Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).
Ziemia i My Centrum Edukacji Ekologicznej
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
512 950 909
Adres rejestrowy
Dni i godziny pracy
dodatkowe biuro naszej organizacji w Centrum Aktywności Obywatelskiej w Dąbrowie Górniczej, ul. Sienkiewicza 6a pok. 6
Ulica
Gustawa Morcinka ZS Nr 3
Kod pocztowy
41-303
Miejscowość
Dąbrowa Górnicza
Województwo
śląskie
Powiat
Dąbrowa Górnicza
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
Dostępne jest biuro w Centrum Aktywności Obywatelskiej w Dąbrowie Górniczej, ul. Sienkiewicza 6a pok. 6.
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000004050
REGON
27668234000000
NIP
629-21-99-571
Rok powstania
1999
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2008
Ludzie
Liczba członków
16
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja:
Ekologia na dzisiejsze czasy - jak praktycznie można wprowadzić zasady ekologii we własne życie.

Statutowym celem Stowarzyszenia jest inicjowanie, koordynowanie i prowadzenie edukacji środowiskowej, edukacji kulturowej i prozdrowotnej oraz podejmowanie działań zmierzających do podniesienia świadomości ekologicznej ogółu społeczeństwa, a także ochrony przyrody, krajobrazu i popularyzacji krajoznawstwa i turystyki.

Programy:
Stowarzyszenie jest organizacją non-profit i chętnie włącza się i organizuje akcje, kampanie ekologiczne, warsztaty edukacyjne, w tym również zajęcia w terenie. Nasze działania kierujemy do dzieci i młodzieży, ale od kilku lat prowadzimy również zajęcia dla osób dorosłych. Nasze działania objęte są badaniami dotyczącymi skuteczności prowadzonej edukacji. W 2012 r. w programie badawczym prowadzonym przez Instytut Badań Edukacyjnych z Warszawy potwierdzone zostało, że prowadzona przez nas edukacja jest przykładem dobrych praktyk w dziedzinie edukacji nieformalnej.
W 2015 r. rozpoczynamy realizację programu "Ekologia po sąsiedzku" dotyczącego współistnienia miasta, przemysłu i przyrody, program "Smog- nasz miejski smok" - dotyczącego niskiej emisji i cykl konkursów "Moje najpiękniejsze miejsce w przyrodzie".
W 2014 r. i 2013 r. prowadziliśmy m.in. programy dotyczące rozwoju zrównoważonego i działań w lokalnym środowisku przyrodniczym. Były to programy pt. Edukacja dla rozwoju zrównoważonego - edukacją dla przyszłości, Środowisko przyrodnicze naszego regionu i jego ochrona (trwa do czerwca 2015 r.) Natura 2000 za progiem - ekologia dla gimnazjalistów.
W 2013 r. prowadziliśmy program z zakresu edukacji globalnej "Środowisko, ja i Ty".
W 2012 r. w naszej działalności skupiliśmy się na przyrodzie miast prowadząc program "Zostań Przyjacielem Drzewa" oraz "W poszukiwaniu biocenozy". Również przeprowadzone konkursy dotyczyły tej tematyki.
W 2011 r. prowadziliśmy trzy główne programy "Przyroda w języku sztuki" - kontynuacja, kampania informacyjno-edukacyjna "Jak zmniejszyć wysypiska śmieci" (trwała do czerwca 2012 r.) oraz ogólnopolski program "Ekologia w mieście - rozbudzanie uzdolnień i zainteresowań młodzieży". Od lutego 2011 r. działa w naszej siedzibie ogólnodostępny, bezpłatny punkt edukacyjny.
Wszystkie nasze działania prowadzimy pod hasłem "Rozwój zrównoważony w praktyce".
Za naszą działalność w latach 2010-2013 zostaliśmy wyróżnieni w konkursie Eko-Aktywni organizowanym co roku przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Również w 2012 r. uzyskaliśmy tytuł Mecenasa Polskiej Ekologii w Narodowym Konkursie Ekologicznym "Przyjaźni Środowisku" pod honorowym patronatem Prezydenta RP.
W 2014 r. obchodzimy nasze 15-lecie!

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
animacja społeczno-kulturalna
edukacja kulturalna
edukacja ekologiczna
Odbiorcy działań

Zarząd

Grażyna Morcinek-Kalita, prezes
Krystyna Wolny, wiceprezes
Jadwiga Trzcina, skarbnik
Halina Gayczak, sekretarz
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej