Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Towarzystwo Rozwoju Ziemi Karczmiskiej
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
81 828 70 69
Adres rejestrowy
Ulica
Centralna 6
Kod pocztowy
24-310
Miejscowość
Karczmiska Pierwsze
Województwo
lubelskie
Powiat
opolski
Gmina
Karczmiska
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000049589
REGON
43119214100000
NIP
717-18-29-364
Rok powstania
2001
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
45
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Naszym celem jest działalność w następujących dziedzinach:

 • zrównoważony rozwój gminy (poprawa jakości życia mieszkańców),
 • rozwój, przedsiębiorczości, rolnictwa i usług, informatyzacja gminy,
 • kultura i oświata,
 • sport, rekreacja, turystyka i wypoczynek,
 • ochrona zdrowia, ochrona środowiska, ochrona przyrody i dóbr kultury,
 • tradycja narodowa i lokalna, regionalizm,
 • opieka społeczna, dobroczynność i wolontariat,
 • promocja zatrudnienia, ograniczenie bezrobocia,
 • pomoc społeczna, przeciwdziałanie patologiom,
 • integracja społeczności lokalnej,
 • utrzymywanie kontaktów z osobami wywodzącymi się z Karczmisk i Gminy,
 • działalność szkoleniowa, wydawnicza, informacyjna i publikacyjna,
 • współdziałanie z właściwymi instytucjami państwowymi, samorządowymi, pozarządowymi, społecznymi, kościelnymi i prywatnymi.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
profilaktyka uzależnień
pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
pomoc w samozatrudnieniu
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
działalność na rzecz integracji europejskiej

Zarząd

Ewa Nowaczek, Wice-Prezes
Sławomir Goliszek, Prezes
Mirosław Hałas, Skarbnik
Tomasz Szymczyk, Członek Zarządu
Beata Małecka-Perszko, Sekretarz
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej