Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych "SIL"
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
81 854 19 40
Telefon
81 854 19 40
Adres rejestrowy
Ulica
Szaniawskiego 64
Kod pocztowy
21-100
Miejscowość
Lubartów
Województwo
lubelskie
Powiat
lubartowski
Gmina
Lubartów
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000035057
REGON
43085789700000
NIP
714-15-05-272
Rok powstania
1997
Organizacja pożytku publicznego
Tak
Ludzie
Liczba członków
21
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA INICJATYW LOKALNYCH „SIL
Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych "SIL" - Organizacja Pożytku Publicznego z siedzibą w Lubartowie ul. Szaniawskiego 62 od 13.02.1997r prowadzi działania na rzecz rodzin które z różnych powodów nie są w stanie poradzić sobie z problemami rodzinnymi, społecznymi czy zawodowymi.

 1. Podstawowe cele Stowarzyszenia to:
  a) aktywizacja społeczna i zawodowa w celu przeciwdziałania zjawisku marginalizacji i wykluczenia społecznego oraz umożliwienie dostępu do dóbr i przywilejów społecznych.
  b) wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz wspieranie osób fizycznych i prawnych dla osiągnięcia poprawy warunków życia lokalnej społeczności.
  c) przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.
 2. Do szczegółowych zadań Stowarzyszenia należy: działania w zakresie pomocy społecznej w szczególności na rzecz osób bezrobotnych, niepełnosprawnych, seniorów, dzieci i młodzieży, sprawcy i ofiary przemocy domowej oraz osoby uzależnione od alkoholu i inne.
  Zadania realizowane przez Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych:
  Cykliczne spotkanie z Zającem”- z okazji Św. Wielkanocnych dla dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.
  Wypoczynek Letni - wycieczki, w których uczestnikami są dzieci z miasta i gminy Lubartów w wieku od 4 do 15 lat. Wyjazdy przyczyniają się do integracji dzieci, edukacji poprzez poznawanie otaczającej przyrody, prezentacja historii i kultury, zwiedzanie zabytków z przewodnikiem w formie dostosowanej do grupy wiekowej dzieci, zwiększają aspiracje poznawcze oraz pożyteczne organizują czasu wolny od nauki.
  Głównym celem wypoczynku jest stworzenie możliwości wyjazdu na wakacje dla dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji socjalno-bytowej. Umożliwia to wyrównywanie szans dla osób zagrożonych marginalizacją społeczną raz poprawę samooceny u dzieci - uczestników wypoczynku letniego.
  Ogólnopolska akcja charytatywna ,,Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę’’- cyklicznie od 2000 r.-wielka uliczna zbiórka darów we współpracy z Ośrodkami Pomocy Społecznej w Lubartowie, przedszkolami, szkołami, a w szczególności z wolontariatem Gimnazjum NR1-opiekun Krystyna Bajda i II LO im P.Firleja - opiekun Justyna Niedobit - Świderska.Akcja prowadzona jest jest przed świętami Bożego Narodzenia z myślą o dzieciach z rodzin wielodzietnych, niepełnych, rozbitych, będących w trudnej sytuacji materialnej oraz podopiecznych domów dziecka i ośrodków szkolno-wychowawczych.
  Spotkanie z Mikołajem - od 1997 roku cyklicznie.
  Zaproszone dzieci biorą udział w wielu atrakcjach przygotowanych przez Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „SIL” - zabawy integracyjne, edukacyjne, ruchowe oraz liczne konkursy z nagrodami. W czasie zabawy wszyscy uczestnicy otrzymują słodki poczęstunek. Punktem kulminacyjnym jest przybycie Św. Mikołaja, który rozdaje dzieciom prezenty. Dzieci atrakcyjnie spędzają czas w towarzystwie swoich opiekunów i rówieśników. Spotkanie ze Św. Mikołajem jest organizowane dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z wiejskiej gminy Lubartów i z miasta Lubartów. Realizowane są wszystkie założone cele spotkania: integrację dzieci z różnych miejsc zamieszkania.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
profilaktyka uzależnień
porządek, bezpieczeństwo publiczne
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
prawa dziecka
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
doradztwo zawodowe
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej