Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Stowarzyszenie "Kontakt" Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół na rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 41 w Zabrzu

Stowarzyszenie "Kontakt" Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół na rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 41 w Zabrzu
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
32 271 02 15
Telefon
32 271 02 15
Adres rejestrowy
Ulica
Konopnickiej 3
Kod pocztowy
41-800
Miejscowość
Zabrze
Województwo
śląskie
Powiat
Zabrze
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000097903
REGON
27663688200000
NIP
648-23-30-560
Rok powstania
1999
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2010
Ludzie
Liczba członków
45
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

 1. Celem Stowarzyszenia jest tworzenie jak najlepszych warunków wszechstronnego rozwoju, opieki, rehabilitacji i nauczania dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną i fizyczną oraz poprawy ich sytuacji w rodzinie i społeczeństwie.
 2. Dążenie do aktywizacji osób niepełnosprawnych w życiu społecznym oraz zawodowym.
 3. Przeciwdziałanie wykluczaniu osób niepełnosprawnych z życia społecznego i zawodowego.
 4. Zmianę negatywnych postaw wobec osób niepełnosprawnych.

Przedmiotem działalności Stowarzyszenia jako organizacji pożytku publicznego jest działalność odpłatna i nieodpłatna:
Działalność nieodpłatna:

 1. Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych.
  -organizowanie zajęć terapeutycznych takich jak: hipoterapia, pływanie.
 2. Działalność fizjoterapeutyczna.
 3. Pozaszkolne formy edukacji artystycznej.
  -organizowanie zajęć teatralnych i plastycznych.
 4. Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
  -konsultacje specjalistyczne /neurologiczne, psychiatryczne, psychologiczne/ wspomagające proces terapeutyczny z osobą niepełnosprawną.
 5. Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana.
  -prowadzenie i organizowanie grup terapeutycznych, świetlicy terapeutycznej dla absolwentów szkół kształcenia specjalnego z upośledzeniem umiarkowanym i znacznym, grup wczesnego wspomagania rozwoju wraz z wczesną diagnozą dziecka niepełnosprawnego
  -włączanie osób niepełnosprawnych w nurt życia lokalnej społeczności.

Działalność odpłatna:

 1. Działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej niesklasyfikowana.
  -prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność społeczną, kulturalną, rekreacyjną i towarzyską.
  -organizowanie imprez kulturalno- oświatowych, sportowo-rekreacyjnych, wystaw, wernisaży, prezentacji teatralnych promujących osoby niepełnosprawne,
  -organizowanie różnych form wypoczynku :półkolonie, kolonie, wyjazdy turystyczno-rekreacyjne dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w miarę z udziałem dzieci zdrowych,
  -promocja i organizacja wolontariatu na rzecz osób niepełnosprawnych,
  -rzecznictwo na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin,
 2. Pozostałe formy edukacji gdzie indziej nie sklasyfikowane.
  -organizowanie konferencji, szkoleń, seminariów, zjazdów o tematyce dotyczącej terapii i rehabilitacji osób niepełnosprawnych dla członków stowarzyszenia, terapeutów, wolontariuszy i innych zainteresowanych osób,
 • prowadzenie działalności informacyjnej dotyczącej przyczyn, skutków i sposobów rozwiązywania problemów z niepełnosprawnością.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań

Zarząd

Celina Piela, członek
Renata Zawadzka, sekretarz
Bogusława Karaś, skarbnik
Teresa Paradowska, wiceprezes
Renata Krajewska, prezes
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej