Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Chcesz dostawać artykuły wybrane przez redakcję ngo.pl specjalnie dla Ciebie? Przeczytaj najciekawsze teksty publicystyczne. Zamów bezpłatny newsletter Magazyn NGO.PL na weekend!

Śląskie Forum Organizacji Pozarządowych "KAFOS"

Śląskie Forum Organizacji Pozarządowych "KAFOS"
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
32 205 02 31
Adres rejestrowy
Ulica
Warszawska 6 lok. 201
Kod pocztowy
40-006
Miejscowość
Katowice
Województwo
śląskie
Powiat
Katowice
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
II piętro, brak windy.
Dane rejestrowe
Forma prawna
Federacja, związek stowarzyszeń
KRS
0000014434
REGON
27641337200000
NIP
6342316212
Rok powstania
1998
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2005
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Śląskie Forum Organizacji Socjalnych KAFOS jest związkiem stowarzyszeń i innych osób prawnych działających w obszarach pożytku publicznego w regionie śląskim, zarejestrowanym w sierpniu 1998 r. Głównymi celami KAFOS jest integrowanie organizacji pozarządowych, wspieranie i reprezentowanie organizacji członkowskich.

Główne obszary działania:
1) integrowanie organizacji pozarządowych, poprzez organizowanie spotkań tematycznych, grup problemowych i zespołów specjalistycznych oraz podejmowanie wspólnych przedsięwzięć,
2) współpraca z administracją publiczną, poprzez uczestnictwo przedstawicieli KAFOS w procesie opracowywania i realizacji regionalnych i lokalnych programów celowych ukierunkowanych na rozwiązywania problemów społecznych grup i osób, podejmowanie wspólnych przedsięwzięć (konferencje, seminaria, szkolenia), wzajemne udostępnianie informacji,
3) podnoszenie jakości usług socjalnych, poprzez organizowanie szkoleń i konferencji, świadczenie poradnictwa dla organizacji członkowskich,
4) współpraca z Parytetowym Związkiem Socjalnym Północnej Nadrenii Westfalii w Niemczech, poprzez organizowanie wizyt studyjnych w obydwu krajach, tworzenie związków współpracy pomiędzy organizacjami członkowskimi KAFOS i Parytetowego Związku Socjalnego, organizowanie wspólnych szkoleń i konferencji, wymiana informacji i doświadczeń.

Reklama

Treści związane z organizacją na ngo.pl

Publicystyka
23.12.2014
Jak co roku, organizacje członkowskie i współpracujące ze Śląskim Forum Organizacji Pozarządowych KAFOS spotkały się, aby być razem w ten wyjątkowy świąteczny czas.
Publicystyka
01.12.2011
Wniosek o powołanie Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego trafił do kosza...

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
sport wyczynowy, profesjonalny
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
zakładanie fundacji, stowarzyszenia
sprawy formalne związane z działalnością organizacji, np. konsultowanie statutów, formularzy KRS i dokumentów
księgowość, zarządzanie finansami
dostarczanie informacji o źródłach finansowania
pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków
planowanie strategiczne i operacyjne
budowanie zespołu i zarządzanie nim
wsparcie lokalowe, techniczne
pośrednictwo wolontariatu dla organizacji pozarządowych
aktywizacja lokalna
współpraca z administracją
współpraca z innymi (partnerstwa), w tym z mediami, biznesem
status pożytku publicznego - przywileje, obowiązki
zrzeszanie organizacji pozarządowych (np. lokalnych, regionalnych, branżowych)
działalność na rzecz integracji europejskiej
Odbiorcy działań
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej