Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Otwarta Rzeczpospolita - Stowarzyszenie Przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Otwarta Rzeczpospolita - Stowarzyszenie Przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
22 828 11 21
Adres rejestrowy
Możliwość wizyt osobistych
Tak
Dni i godziny pracy
pon. - pt. 10.00 - 14.00, w celu umówienia się na spotkanie prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mail
Ulica
Krakowskie Przedmieście 16/18
Kod pocztowy
00-325
Miejscowość
Warszawa
Województwo
mazowieckie
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Śródmieście
Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami
Utrudniona
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
I piętro, wąska winda
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000123605
REGON
01626685000000
NIP
5262447354
Rok powstania
1999
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2004
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

"Otwarta Rzeczpospolita", Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii powstało w 1999 r. z potrzeby przeciwdziałania ksenofobicznym i antysemickim uprzedzeniom odżywającym w polskim życiu publicznym. Podstawowe cele Stowarzyszenia to krzewienie postawy otwartości i szacunku dla osób i grup o odmiennej identyfikacji etnicznej, narodowej, religijnej, kulturowej lub społecznej oraz przeciwdziałanie wszelkim formom rasizmu, antysemityzmu, ksenofobii i innym postawom godzącym w godność człowieka.

Czym się zajmujemy:

  • inicjujemy i wspieramy działania edukacyjne zapobiegające powielaniu stereotypów i uprzedzeń wobec "obcych", uczące poszanowania różnic etnicznych, religijnych i światopoglądowych oraz przekazujące wiedzę o wieloetnicznych źródłach polskiej kultury;
  • dokumentujemy przejawy uprzedzeń etnicznych, religijnych i rasowych oraz zwracamy na nie uwagę opinii publicznej, władz państwowych, środków masowego przekazu, Kościołów, stowarzyszeń społecznych, naukowych i kulturalnych;
  • podejmujemy działania interwencyjne, także na drodze prawnej, w przypadkach rozpowszechniania - za pośrednictwem prasy, książek, telewizji lub radia - haseł, idei czy postaw antysemickich i ksenofobicznych;
  • staramy się zwrócić uwagę przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości i opinii publicznej na konieczność przestrzegania przez Polskę międzynarodowych konwencji nakazujących ściganie przejawów rasizmu i ksenofobii;
  • propagujemy nasze cele i ideały organizując otwarte spotkania, odczyty i dyskusje, inicjując publikacje prasowe i książkowe, a także zamieszczając informacje na naszej stronie internetowej;
  • wspieramy inicjatywy obywatelskie na rzecz tolerancji, współdziałamy z instytucjami i stowarzyszeniami mającymi podobne cele.

Reklama

Treści związane z organizacją na ngo.pl

Publicystyka
08.10.2018
Paula Sawicka, przewodnicząca Rady Programowej Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita, żegna zmarłego dziś Piotra Pawłowskiego - twórcę Fundacji Integracja.
Publicystyka
10.08.2018
Pod hasłem „Agresja Wysiada” 6 sierpnia 2018 r. w warszawskich tramwajach rozpoczęła się kampania społeczna przygotowana przez Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii Otwarta Rzeczpospolita w partnerstwie ze spółką Tramwaje Warszawskie. Inspiracją do jej powstania była napaść na profesora Jerzego Kochanowskiego, do której doszło w tramwaju, we wrześniu 2016 roku.

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Odbiorcy działań

Zarząd

Marek Gumkowski, Prezes
Magdalena Czyż, Wiceprezeska
Irena Wóycicka, Wiceprezeska
Jan Herczyński, Skarbnik
Damian Wutke, Sekretarz
Józef Lorski, Członek Zarządu
Piotr Jakub Piotrowski, Członek Zarządu
Krzysztof Podemski, Członek Zarządu
Adam Świtlik, Członek Zarządu
Reklama
Pliki do pobrania
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej