Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
22 627 18 71
Adres rejestrowy
Ulica
Szpitalna 5 lok. 20
Kod pocztowy
00-031
Miejscowość
Warszawa-Śródmieście
Województwo
mazowieckie
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Śródmieście
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
Utrudniony dostęp do windy, ciasna winda.
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000116594
REGON
01639738000000
NIP
526-24-61-414
Rok powstania
2000
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2005
Ludzie
Liczba członków
34
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest najstarszą i największą organizacją pozarządową w Polsce, która zajmuje się koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu w kompleksowy sposób. Jesteśmy organizacją typu think-and-do-tank, będącą rzecznikiem prowadzenia biznesu w sposób odpowiedzialny, czyli biorący pod uwagę wpływ przedsiębiorstwa na środowisko i społeczeństwo.
Wyznaczamy trendy i kierunki odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju w Polsce.

Działamy od roku 2000, podejmując liczne inicjatywy umożliwiające dialog i wymianę doświadczeń w zakresie odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju pomiędzy czterema grupami interesariuszy: firmami, przedstawicielami władz publicznych, organizacjami pozarządowymi oraz środowiskiem akademickim.

Główne obszary działalności Forum Odpowiedzialnego Biznesu:

 • Promujemy odpowiedzialny biznes
 • Wspieramy firmy we wdrażaniu zasad odpowiedzialnego biznesu
 • Wspólnie działamy z biznesem na rzecz społeczeństwa
 • Analizujemy i rozwijamy odpowiedzialny biznes.

Do najważniejszych realizowanych lub współrealizowanych przez nas inicjatyw należą:

 • Program Partnerstwa - kompleksowy program współpracy FOB z firmami - liderami odpowiedzialnego biznesu
 • Karta Różnorodności www.kartaroznorodnosci.pl
 • Liga Odpowiedzialnego Biznesu www.lob.org.pl
 • doroczna publikacja "Raport Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki"
 • Targi CSR www.targicsr.pl
 • Konkurs Raporty Społeczne www.raportyspoleczne.pl
 • Pióro odpowiedzialności - Konkurs dla dziennikarzy
 • Wizja 2050
 • Ranking Odpowiedzialnych Firm.

Ważnym elementem naszej aktywności są publikacje i badania (m.in. cykl publikacji "Wspólna odpowiedzialność", "15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu" część 1, 2 i 3, "Zarządzanie różnorodnością w Polsce" i inne. Badania: Menedżerowie 500/Lider CSR, Odpowiedzialny marketing oczami menedżerów, "Odpowiedzialny łańcuch dostaw" i inne).

Reklama

Treści związane z organizacją na ngo.pl

Publicystyka
26.08.2013
Do 2030 roku polski rząd planuje zwiększyć poziom zatrudnienia osób niepełnosprawnych o 20-30 punktów procentowych – w szczególności na otwartym rynku pracy. To oznacza, że firmy już teraz powinny planować w swoich strategiach HR-owych narzędzia, dzięki którym będą mogły wykorzystać potencjał osób niepełnosprawnych.
Publicystyka
17.10.2018
To już 12. edycja Konkursu Raporty Społeczne, w którym nagradzane są najlepiej sporządzone raporty dotyczące niefinansowej działalności firm. Finał konkursu będzie miał miejsce 19 października. Wszyscy zainteresowani wynikami mogą śledzić relację z wydarzenia, która rozpocznie się w tym dniu o godz. 9 na profilu https://www.facebook.com/Raportyspoleczne/.
Publicystyka
01.04.2016
Znani są już laureaci tegorocznego konkursu dla dziennikarzy/dziennikarek, ekspertów/ekspertek piszących na temat społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju – „Pióro odpowiedzialności”. Nagrody główne zdobyły teksty opublikowane w Gazecie Wyborczej i na portalach: BE.NAVIGATOR oraz lepszengo.pl.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
współpraca z innymi (partnerstwa), w tym z mediami, biznesem
działalność na rzecz integracji europejskiej

Zarząd

Mirella Panek-Owsiańska, prezes zarządu
Marzenna Strzelczak, członek zarządu
Barbara Tęcza, członek zarządu
Krzysztof Kaczmar, członek zarządu
Monika Kulik, członek zarządu
Anna Rusajczyk, członek zarządu
Irena Pichola, członek zarządu
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele pożytku publicznego
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej