Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Wszystko o działalności odpłatnej w jednym miejscu! Kup kurs online "Jak NGO może sprzedawać produkty i usługi"

Federacja Inicjatyw Oświatowych
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
600 411 349
Adres rejestrowy
Możliwość wizyt osobistych
Tak
Dni i godziny pracy
w biurze - po uprzednim umówieniu spotkania
Ulica
Śniadeckich 23 lok. 9
Kod pocztowy
00-654
Miejscowość
Warszawa
Województwo
mazowieckie
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Śródmieście
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000148854
REGON
01628323800000
NIP
525-21-78-792
Rok powstania
2000
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2013
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Federacja Inicjatyw Oświatowych jest związkiem stowarzyszeń i fundacji, których celem jest wspieranie aktywności obywatelskiej i przemian w oświacie. Działamy przede wszystkim na rzecz środowisk wiejskich.

Powołana w 1999 roku Federacja wyrosła z ruchu społecznego – ogólnopolskich spotkań rodziców, nauczycieli, przedstawicieli organizacji pozarządowych, szkół, samorządów, rządu i parlamentu.

Realizując nasze projekty, pomagamy m. in.

  • zakładać lokalne stowarzyszenia rozwoju wsi,
  • przejmować szkoły, przedszkola i inne placówki, którym grozi likwidacja,
  • podnosić poziom nauczania i dostosowywać metody do indywidualnych potrzeb uczniów,
  • przeciwdziałać marginalizacji i wykluczeniu społecznemu,
  • poznawać i skutecznie wykorzystywać nowoczesne narzędzia informatyczne.

Tylko gospodarka oparta na wiedzy może zapewnić Polsce należne miejsce w zjednoczonej Europie. Jesteśmy przekonani, że drogą do tego są inicjatywy obywateli, wspierane przez władze i środowiska biznesowe.

Wierzymy, że nasze wspólne działania, prowadzone ponad partyjnymi podziałami

  • uczynią polską szkołę nowoczesną i przyjazną,
  • wyrównają szanse edukacyjne młodzieży wiejskiej i miejskiej,
  • zapewnią młodemu pokoleniu silną pozycję na rynku pracy w Polsce i w Europie,
  • umożliwią polskiej wsi odrobienie cywilizacyjnych zapóźnień,
  • pobudzą rozwój lokalny i regionalny.

Reklama

Treści związane z organizacją na ngo.pl

Publicystyka
21.08.2020
Ministerstwo Edukacji Narodowej zakłada od 1 września trzy warianty powrotu do szkoły. Federacja Inicjatyw Oświatowych i EDU-Klaster proponują wariant czwarty. Bańki szkolne są bezpiecznym i optymalnym rozwiązaniem dla uczniów, nauczycieli i ich rodzin. Od mobilizacji i wsparcia III sektora zależy, czy uda się przekonać Ministra Piontkowskiego, aby w trybie super szybkim zechciał je wprowadzić.
Publicystyka
09.05.2018
KOZIŃSKA-BAŁDYGA: Procedowany obecnie poselski projekt zmian w prawie oświatowym jest okazją do debaty publicznej o zarządzaniu oświatą i roli rodziców w szkole. Aby zainicjować tę debatę Federacja Inicjatyw Oświatowych przygotowała petycję dotyczącą wyboru dyrektora szkoły przez rodziców w powszechnych wyborach. Jest to jednocześnie okazja do uczenia się, jak organizacje pozarządowe mogą wpływać za pomocą petycji na proces stanowienia prawa przez parlament.
Publicystyka
22.06.2017
Szkoła została wybudowana w 1936 w czynie społecznym na placu podarowanym przez prywatnego właściciela, z pieniędzy trzech wsi: Lipiny, Dębowce i Borki. Gmina przejęła budynek na własność. Nie inwestowała w niego. Od 2004 roku w budynku działa szkoła społeczna prowadzona przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Lipiny, Dębowce, Borki. Burmistrz nie lubi takich szkół, więc wymówił użyczenie budynku. Apelujemy do radnych o przekazanie budynku Stowarzyszeniu.

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
edukacja dzieci i młodzieży
animowanie działań wspólnot lokalnych
zrzeszanie organizacji pozarządowych (np. lokalnych, regionalnych, branżowych)

Zarząd

Małgorzata Lewandowska, prezeska Zarządu
Alina Kozińska-Bałdyga, wiceprezeska Zarządu
Barbara Krajewska, wiceprezeska Zarządu
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej