Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Związek Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur

Związek Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
89 523 56 80
Telefon
89 523 56 80
Adres rejestrowy
Ulica
Kopernika 13 lok. 1a
Kod pocztowy
10-510
Miejscowość
Olsztyn
Województwo
warmińsko-mazurskie
Powiat
Olsztyn
Dane rejestrowe
Forma prawna
Federacja, związek stowarzyszeń
KRS
0000033926
REGON
51018830000000
NIP
739-15-18-821
Rok powstania
1993
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celami Związku są:

 1. Zrzeszenie wszystkich Stowarzyszeń, z statutu których wynika, że członkami ich Stowarzyszeń mogą być tylko osoby pochodzenia niemieckiego.
 2. Koordynowanie pracy stowarzyszeń.
 3. Wspieranie pracy stowarzyszeń.
 4. Integracja całego środowiska mniejszości niemieckiej.
 5. Wyrażenie dążeń i osiągnięć mniejszości niemieckiej oraz występowanie na rzecz jej potrzeb społecznych, socjalnych i kulturalnych wobec władz i instytucji państwowych i samorządowych.
 6. Propagowanie języka i kultury niemieckiej i pomoc charytatywna.
 7. Reprezentowanie stowarzyszeń przed władzami, urzędami i instytucjami Rzeczpospolitej Polskiej oraz podobnymi Stowarzyszeniami działającymi w kraju i za granicą.
 8. Tworzenie podstaw lepszego, wzajemnego zrozumienia i współpracy między narodem polskim i niemieckim.

Związek realizuje swoje cele poprzez:

 1. Krzewienie i popularyzację kultury i sztuki niemieckiej.
 2. Kultywowanie mowy, tradycji i obrzędów niemieckich.
 3. Niesienie pomocy medycznej i socjalnej osobom starszym, niedołężnym i samotnym.
 4. Prowadzenie działalności wydawniczej.
 5. Organizowanie spotkań środowiskowych, seminariów, kursów, konferencji.
 6. Przedstawienie właściwym instytucjom, władzom państwowym i samorządowym propozycji dotyczących istotnych dla mniejszości niemieckiej programów działania oraz wnioskowanie o ewentualne dotacje przedmiotowe na ich realizacje.
 7. Wnioskowanie o darowizny, subwencje i inne środki finansowe na rzecz Stowarzyszeń.
 8. Prezentowanie osiągnięć mniejszości niemieckiej.
 9. Działalność oświatową.
 10. Działalność wydawniczą.
 11. Działalność kulturalną.
 12. Działalność gospodarczą o charakterze pomocniczym do działalności statutowej, z której dochód w całości przeznaczony jest na działalność statutową i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych
dostarczanie informacji o źródłach finansowania
wsparcie finansowe organizacji, w tym pożyczki
pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków
zrzeszanie organizacji pozarządowych (np. lokalnych, regionalnych, branżowych)
wsparcie specjalistyczne
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej