Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Zdolności Dzieci i Młodzieży im. A. Gołąba

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Zdolności Dzieci i Młodzieży im. A. Gołąba
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
Adres rejestrowy
Ulica
ks. Szczepana Rembowskiego 17
Kod pocztowy
95-100
Miejscowość
Zgierz
Województwo
łódzkie
Powiat
zgierski
Gmina
Zgierz
Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami
Utrudniona
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000166097
REGON
47220077900000
NIP
7321814046
Rok powstania
1999
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2009
Ludzie
Liczba członków
8
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja:

Naszą misją jest wszechstronne wspieranie rozwoju zdolności dzieci i młodzieży poprzez działania edukacyjne i wychowawcze, wyrównywanie szans edukacyjnych dające możliwość pełnego wykorzystania potencjału każdego dziecka.

Realizowane działania:

Inicjowanie i rozwijanie oraz propagowanie inicjatyw i działań pożytku publicznego sprzyjających wszechstronnemu, harmonijnemu i twórczemu rozwojowi dzieci i młodzieży, upowszechnianie wiedzy oraz praktycznych umiejętności z zakresu, psychologii, pedagogiki, socjologii, nauk o rodzinie, kultury i sztuki, promowanie osiągnięć dzieci i młodzieży.

Reklama

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja prowadzi działalność odpłatną.

W ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego: 1) organizujemy i prowadzimy zajęcia z dziećmi i młodzieżą, 2) organizujemy szkolenia, seminaria i konferencje dla nauczycieli, rodziców i pracowników samorządowych, 3) prowadzimy zajęcia wychowawcze, opiekuńcze i pielęgnacyjne, 4) prowadzimy edukację dzieci i młodzieży w zakresie promocji, przywrócenia i odtworzenia zawodów utraconych, 5) prowadzimy zajęcia w zakresie edukacji regionalnej, historycznej i patriotycznej oraz praktycznych umiejętności zawodowych, a także kształcenia tożsamości kulturowej, 6) prowadzimy poradnictwo i pomoc psychologiczno-pedagogiczną, 7) prowadzimy terapię logopedyczną, 8) doradzamy i pomagamy podmiotom zainteresowanym działalnością Stowarzyszenia

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
sport amatorski, rekreacyjny
rekreacja, wypoczynek
hobby
animacja społeczno-kulturalna
edukacja kulturalna
organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów
edukacja dzieci i młodzieży
edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne
działalność wychowawcza i formacyjna dzieci i młodzieży
prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań
stypendia
promocja zdrowia, edukacja zdrowotna
profilaktyka uzależnień
pomoc psychologiczna
poradnictwo specjalistyczne
animowanie działań wspólnot lokalnych
lokalny rozwój ekonomiczny, rozwój lokalnej przedsiębiorczości
edukacja ekologiczna
prawa dziecka
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji

Zarząd

Bartosz Frontczak, Prezes Zarządu
Angelika Patrycja Pawłowska, Wiceprezeska Zarządu
Daniel Tekliński, Członek Zarządu
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
10124030571111000034387669
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej