać na rozwój aktywności obywatelskiej w kraju i dbać poprzez służbę organizacjom i instytucjom socjalnym o interesy osób i grup społecznie marginalizowanych. Obecnie WRZOS to 12 związków regionalnych i 2 organizacje ogólnopolskie.

Reklama

Treści związane z organizacją na ngo.pl

Publicystyka
28.11.2016
W trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WRZOS w dniu 25 listopada 2016 roku przyjęte zostało stanowisko w sprawie sytuacji organizacji pozarządowych i toczącej się debaty publicznej na temat ich roli.
Publicystyka
23.07.2012
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych pragnie odnieść się do faktu podjęcia przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej próby systemowego ujęcia założeń nowoczesnej polityki senioralnej w Polsce, dostrzegając w treści projektu "Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013" szereg obszarów, które stanowić mogą o jego niespójności.
Publicystyka
21.06.2013
Dwanaście debat dotyczących miejsca osób starszych w politykach publicznych, działania prowadzone przez kilka miesięcy w ośmiu województwach, ponad trzysta siedemdziesiąt uczestników spotkań tematycznych w całej Polsce – oto bilans projektu „Aktywny senior – najlepszy rzecznik swoich społeczności”, realizowanego przez Wspólnotę Roboczą Związków Organizacji Socjalnych w ramach dofinansowania z programu ASOS na lata 2012-2013.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
wspieranie ekonomii społecznej
zrzeszanie organizacji pozarządowych (np. lokalnych, regionalnych, branżowych)
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa

Zarząd

Cezary Miżejewski, prezes
Agnieszka Krawczyk-Balon, wiceprezes
Bartłomiej Głuszak, wiceprezes
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej