Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Fundacja Przeciwdziałania Uzależnieniom "Dominik"

Fundacja Przeciwdziałania Uzależnieniom "Dominik"
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
Telefon
42 639 28 85
Adres rejestrowy
Ulica
Zielona 13
Kod pocztowy
90-601
Miejscowość
Łódź
Województwo
łódzkie
Powiat
Łódź
Gmina
Łódź
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000052291
REGON
01304466800000
NIP
521-29-34-075
Rok powstania
1998
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2004
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja
Celem Fundacji jest ochrona zdrowia w zakresie:

 • rozwiązywania problemów wynikających z uzależnienia od środków chemicznych - alkohol oraz indoktrynacji psychicznej;
 • niesienie pomocy osobom uzależnionym i członkom ich rodzin;
 • szerzenie wiedzy o istocie uzależnień i możliwościach terapii;
 • szkolenie kadry terapii i przeciwdziałania uzależnieniom.

Prowadzone działania
Udzielamy informacji na temat sekt i grup religijnych, które są źródłem destrukcji rodziny. Uczymy, jak utrzymywać kontakt z osobą znajdującą się pod wpływem szkodliwej sekty. Staramy się pomóc w integracji rodziny w obliczu nowych zagrożeń.
Prowadzimy działalność trzeźwościową, opierając ją na bezpośrednich kontaktach z ludźmi po wstępnych rozmowach telefonicznych. Organizujemy akcje profilaktyczne i prorodzinne. Ściśle współpracujemy z pokrewnymi ośrodkami, służbą zdrowia, stowarzyszeniami itp. Całość działań opisana w sprawozdaniu.

KLIENCI-PODOPIECZNI ORGANIZACJI I PROWADZONE NA ICH RZECZ DZIAŁANIA:

 1. Dorosłe dzieci alkoholików
 2. Osoby współuzależnione
 3. Osoby z problemem alkoholowym
  -telefon informacyjny i konsultacje - w podanych wyżej godzinach
  -grupa AA - środa od. godz. 19.15
 4. Osoby znajdujące się w grupach religijnych
  -pomoc psychologiczna, duchowa - w podanych wyżej godzinach
 5. Rodziny osób znajdujących się w sektach
  -informacja socjologiczna, poradnia psychologiczna, wsparcie duchowe - w podanych wyżej godzinach
 6. Studenci piszący prace na temat sekt, instytucje
  -informacja - Ośrodek Informacji o Sektach i Nowych Ruchach Religijnych, - w podanych wyżej godzinach

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
profilaktyka uzależnień
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej