Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodziców Osób z Upośledzeniem Intelektualnym "Jutrzenka"

Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodziców Osób z Upośledzeniem Intelektualnym "Jutrzenka"
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
76 723 80 70
Telefon
76 723 80 70
Adres rejestrowy
Ulica
Witelona 10
Kod pocztowy
59-220
Miejscowość
Legnica
Województwo
dolnośląskie
Powiat
Legnica
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000101520
REGON
39059471500000
NIP
691-19-60-759
Rok powstania
2002
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2004
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Jako Stowarzyszenie, chcemy zapewnić naszym niepełnosprawnym przyjaciołom należne im miejsce w społeczeństwie. Staramy się wyposażyć ich w taki zakres umiejętności, by mogli prowadzić w miarę samodzielne życie.

Nasze działania mają na celu nie tylko integrację społeczno-zawodową osób upośledzonych intelektualnie. Równie ważnym zadaniem jest dla nas uświadamianie innym ludziom potrzeb naszych podopiecznych, przełamywanie obaw i uprzedzeń. Często bowiem "pełnosprawni" nie zdają sobie sprawy, iż obok nich żyją inni ludzie - postrzegający świat w odmienny sposób, lecz tak samo jak oni pragnący miłości. Dzięki prowadzonym przez Stowarzyszenie zajęciom, "sprawni inaczej" nie żyją w samotności. Spotykają się w gronie podobnych sobie osób, uczestniczą w działalności zgodnej z ich zainteresowaniami. Uczą się odpowiedzialności za wyniki własnych działań, przeżywają radość z osiągnięć, mogą liczyć na wsparcie w przypadku trudności. Nie izolujemy ich od świata; wprost przeciwnie - akceptujemy ich takimi, jakimi są i staramy się zaszczepiać tę akceptację innym. Fakt, iż mamy siedzibę w budynku mieszkalnym, jest tu bardzo pomocny.

Proces integracji jest zależny od sposobu przyjęcia osób niepełnosprawnych przez ich środowisko bliższe i dalsze. Społeczeństwo bardzo często odrzuca ich, nie chcąc być niepokojone ich problemami. Dążymy do przełamania mitu, że są szczęśliwi we własnym świecie odczuć i przeżyć. Nasi przyjaciele, często bardzo bezradni w zmaterializowanym świecie, chcą być użyteczni poprzez działania na miarę swoich możliwości, chcą nawiązywać kontakty, dzielić się swoją miłością i życzliwością, której mają bardzo wiele.

Realizując nasze działania, nawiązujemy kontakty z innymi organizacjami pozarządowymi. Od 2000 roku Stowarzyszenie jest członkiem Wspólnoty Roboczej Organizacji Socjalnych (WROS), która zrzesza 53 stowarzyszenia działające na rzecz pomocy społecznej. Jako regionalny partner, bierzemy udział w realizacji projektu "Utworzenie i prowadzenie 4 ośrodków serwisowych samopomocy dla osób niepełnosprawnych i społecznie pokrzywdzonych w województwie dolnośląskim", wspieranego ze środków Akcji Człowiek. W ramach projektu, w naszej siedzibie udzielane są bezpłatne porady prawne i socjalne prowadzone przez pracownika WROS. Na bazie Stowarzyszenia powstaje Centrum Samopomocy; odbywają się spotkania liderów organizacji pozarządowych i przedstawicieli administracji publicznej, podczas których omawiane są problemy osób niepełnosprawnych.

Od trzech lat współpracujemy ze Szkołą Muzyczną w Legnicy. Jej uczniowie uczestniczą w ważniejszych wydarzeniach naszych podopiecznych, organizując koncerty i wykorzystując muzykę jako środek terapeutyczny. Współpracujemy też ze szkołami podstawowymi, gimnazjami, liceami ogólnokształcącymi, Zespołem Szkół Integracyjnych, Domem Harcerza. Młodzież wraz z naszymi podopiecznymi wspólnie wykonuje ozdoby świąteczne, maluje, śpiewa, prowadzi aukcje. Kontakty te przyczyniają się do przełamywania stereotypów, uprzedzeń i barier funkcjonujących u części "zdrowego" społeczeństwa. Osoby sprawne uczą się od najmłodszych lat tolerancji i akceptacji odmienności, uwalniają się od przesądów i mitów o osobach niepełnosprawnych, mają szansę pomóc sobie wzajemnie.

Organizujemy wiele imprez okolicznościowych. należą do nich np. imieniny naszych podopiecznych, Wigilia i spotkanie wielkanocne, walentynki, andrzejki, Dzień Kobiet, zabawy w okresie karnawału - zapraszamy przyjaciół i ludzi nam życzliwych.

Stowarzyszenie stara się wprowadzać integrację funkcjonalną poprzez stałe utrzymywanie kontaktów naszych podopiecznych z osobami pełnosprawnymi, biorąc aktywny udział w ich życiu. Spotkania odbywają się w takiej częstotliwości, jakiej wymaga sytuacja i zaspokajanie obopólnych potrzeb, są zabarwione uczuciowo i zgodnie z odpowiednimi normami. Działamy też w kierunku normalizacji środowiska społecznego, rozumianej jako umożliwienie osobom niepełnosprawnym prowadzenia normalnego życia, w tych samych warunkach, jak innym członkom społeczeństwa.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań

Zarząd

Janina Makarczyk, Prezes
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej