Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Wszystko o działalności odpłatnej w jednym miejscu! Kup kurs online "Jak NGO może sprzedawać produkty i usługi"

Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych Organizacji Narodów Zjednoczonych

Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych Organizacji Narodów Zjednoczonych
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Adres rejestrowy
Ulica
Aleja Niepodległości 141 lok. 407
Kod pocztowy
02-570
Miejscowość
Warszawa
Województwo
mazowieckie
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Mokotów
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000158391
REGON
01614196900000
NIP
5262473446
Rok powstania
1999
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2012
Ludzie
Liczba członków
3500
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celami Stowarzyszenia są:

1/ działanie na rzecz integracji środowiska weteranów misji oraz stymulowanie ich aktywności w życiu społecznym;
2/ wyjaśnianie społeczeństwu znaczenia i roli ONZ i innych organizacji międzynarodowych w zapewnieniu pokoju i bezpieczeństwa, wygaszaniu konfliktów w świecie oraz budowy wzajemnego zaufania i współpracy;
3/ popularyzowanie, zarówno w kraju jak i za granicą, dotychczasowych osiągnięć i doświadczeń Polaków w organizowanych przez międzynarodową społeczność misjach w różnych częściach świata;
4/ reprezentowanie i ochrona interesów weteranów - członków Stowarzyszenia wobec władz państwowych, administracyjnych i samorządowych oraz innych podmiotów.
5/ działanie na rzecz poprawy warunków socjalno-bytowych członków Stowarzyszenia i ich rodzin.
6/ współdziałanie i współpraca z resortami Obrony Narodowej, Spraw Zagranicznych, Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Urzędem ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych w zakresie celów stojących przed Stowarzyszeniem;
7/ współpraca i współdziałanie z międzynarodowymi organizacjami mającymi podobny charakter i cele;
8/ umacnianie koleżeńskich więzi oraz wzajemnego szacunku we własnym środowisku, a także utrzymywanie więzi z jednostkami wojskowymi oraz instytucjami wojskowymi i cywilnymi;
9/ ochrona czci, honoru i godności weteranów misji;
10/ organizowanie w porozumieniu z dowództwami polskich kontyngentów wojskowych, pomocy dla ludności na obszarze mandatowym misji w tym pomocy materialnej ze środków Stowarzyszenia;
11/ udzielanie wsparcia i pomocy finansowej oraz materialnej weteranom poszkodowanym, oraz ich rodzinom;
12/ współpraca z placówkami naukowymi, m.in. Ministerstwa Obrony Narodowej, w badaniach nad skutecznością działań misji pokojowych, stabilizacyjnych i humanitarnych, w tym kontyngentów polskich w tych misjach.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych
obronność państwa
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą
Odbiorcy działań

Zarząd

Marek Sobieraj, Sekretarz Generalny
Stanisław Woźniak, Prezes
Waldemar Wojtan, Wiceprezes
Artur Artecki, Wiceprezes
Krzysztof Adamczyk, Skarbnik
Jerzy Kurowski, Wiceprezes
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej