Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Otwarta Rzeczpospolita - Stowarzyszenie Przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Otwarta Rzeczpospolita - Stowarzyszenie Przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii
Kontakt
E-mail
Pokaż
22 828 11 21
Strona na Facebooku
Kanał na YouTube
Adres rejestrowy
Dni i godziny pracy
pon. - pt. 10.00 - 14.00. W celu umówienia się na spotkanie prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mail.
Ulica
Krakowskie Przedmieście 16/18
Kod pocztowy
00-325
Miejscowość
Warszawa-Śródmieście
Województwo
Mazowieckie
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Śródmieście
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
Utrudnienia: I piętro, wąska winda.
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenia
KRS
0000123605
REGON
01626685000000
NIP
526-24-47-354
Rok powstania
1999
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

"Otwarta Rzeczpospolita", Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii powstało w 1999 r. z potrzeby przeciwdziałania ksenofobicznym i antysemickim uprzedzeniom odżywającym w polskim życiu publicznym.

Podstawowe cele Stowarzyszenia to krzewienie postawy otwartości i szacunku dla osób i grup o odmiennej identyfikacji etnicznej, narodowej, religijnej, kulturowej lub społecznej oraz przeciwdziałanie wszelkim formom rasizmu, antysemityzmu, ksenofobii i innym postawom godzącym w godność człowieka.

Czym się zajmujemy:

  • inicjujemy i wspieramy działania edukacyjne zapobiegające powielaniu stereotypów i uprzedzeń wobec "obcych", uczące poszanowania różnic etnicznych, religijnych i światopoglądowych oraz przekazujące wiedzę o wieloetnicznych źródłach polskiej kultury;
  • dokumentujemy przejawy uprzedzeń etnicznych, religijnych i rasowych oraz zwracamy na nie uwagę opinii publicznej, władz państwowych, środków masowego przekazu, Kościołów, stowarzyszeń społecznych, naukowych i kulturalnych;
  • podejmujemy działania interwencyjne, także na drodze prawnej, w przypadkach rozpowszechniania - za pośrednictwem prasy, książek, telewizji lub radia - haseł, idei czy postaw antysemickich i ksenofobicznych;
  • staramy się zwrócić uwagę przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości i opinii publicznej na konieczność przestrzegania przez Polskę międzynarodowych konwencji nakazujących ściganie przejawów rasizmu i ksenofobii;
  • propagujemy nasze cele i ideały organizując otwarte spotkania, odczyty i dyskusje, inicjując publikacje prasowe i książkowe, a także zamieszczając informacje na naszej stronie internetowej;
  • wspieramy inicjatywy obywatelskie na rzecz tolerancji, współdziałamy z instytucjami i stowarzyszeniami mającymi podobne cele.

Reklama

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Odbiorcy działań

Zarząd

Marek Gumkowski, Prezes
Magdalena Czyż, Wiceprezeska
Jan Herczyński, Skarbnik
Damian Wutke, Sekretarz
Reklama

Masz konto na Facebooku?

Publikujemy tam najciekawsze treści z ngo.pl
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji