Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Nowość: ABC obowiązków organizacji pozarządowych Księgowość, sprawozdawczość, RODO. Skorzystaj z kursu eduNGO >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Krakowskie Forum Organizacji Społecznych KRAFOS

Krakowskie Forum Organizacji Społecznych KRAFOS
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
12 421 22 88
Telefon
12 660 99 35
Adres rejestrowy
Dni i godziny pracy
parter, lok. 08, wejście z boku budynku.
Ulica
Kapelanka 60
Kod pocztowy
30-347
Miejscowość
Kraków
Województwo
małopolskie
Powiat
Kraków
Gmina
Kraków
Dane rejestrowe
Forma prawna
Federacja, związek stowarzyszeń
KRS
0000206364
REGON
35162127900000
NIP
6782716832
Rok powstania
1998
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Krakowskie Forum Organizacji Społecznych KraFOS jest organizacją parasolową zrzeszającą 36 organizacji pozarządowych z terenu województwa małopolskiego, dodatkowo współpracuje z ponad 40 innymi podmiotami. Są to z reguły stowarzyszenia o charakterze socjalnym (pomoc społeczna, niepełnosprawność, kombatanci, osoby starsze, dzieci i młodzież).
Od 1997r. KraFOS jest członkiem założycielem Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych WRZOS.
Wspiera organizacje pozarządowe poprzez działalność szkoleniowo - warsztatową oraz informacyjną w zakresie poradnictwa i konsultacji.
Ściśle współpracuje z Urzędem Wojewódzkim oraz strukturami samorządowymi wszystkich szczebli, w szczególności organizując różnego rodzaju szkolenia, spotkania, konferencje. Od kilku lat przedstawiciele stowarzyszenia są członkami zespołów opiniujących oferty w konkursach grantowych w MUW i ROPS, oraz Powiatowej Rady ds. Zatrudnienia przy Prezydencie Miasta Krakowa.

Pomoc Pokrzywdzonym

Od 2009 roku Krakowskie Forum Organizacji Społecznych KraFOS realizuje współfinansowane z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej projekty mające na celu prowadzenie Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem.
Również w tym roku, dzięki udzielonej przez Ministerstwo Sprawiedliwości dotacji z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, działalność ta jest kontynuowana zarówno w dotychczasowych jak i nowym lokalizacjach na terenie Województwa Małopolskiego.
Projekt ma na celu dalszą rozbudowę małopolskiego systemu wsparcia dla osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz członków ich rodzin, skoncentrowanego na udzielaniu kompleksowej, interdyscyplinarnej pomocy.
Z pomocy świadczonej w ramach projektu skorzystać może każda osoba pokrzywdzona przestępstwem, bez względu na wiek, płeć, pochodzenie, rasę, wyznanie etc.
Podstawowymi zasadami świadczenia pomocy są: dostępność, bezpłatny charakter pomocy, profesjonalność, interdyscyplinarność oraz dyskrecja. Ponadto pomoc świadczona jest w sposób profesjonalny, przy zaangażowaniu specjalistów o wieloletnim doświadczeniu, tak aby przyniosła osobom pokrzywdzonym wymierne korzyści.
Pomoc świadczona jest zarówno stacjonarnie jak i zdalnie (poprzez e-mail oraz telefon).
Priorytetem Ośrodka jest ochrona osób pokrzywdzonych przestępstwem, w tym pokrzywdzonych przemocą w rodzinie. Ponieważ działania podejmowane wobec osób pokrzywdzonych przestępstwem muszą mieć charakter skoordynowany i jak najbardziej kompleksowy, ośrodek współpracuje z innymi tego typu podmiotami na terenie całej Polski w ramach powołanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości Sieci Pomocy Ofiarom Przestępstw.
Działamy w 3 miejscowościach w Małopolsce!

W latach 2016 - 2017 prowadziliśmy również Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej na terenie Krakowa.

Reklama
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej