Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Szukasz aktualnych informacji o NGO w Polsce? Odwiedź fakty.ngo.pl: ponad 100 raportów, analiz, infografik

Śląskie Forum Organizacji Pozarządowych "KAFOS"

Śląskie Forum Organizacji Pozarządowych "KAFOS"
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
32 205 02 31
Adres rejestrowy
Ulica
Warszawska 6 lok. 201
Kod pocztowy
40-006
Miejscowość
Katowice
Województwo
śląskie
Powiat
Katowice
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
II piętro, brak windy.
Dane rejestrowe
Forma prawna
Federacja, związek stowarzyszeń
KRS
0000014434
REGON
27641337200000
NIP
634-23-16-212
Rok powstania
1998
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2005
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Śląskie Forum Organizacji Socjalnych KAFOS jest związkiem stowarzyszeń i innych osób prawnych działających w obszarach pożytku publicznego w regionie śląskim, zarejestrowanym w sierpniu 1998 r. Głównymi celami KAFOS jest integrowanie organizacji pozarządowych, wspieranie i reprezentowanie organizacji członkowskich.

Główne obszary działania:
1) integrowanie organizacji pozarządowych, poprzez organizowanie spotkań tematycznych, grup problemowych i zespołów specjalistycznych oraz podejmowanie wspólnych przedsięwzięć,
2) współpraca z administracją publiczną, poprzez uczestnictwo przedstawicieli KAFOS w procesie opracowywania i realizacji regionalnych i lokalnych programów celowych ukierunkowanych na rozwiązywania problemów społecznych grup i osób, podejmowanie wspólnych przedsięwzięć (konferencje, seminaria, szkolenia), wzajemne udostępnianie informacji,
3) podnoszenie jakości usług socjalnych, poprzez organizowanie szkoleń i konferencji, świadczenie poradnictwa dla organizacji członkowskich,
4) współpraca z Parytetowym Związkiem Socjalnym Północnej Nadrenii Westfalii w Niemczech, poprzez organizowanie wizyt studyjnych w obydwu krajach, tworzenie związków współpracy pomiędzy organizacjami członkowskimi KAFOS i Parytetowego Związku Socjalnego, organizowanie wspólnych szkoleń i konferencji, wymiana informacji i doświadczeń.

Reklama

Treści związane z organizacją na ngo.pl

Publicystyka
23.12.2014
Jak co roku, organizacje członkowskie i współpracujące ze Śląskim Forum Organizacji Pozarządowych KAFOS spotkały się, aby być razem w ten wyjątkowy świąteczny czas.
Publicystyka
01.12.2011
Wniosek o powołanie Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego trafił do kosza...

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
sport wyczynowy, profesjonalny
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
zakładanie fundacji, stowarzyszenia
sprawy formalne związane z działalnością organizacji, np. konsultowanie statutów, formularzy KRS i dokumentów
księgowość, zarządzanie finansami
dostarczanie informacji o źródłach finansowania
pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków
planowanie strategiczne i operacyjne
budowanie zespołu i zarządzanie nim
wsparcie lokalowe, techniczne
pośrednictwo wolontariatu dla organizacji pozarządowych
aktywizacja lokalna
współpraca z administracją
współpraca z innymi (partnerstwa), w tym z mediami, biznesem
status pożytku publicznego - przywileje, obowiązki
zrzeszanie organizacji pozarządowych (np. lokalnych, regionalnych, branżowych)
działalność na rzecz integracji europejskiej
Odbiorcy działań
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej