Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Fundacja Przeciwdziałania Uzależnieniom "Dominik"

Fundacja Przeciwdziałania Uzależnieniom "Dominik"
Kontakt
Telefon
42 639 28 85
Adres rejestrowy
Ulica
Zielona 13
Kod pocztowy
90-601
Miejscowość
Łódź
Województwo
ŁÓDZKIE
Powiat
Łódź
Gmina
Łódź
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000052291
REGON
01304466800000
NIP
521-29-34-075
Rok powstania
1998
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja
Celem Fundacji jest ochrona zdrowia w zakresie:

 • rozwiązywania problemów wynikających z uzależnienia od środków chemicznych - alkohol oraz indoktrynacji psychicznej;
 • niesienie pomocy osobom uzależnionym i członkom ich rodzin;
 • szerzenie wiedzy o istocie uzależnień i możliwościach terapii;
 • szkolenie kadry terapii i przeciwdziałania uzależnieniom.

Prowadzone działania
Udzielamy informacji na temat sekt i grup religijnych, które są źródłem destrukcji rodziny. Uczymy, jak utrzymywać kontakt z osobą znajdującą się pod wpływem szkodliwej sekty. Staramy się pomóc w integracji rodziny w obliczu nowych zagrożeń.
Prowadzimy działalność trzeźwościową, opierając ją na bezpośrednich kontaktach z ludźmi po wstępnych rozmowach telefonicznych. Organizujemy akcje profilaktyczne i prorodzinne. Ściśle współpracujemy z pokrewnymi ośrodkami, służbą zdrowia, stowarzyszeniami itp. Całość działań opisana w sprawozdaniu.

KLIENCI-PODOPIECZNI ORGANIZACJI I PROWADZONE NA ICH RZECZ DZIAŁANIA:

 1. Dorosłe dzieci alkoholików
 2. Osoby współuzależnione
 3. Osoby z problemem alkoholowym
  -telefon informacyjny i konsultacje - w podanych wyżej godzinach
  -grupa AA - środa od. godz. 19.15
 4. Osoby znajdujące się w grupach religijnych
  -pomoc psychologiczna, duchowa - w podanych wyżej godzinach
 5. Rodziny osób znajdujących się w sektach
  -informacja socjologiczna, poradnia psychologiczna, wsparcie duchowe - w podanych wyżej godzinach
 6. Studenci piszący prace na temat sekt, instytucje
  -informacja - Ośrodek Informacji o Sektach i Nowych Ruchach Religijnych, - w podanych wyżej godzinach

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
profilaktyka uzależnień
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej