Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Hospicjum Domowe im. Św. Wojciecha
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
665 023 397
Telefon
89 741 30 24
Adres rejestrowy
Dni i godziny pracy
pon. w godz. 10.00 - 12.00 (przy ul. Królewieckiej 32); czw. w godz. 16.00 - 18.00 (przy ul. Królewieckiej 32)
Ulica
Wyspiańskiego 1
Kod pocztowy
11-700
Miejscowość
Mrągowo
Województwo
warmińsko-mazurskie
Powiat
mrągowski
Gmina
Mrągowo
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000061654
REGON
51141290000000
NIP
742-19-97-796
Rok powstania
1997
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2009
Ludzie
Liczba członków
35
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja:
Zapewnienie opieki osobom chorym, które pragną w trudnych chwilach swojego życia pozostać w domu w otoczeniu najbliższych i do końca uczestniczyć w życiu rodzinnym.
Pomoc w tym, żeby do końca chory mógł mieć poczucie, że może realizować swoje prawa do godnego życia, prawo do godnego chorowania i gdy nadejdzie czas, do godnego umierania.
Pomoc choremu i rodzinie w znoszeniu niedogodności wynikających z choroby.
Uszanowanie godności, własnej tożsamości, poglądów, przekonań z zachowaniem pełnej tajemnicy przez posługujących.

Prowadzone działania Hospicjum:

 • propagowanie idei i metod opieki hospicyjnej nad ludźmi ciężko chorymi, zwłaszcza znajdującymi się w końcowym okresie życia
 • organizowanie i sprawowanie opieki nad chorym w domu
 • prowadzenie magazynu oraz wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjno-wspomagającego
 • organizacja kursów, konferencji, seminariów dla swoich członków i sympatyków
 • propagowanie idei wolontariatu oraz aktywności obywatelskiej
 • współdziałanie z prasą, radiem i telewizją, wydawanie własnych wydawnictw
 • zbieranie środków finansowych potrzebnych do realizacji celów hospicjum
 • współdziałanie z władzami publicznych placówek opieki społecznej i innymi instytucjami wsparcia społecznego

Jak zgłaszać potrzebę opieki hospicyjnej i kogo ona dotyczy?

 • Hospicjum może opiekować się chorym tylko wtedy, gdy chory lub rodzina zgłosi taką potrzebę,
 • Po przyjęciu zgłoszenia do domu chorego udaje się lekarz i pielęgniarka, w zależności od sytuacji chorego, na tzw. wizytę rozpoznawczą
 • Po zakwalifikowaniu chorego do opieki ustala się dalszy tok postępowania oraz skład zespołu w zależności od potrzeb i stanu chorego.
 • Hospicjum sprawuje opiekę nad chorymi terminalnie na chorobę nowotworową w domu chorego lub w szpitalu
  Potrzebę zgłaszać w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie oraz w Biurze Hospicjum w pon. 10.00 - 12.00 oraz czw. 16.00-18.00. Telefon kontaktowy: 665 023 397 w godz. 7:00 - 15:00

Jak realizowana jest opieka hospicyjna:

 • leczenie objawowe ukierunkowane na objawy choroby,
 • opieka psychologiczna i duchowa,
 • niesienie pokoju, ufności, pociechy i ulgi, życzliwej obecności wraz ze wszystkimi możliwymi przejawami współodczuwania,
 • opieka hospicyjna JEST DARMOWA,
  Działalność Hospicjum oparta jest na idei wolontariatu.

Stanowimy grupę wolontariuszy, pochodzimy z różnych środowisk, a łączy nas POMAGANIE.
JEDNYM Z NICH MOŻESZ BYĆ TY:

 • Jeśli Twoja sytuacja rodzinna i zawodowa pozwala Ci wygospodarować trochę wolnego czasu,
 • Jeśli jest w Tobie gotowość i chęć ulżenia cierpieniu innych,
 • Jeśli otrzymałeś wiele,
 • Jeśli masz wiele do ofiarowania
  ZOSTAŃ JEDNYM Z NAS

Możesz nam pomóc wybierając odpowiednią dla siebie formę:

 • opieka nad chorym w ich domach
 • udzielanie duchowego wsparcia rodzinom chorych
 • organizowanie lub pomoc w organizowaniu kursów, szkoleń, świąt, imprez
  integracyjnych
 • wolontariat akcyjny
 • przewożenie swoim samochodem, chorych, sprzętu, wolontariuszy.

Sprawowanie posługi jest bezpłatne, świadome, dobrowolne.
Hospicjum Domowe im. św. Wojciecha w Mrągowie oczekuje wsparcia finansowego:

 • utrzymujemy naszą działalność ze wsparcia finansowego ze strony firm i osób prywatnych
 • przekazane nam środki finansowe wykorzystujemy na zakup sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjno-wspomagającego
 • prowadzimy szkolenia formacyjne wolontariuszy
 • pokrywamy koszty dojazdu do chorych i transportu
 • środki finansowe są niezbędne do wypełniania założonych celów - opieki hospicyjnej

Zapraszamy do wspierania finansowego naszego Stowarzyszenia i współpracy w dziele naszego powołania.

Reklama

Zarząd

Henryka Lenkiewicz, członek
Daria Woźniel, sekretarz
Julian Osiecki, wiceprezes
Józef Ząbek, wiceprezes
Wiesław Świdziński, prezes
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej