Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Wszystko o działalności odpłatnej w jednym miejscu! Kup kurs online "Jak NGO może sprzedawać produkty i usługi"

Instytut Tarnogórski i Muzeum
Kontakt
E-mail
Pokaż
E-mail
Pokaż
E-mail
Pokaż
Telefon
32 285 50 30
Adres rejestrowy
Możliwość wizyt osobistych
Tak
Dni i godziny pracy
Telefoniczne umawianie wizyt i zwiedzania wystaw muzealnych
Ulica
Ligonia 7
Kod pocztowy
42-600
Miejscowość
Tarnowskie Góry
Województwo
śląskie
Powiat
tarnogórski
Gmina
Tarnowskie Góry
Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami
Utrudniona
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
Schody w wejściu do budynku - konieczność udzielenia pomocy osobie niepełnosprawnej
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000021478
REGON
27653000800000
NIP
6452186041
Rok powstania
1993
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
17
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Zachowajmy nasze wspólne dziedzictwo

razem możemy zrobić więcej dzięki Twojej darowiźnie

Stowarzyszenie naukowe ogólne, będące organizatorem jednostek:

 1. Instytut Tarnogórski - Placówka Naukowo-Badawcza (zał. 1993)
  dyrektor: dr hab. inż arch. Marek Wroński
  zakłady badawcze:
  Zakład Nauk Pomocniczych Historii i Językoznawstwa (zał. 1994, w latach 1994-2017 jako Zakład Badań nad Heraldyką i Genealogią), kierownik: Tadeusz B. Hadaś
  Zakład Nauk Przyrodniczych (powstał w 1996 z przekształcenia Muzeum Przyrodniczego Ziemi Bytomsko-Tarnogórskiej, zał. 1989), kierownik: Tadeusz B. Hadaś
  Zakład Historii Wojskowości (zał. 2000), kierownik: dr hab. inż arch. Marek Wroński
  Biblioteka Tarnogórska z archiwum (zał. 1993)
 2. Muzeum Instytutu Tarnogórskiego (zał. 1997, regulamin uzgodniony z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 2014)
  dyrektor: dr hab. inż. arch. Marek Wroński
  zastępca dyrektora: Tadeusz B. Hadaś
  Zbiory: wojskowość, głównie Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie, Pułk 3. Ułanów Śląskich, 11 Pułk Piechoty; Tarnoviciana, Silesiana, etnografia, sztuka religijna i użytkowa, heraldyka i kolekcje z zakresu innych nauk pomocniczych historii
  Galeria Fotografii "Nos" (zał. 2006)
  Mała Akademia Artystyczna
 3. Wydawnictwo Instytutu Tarnogórskiego i Muzeum (zał. 1993 jako Wydawnictwo Instytutu Tarnogórskiego)
  wydawnictwa ciągłe:
  "Zeszyty Tarnogórskie" ISSN 0860-3693 (ukazują się od 1986), red. nacz. Marek Wroński
  "Studia nad Dawnym Wojskiem, Bronią i Barwą" ISSN 1231-1707 (ukazują się od 1993, stanowią kontynuację periodyku "Dawna Broń i Barwa"), red. nacz. Marek Wroński
  "Tarnogórski Rocznik Muzealny" ISSN 2544-543X (ukazuje się od 2003), red. nacz. Marek Wroński
  "Silesian Natural History Monographs" ISSN 2082-324X (ukazują się od 2010), red. nacz. Tadeusz B. Hadaś.

Główne formy działalności:

 • prowadzenie badań naukowych (w tym interdyscyplinarnych) w dziedzinach nauk humanistycznych (gł. historia, historia wojskowości, grobownictwo wojenne, nauki pomocnicze historii, historia nauki, językoznawstwo, literaturoznawstwo, historia sztuki, sztuka, kultura, religie, filozofia, archeologia), inżynieryjno-technicznych (architektura i urbanistyka, ruralistyka, historia architektury), medycznych i o zdrowiu (historia nauk), rolniczych (biologiczne i środowiskowe aspekty rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, historia nauk), społecznych (etnologia i etnografia, elementy pedagogiki, psychologii i ekonomii, historyczne aspekty geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej), ścisłych i przyrodniczych (nauki biologiczne, nauki o Ziemi i środowisku, historia nauk), teologicznych (historia Kościoła, historia sztuki i obyczajowości religijnej), sztuki (sztuki plastyczne i filmowe, historia sztuki)
 • prowadzenie działalności na rzecz nauki (m.in. Tarnogórskie Sesje Naukowe), eksperckiej i fachowej
 • prowadzenie muzeum i tworzenie kolekcji z zakresu historii wojskowości, historii Śląska i regionu tarnogórskiego, nauk pomocniczych historii, etnografii, sztuki, rzemiosła, historii nauki
 • ochrona dziedzictwa kulturowego i narodowego oraz regionalnego, z tym zabytków architektury, sztuki, języka polskiego i jego dialektów, pamiątek narodowych i regionalnych
 • działalność kulturalna i edukacyjna w zakresie upowszechniania osiągnięć naukowych i artystycznych oraz kreowania twórczości w wymienionym zakresie zwłaszcza przez młodzież (wystawy stałe i czasowe, lekcje muzealne, warsztaty artystyczne, twórcze i edukacyjne, konkursy, wycieczki tematyczne)
 • działalność wydawnicza (redagowanie i wydawanie książek, wydawnictw ciągłych i in.).

Reklama

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
turystyka, krajoznawstwo
hobby
sztuki wizualne, wzornictwo
literatura, czasopisma
ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa
architektura, urbanistyka
edukacja kulturalna
prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań
ochrona roślin
ochrona zwierząt
ochrona zasobów naturalnych: wód, powietrza, kopalin
wsparcie specjalistyczne
partnerstwa międzynarodowe, wymiana doświadczeń
badania naukowe

Zarząd

Marek Wroński, Prezes
Tadeusz B. Hadaś, Wiceprezes
Nina Jarzyńska, Sekretarz
Małgorzata Paszkowska, Skarbnik
Reklama

Podziękowania za wsparcie finansowe

Serdecznie dziękujemy za wsparcie Instytutu Tarnogórskiego i Muzeum. Pracujemy społecznie, dzięki czemu wszystkie środki przeznaczamy na działalność naukową, muzealną, wydawniczą i popularyzatorską oraz na bieżące utrzymanie naszej siedziby. Zapraszamy do zwiedzania naszych wystaw muzealnych (Tarnowskie Góry, ul. Ligonia 7). Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny (32 285 50 30) i umówienie terminu wizyty.

Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
06160014621893038650000001
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej