Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Gdyni

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Gdyni
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
58 620 14 60
Telefon
58 620 14 60
Adres rejestrowy
Ulica
Warszawska 45
Kod pocztowy
81-309
Miejscowość
Gdynia
Województwo
pomorskie
Powiat
Gdynia
Dane rejestrowe
Forma prawna
Jednostka terenowa stowarzyszenia posiadająca osobowość prawną
KRS
0000216162
REGON
19308785300000
NIP
596-21-35-887
Rok powstania
2004
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
3254
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja
1) Celem Towarzystwa jest troska o jakość warunków życia dziecka, jego wielostronny rozwój, zdrowie, podmiotowość i godność, a w szczególności: tworzenie społecznego ruchu na rzecz pomocy dzieciom
2) Przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym i ekologicznym; upowszechnianie zdrowego stylu życia, kultury fizycznej i sportu, zachowań proekologicznych
3) Ochrona dzieci przed patologią społeczną, przemocą, złym traktowaniem, bezprawnym wykorzystywanie pracy dziecka, dyskryminacją i innymi formami wykorzystywania i krzywdzenia oraz pomocy dzieciom - ofiarom wypadków losowych, komunikacyjnych i przestępstw
4) Upowszechnianie prorodzinnego, środowiskowego modelu opieki; zapobieganie wychowaniu się dzieci poza rodziną i opieki nad dzieckiem, łagodzenie skutków ubóstwa rodzin wychowujących dzieci

Prowadzone działania
1) Prowadzenie środowiskowych ognisk wychowawczych, świetlic socjoterapeutycznych, realizujących program Krajowego Komitetu Resocjalizującego "Dzieci ulicy". Program jest realizowany przy współudziale Wydziału Edukacji oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. obejmuje dzieci z trudnych środowisk wychowawczych
2) Organizacja wypoczynku wakacyjnego dla dzieci z rodzin wychowawczo niewydolnych, z rodzin wielodzietnych, znajdujących się w bardzo trudnej sytuacji materialnej. Program realizowany jest w Ośrodku Kolonijnym TPD w Gostomiu przy wsparciu finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
3) Doraźna pomoc rodzinie i dziecku w sytuacjach losowych.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
edukacja dzieci i młodzieży
prawa dziecka
Odbiorcy działań
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej