Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodziców Osób z Upośledzeniem Intelektualnym "Jutrzenka"

Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodziców Osób z Upośledzeniem Intelektualnym "Jutrzenka"
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
76 723 80 70
Telefon
76 723 80 70
Adres rejestrowy
Ulica
Witelona 10
Kod pocztowy
59-220
Miejscowość
Legnica
Województwo
dolnośląskie
Powiat
Legnica
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000101520
REGON
39059471500000
NIP
691-19-60-759
Rok powstania
2002
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2004
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Jako Stowarzyszenie, chcemy zapewnić naszym niepełnosprawnym przyjaciołom należne im miejsce w społeczeństwie. Staramy się wyposażyć ich w taki zakres umiejętności, by mogli prowadzić w miarę samodzielne życie.

Nasze działania mają na celu nie tylko integrację społeczno-zawodową osób upośledzonych intelektualnie. Równie ważnym zadaniem jest dla nas uświadamianie innym ludziom potrzeb naszych podopiecznych, przełamywanie obaw i uprzedzeń. Często bowiem "pełnosprawni" nie zdają sobie sprawy, iż obok nich żyją inni ludzie - postrzegający świat w odmienny sposób, lecz tak samo jak oni pragnący miłości. Dzięki prowadzonym przez Stowarzyszenie zajęciom, "sprawni inaczej" nie żyją w samotności. Spotykają się w gronie podobnych sobie osób, uczestniczą w działalności zgodnej z ich zainteresowaniami. Uczą się odpowiedzialności za wyniki własnych działań, przeżywają radość z osiągnięć, mogą liczyć na wsparcie w przypadku trudności. Nie izolujemy ich od świata; wprost przeciwnie - akceptujemy ich takimi, jakimi są i staramy się zaszczepiać tę akceptację innym. Fakt, iż mamy siedzibę w budynku mieszkalnym, jest tu bardzo pomocny.

Proces integracji jest zależny od sposobu przyjęcia osób niepełnosprawnych przez ich środowisko bliższe i dalsze. Społeczeństwo bardzo często odrzuca ich, nie chcąc być niepokojone ich problemami. Dążymy do przełamania mitu, że są szczęśliwi we własnym świecie odczuć i przeżyć. Nasi przyjaciele, często bardzo bezradni w zmaterializowanym świecie, chcą być użyteczni poprzez działania na miarę swoich możliwości, chcą nawiązywać kontakty, dzielić się swoją miłością i życzliwością, której mają bardzo wiele.

Realizując nasze działania, nawiązujemy kontakty z innymi organizacjami pozarządowymi. Od 2000 roku Stowarzyszenie jest członkiem Wspólnoty Roboczej Organizacji Socjalnych (WROS), która zrzesza 53 stowarzyszenia działające na rzecz pomocy społecznej. Jako regionalny partner, bierzemy udział w realizacji projektu "Utworzenie i prowadzenie 4 ośrodków serwisowych samopomocy dla osób niepełnosprawnych i społecznie pokrzywdzonych w województwie dolnośląskim", wspieranego ze środków Akcji Człowiek. W ramach projektu, w naszej siedzibie udzielane są bezpłatne porady prawne i socjalne prowadzone przez pracownika WROS. Na bazie Stowarzyszenia powstaje Centrum Samopomocy; odbywają się spotkania liderów organizacji pozarządowych i przedstawicieli administracji publicznej, podczas których omawiane są problemy osób niepełnosprawnych.

Od trzech lat współpracujemy ze Szkołą Muzyczną w Legnicy. Jej uczniowie uczestniczą w ważniejszych wydarzeniach naszych podopiecznych, organizując koncerty i wykorzystując muzykę jako środek terapeutyczny. Współpracujemy też ze szkołami podstawowymi, gimnazjami, liceami ogólnokształcącymi, Zespołem Szkół Integracyjnych, Domem Harcerza. Młodzież wraz z naszymi podopiecznymi wspólnie wykonuje ozdoby świąteczne, maluje, śpiewa, prowadzi aukcje. Kontakty te przyczyniają się do przełamywania stereotypów, uprzedzeń i barier funkcjonujących u części "zdrowego" społeczeństwa. Osoby sprawne uczą się od najmłodszych lat tolerancji i akceptacji odmienności, uwalniają się od przesądów i mitów o osobach niepełnosprawnych, mają szansę pomóc sobie wzajemnie.

Organizujemy wiele imprez okolicznościowych. należą do nich np. imieniny naszych podopiecznych, Wigilia i spotkanie wielkanocne, walentynki, andrzejki, Dzień Kobiet, zabawy w okresie karnawału - zapraszamy przyjaciół i ludzi nam życzliwych.

Stowarzyszenie stara się wprowadzać integrację funkcjonalną poprzez stałe utrzymywanie kontaktów naszych podopiecznych z osobami pełnosprawnymi, biorąc aktywny udział w ich życiu. Spotkania odbywają się w takiej częstotliwości, jakiej wymaga sytuacja i zaspokajanie obopólnych potrzeb, są zabarwione uczuciowo i zgodnie z odpowiednimi normami. Działamy też w kierunku normalizacji środowiska społecznego, rozumianej jako umożliwienie osobom niepełnosprawnym prowadzenia normalnego życia, w tych samych warunkach, jak innym członkom społeczeństwa.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań

Zarząd

Janina Makarczyk, Prezes
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej