Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL
Towarzystwo Rozwoju Ziemi Karczmiskiej
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
81 828 70 69
Adres rejestrowy
Ulica
Centralna 6
Kod pocztowy
24-310
Miejscowość
Karczmiska Pierwsze
Województwo
lubelskie
Powiat
opolski
Gmina
Karczmiska
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000049589
REGON
43119214100000
NIP
717-18-29-364
Rok powstania
2001
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
45
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Naszym celem jest działalność w następujących dziedzinach:

 • zrównoważony rozwój gminy (poprawa jakości życia mieszkańców),
 • rozwój, przedsiębiorczości, rolnictwa i usług, informatyzacja gminy,
 • kultura i oświata,
 • sport, rekreacja, turystyka i wypoczynek,
 • ochrona zdrowia, ochrona środowiska, ochrona przyrody i dóbr kultury,
 • tradycja narodowa i lokalna, regionalizm,
 • opieka społeczna, dobroczynność i wolontariat,
 • promocja zatrudnienia, ograniczenie bezrobocia,
 • pomoc społeczna, przeciwdziałanie patologiom,
 • integracja społeczności lokalnej,
 • utrzymywanie kontaktów z osobami wywodzącymi się z Karczmisk i Gminy,
 • działalność szkoleniowa, wydawnicza, informacyjna i publikacyjna,
 • współdziałanie z właściwymi instytucjami państwowymi, samorządowymi, pozarządowymi, społecznymi, kościelnymi i prywatnymi.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
profilaktyka uzależnień
pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
pomoc w samozatrudnieniu
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
działalność na rzecz integracji europejskiej

Zarząd

Ewa Nowaczek, Wice-Prezes
Sławomir Goliszek, Prezes
Mirosław Hałas, Skarbnik
Tomasz Szymczyk, Członek Zarządu
Beata Małecka-Perszko, Sekretarz
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej