Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Stowarzyszenie na rzecz Pomocy i Rozwoju Integracyjnej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Tychach "Piątka Dzieciom"

Stowarzyszenie na rzecz Pomocy i Rozwoju Integracyjnej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Tychach "Piątka Dzieciom"
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
32 227 37 93
Telefon
32 227 37 93
Adres rejestrowy
Ulica
Czarnieckiego 22
Kod pocztowy
43-100
Miejscowość
Tychy
Województwo
śląskie
Powiat
Tychy
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000009415
REGON
27662323000000
NIP
646-24-38-610
Rok powstania
2001
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2008
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego. Działamy już od 20 stycznia 1999 roku. Inicjatywa trzech osób: pani Dyrektor Moniki Wrony, pani Ewy Stachury - Pordzik i pana Andrzeja Skowrońskiego dała początek stowarzyszeniu, które mogłoby skuteczniej wspierać działania edukacyjne, wychowawcze i terapeutyczne szkoły. Poprzez działalność non profit, pozyskiwanie sponsorów oraz udział w konkursach, grantach i projektach chcemy w sposób atrakcyjny i efektywny wzbogacić ofertę edukacyjną dla młodzieży.

Celem Stowarzyszenia jest działanie polegające na stworzeniu najkorzystniejszych warunków do wspierania wszechstronnego rozwoju uczniów na miarę ich możliwości oraz integracji środowiska szkolnego i lokalnego poprzez:

 • pomoc w zdobywaniu wiedzy i kompetencji społecznych umożliwiających pełnienie w życiu dorosłym ról społecznych i zawodowych,
 • promowanie zdrowego stylu życia poprzez organizację imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych,
 • promowanie kultury, w szczególności tworzonej przez młodzież i do niej skierowanej,
 • rozwijanie samodzielności i przedsiębiorczości opartej na współpracy z innymi,
 • działalność charytatywną w szczególności prowadzoną w mieście Tychy,
 • rozwijanie wśród młodzieży postaw tolerancji i szacunku do drugiego człowieka ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych,
 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • upowszechnianie postaw proeuropejskich wśród młodzieży. (Statut Stowarzyszenia, rozdz.2, art.4)

W ostatnim czasie m.in.: złożone i zrealizowane zostały wnioski konkursowe na realizację zadań na rzecz osób niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie we współpracy z Urzędem Miasta Tychy:

 • organizowanie imprez integracyjnych dla dzieci niepełnosprawnych i ich sprawnych rówieśników z programem artystycznym i zabawami ruchowymi - "Święto sztuki" i "Teatralia" - imprezy organizowane w ramach VIII Dni Kultury Uczniowskiej;
 • prowadzenie cyklu zajęć edukacyjno - terapeutycznych "Chcę mądrze żyć" dla uczniów sp i gimnazjum;
 • w ramach tyskiego Tygodnia Godności Osób Niepełnosprawnych - prowadzono "Spartakiadę Integracyjna dla uczniów klas I" we współpracy z SP5, SP35, SP40, SP22;
 • zorganizowano tyski konkurs promujący uzdolnione dzieci i młodzież "T jak Talent";
 • zorganizowane zostały wycieczki mające na celu nie tylko poznanie najciekawszych zakątków naszego kraju, ale również integrację rodziców i dzieci (Wisła, Kraków, Bukowina Tatrzańska, Opole, Góra Żar,Warszawa, Rzędkowice);
 • zorganizowano "Piknik żeglarski" i wspinaczkę skałkową, by rozwijać zainteresowania aktywnym spędzaniem czasu wolnego;
 • dofinansowano dzieciom będącym w trudnej sytuacji materialnej: wyjazdy na zieloną szkołę, komersy, wycieczki edukacyjne oraz obiady;
 • cyklicznie odbywają się również zajęcia z hipoterapii.

Ponadto przeprowadzono bezpłatne badanie słuchu dla gimnazjalistów (wspólnie ze specjalistami firmy AKMED) i sfinansowano zakup pomocy dydaktycznych do metody symultaniczno - sekwencyjnej prof. J. Cieszyńskiej będących podstawą w pracy logopedów i reedukatora oraz pedagogów specjalnych. Serdecznie zapraszamy do współpracy wszystkich chętnych Rodziców i Opiekunów, którzy pragną wspomóc nasze działania. Jesteśmy otwarci na propozycje organizacji zajęć dla dzieci i rodziców, wyjść oraz wyjazdów integracyjnych zgodnie z państwa i dzieci potrzebami.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
edukacja dzieci i młodzieży
prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań
rehabilitacja, terapia
pomoc finansowa

Zarząd

Gabriela Wyrobek, przewodnicząca
Dobrosława Laskowska, zastępca przwodniczącej
Katarzyna Wolak, sekretarz
Beata Kapinos, skarbnik
Magdalena Budny, członek
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej