Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Federacja Inicjatyw Oświatowych
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
600 411 349
Adres rejestrowy
Możliwość wizyt osobistych
Tak
Dni i godziny pracy
w biurze - po uprzednim umówieniu spotkania
Ulica
Śniadeckich 23 lok. 9
Kod pocztowy
00-654
Miejscowość
Warszawa
Województwo
mazowieckie
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Śródmieście
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000148854
REGON
01628323800000
NIP
525-21-78-792
Rok powstania
2000
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2013
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Federacja Inicjatyw Oświatowych jest związkiem stowarzyszeń i fundacji, których celem jest wspieranie aktywności obywatelskiej i przemian w oświacie. Działamy przede wszystkim na rzecz środowisk wiejskich.

Powołana w 1999 roku Federacja wyrosła z ruchu społecznego – ogólnopolskich spotkań rodziców, nauczycieli, przedstawicieli organizacji pozarządowych, szkół, samorządów, rządu i parlamentu.

Realizując nasze projekty, pomagamy m. in.

  • zakładać lokalne stowarzyszenia rozwoju wsi,
  • przejmować szkoły, przedszkola i inne placówki, którym grozi likwidacja,
  • podnosić poziom nauczania i dostosowywać metody do indywidualnych potrzeb uczniów,
  • przeciwdziałać marginalizacji i wykluczeniu społecznemu,
  • poznawać i skutecznie wykorzystywać nowoczesne narzędzia informatyczne.

Tylko gospodarka oparta na wiedzy może zapewnić Polsce należne miejsce w zjednoczonej Europie. Jesteśmy przekonani, że drogą do tego są inicjatywy obywateli, wspierane przez władze i środowiska biznesowe.

Wierzymy, że nasze wspólne działania, prowadzone ponad partyjnymi podziałami

  • uczynią polską szkołę nowoczesną i przyjazną,
  • wyrównają szanse edukacyjne młodzieży wiejskiej i miejskiej,
  • zapewnią młodemu pokoleniu silną pozycję na rynku pracy w Polsce i w Europie,
  • umożliwią polskiej wsi odrobienie cywilizacyjnych zapóźnień,
  • pobudzą rozwój lokalny i regionalny.

Reklama

Treści związane z organizacją na ngo.pl

Publicystyka
24.02.2015
W Ministerstwie Edukacji Narodowej 18 lutego odbyło się spotkanie przedstawicieli organizacji związanych z oświatą niezależną z minister Joanną Kluzik-Rostkowską. Podczas spotkania dyskutowano nad wyzwaniami stojącymi przed systemem edukacji oraz o obszarach i metodach możliwej współpracy, dzięki której doświadczenia dwudziestu pięciu lat oświaty niezależnej mogłyby zostać wykorzystane z pożytkiem dla kraju.
Publicystyka
12.12.2016
Federacja Inicjatyw Oświatowych wystąpiło z wnioskiem do klubów poselskich o zwolnienie z dyscypliny partyjnej przy głosowaniach ws. reformy Zalewskiej likwidującej gimnazja.
Publicystyka
06.03.2015
5 marca Federacja Inicjatyw Oświatowych przekazała minister edukacji Joannie Kluzik-Rostkowskiej propozycje zmian w ustawie o systemie oświaty.

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
edukacja dzieci i młodzieży
animowanie działań wspólnot lokalnych
zrzeszanie organizacji pozarządowych (np. lokalnych, regionalnych, branżowych)

Zarząd

Małgorzata Lewandowska, prezeska Zarządu
Alina Kozińska-Bałdyga, wiceprezeska Zarządu
Barbara Krajewska, wiceprezeska Zarządu
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele pożytku publicznego
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej