Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej

Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
33 852 97 81
Telefon
33 852 90 40
Adres rejestrowy
Ulica
Misyjna 8
Kod pocztowy
43-445
Miejscowość
Dzięgielów
Województwo
śląskie
Powiat
cieszyński
Gmina
Goleszów
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
Schody.
Dane rejestrowe
Forma prawna
Organizacja powstała na mocy umowy państwo - kościół
KRS
0000225011
REGON
07091480800000
NIP
548-24-35-666
Rok powstania
1997
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2004
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Opiekujemy się dziećmi, które większość czasu spędzają na ulicy. Udzielamy profesjonalnej pomocy ofiarom przestępstw i wsparcie rodzinom, które walczą o godne życie. Przygotowujemy Tygodnie Ewangelizacyjne, odwołujące się do ponadczasowych prawd biblijnych. Tworzymy audycje radiowe, występy teatralne i klaunady,organizujemy koncerty i spotkania, żeby dawać nadzieję, cieszyć i prowokować do myślenia, bo od tego zaczynają się istotne zmiany w życiu każdego człowieka.

Działamy od 20 lat na rzecz potrzeb duchowych i społecznych i nadal jesteśmy pełni energii i wiary!

Naszą misją jest współdziałanie, motywowanie, szkolenie i udzielanie wszelkiego praktycznego wsparcia społecznościom lokalnym do inicjowania, ożywiania i rozwijania edukacyjnych, kulturalnych, społecznych i charytatywnych programów opartych na autorytecie chrześcijańskich wartości. Wszystkie programy Centrum Misji i Ewangelizacji zmierzają do poprawy warunków i jakości życia dzieci, młodzieży, małżeństw, rodzin, osób żyjących samotnie i ludzi starszych.

Programy i działania:

Wolontariat
Zgodnie ze hasłem Centrum Misji i Ewangelizacji "Ludzie to Boża metoda", wszystkie programy i projekty Centrum opierają się na zaangażowaniu wolontariuszy.

Pomoc społeczna i przeciwdziałanie patologiom społecznym
Poradnictwo - wspieranie rodzin w prawidłowym funkcjonowaniu społecznym, wsparcie ich w tworzeniu czy odbudowaniu więzi rodzinnych oraz w spełnianiu swoich podstawowych funkcji społecznych. Podejmowanie wysiłków w kwestii profilaktyki rozwodowej, podejmowanie działań w poszukiwaniu nowych koncepcji pomagających wzmocnić wspólne życie ludzi.

Działalność charytatywna
Fundusz "Daj Dzieciom Nadzieję" - chcemy dać dzieciom nadzieję na wartościowy wypoczynek, interesujące zajęcia, dobre wspomnienia. Nie chcemy, by wakacje były dla nich czasem straconym czy nawet niebezpiecznym, spędzonym na ulicach czy podwórkach, w miejscach, które mogą być dla nich zagrożeniem. Nie chcemy, by czuły się gorsze od swoich bogatszych rówieśników. Chcemy dać im poczucie pewności, że nie są same, że ktoś respektuje ich prawa i dba o nie. Środki finansowe, jakimi dysponujemy, to Państwa darowizny oraz środki pozyskane z 1%.
Fundusz "Rodzina Rodzinie" - to głównie: regularne wspieranie kilku rodzin comiesięcznymi dotacjami, jednorazowa pomoc w wypadkach losowych (np. pożar, nagła tragiczna śmierć), sponsorowanie rodzinom ubogim pobytu na Tygodniach Ewangelizacyjnych oraz wakacji dzieciom. Pieniądze, które wpłacają Państwo na konto funduszu, przeznaczamy także na zakup: artykułów spożywczych, środków czystości, artykułów higienicznych, leków, opału na zimę, artykułów i przyborów szkolnych.
Rodziny, które mamy pod swoją opieką, znamy i odwiedzamy, stanowią je ludzie utrzymujący ścisły kontakt ze swoimi parafiami oraz angażujący się w swoich zborach. Nie są one dotknięte problemem alkoholowym.

Pedagogika ulicy
Skierowana jest do "dzieci ulicy". Dzieci te większość czasu spędzają w środowisku ulicznym, gdzie starają się zaspokoić swoje podstawowe potrzeby. Najczęściej pochodzą z rodzin dysfunkcyjnych,w których występują takie zjawiska, jak: brak umiejętności wychowawczych rodziców, alkoholizm, bieda, przemoc domowa, przestępczość, wielodzietność, bezrobocie, złe warunki mieszkaniowe, niski poziom higieny. Centrum obejmuje pomocą dzieci i młodzież z Bobrka - dzielnicy Bytomia. Pracują tam wykwalifikowani i doświadczeni streetworkerzy.

Działalność kulturalna
Zespół Muzyczny CME (www.zespol.cme.org.pl), Artystyczna Grupa Klaunów, program radiowy "Po prostu" (www.poprostu.cme.org.pl), czasopismo "Warto" (www.warto.cme.org.pl).

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
profilaktyka uzależnień
porządek, bezpieczeństwo publiczne
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
prawa dziecka
budowanie zespołu i zarządzanie nim
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
działalność na rzecz integracji europejskiej

Zarząd

Bożena Giemza, zastępca dyrektora ds. wydawniczych i PR
Paweł Gimpert, zastępca dyrektora ds. ewangelizacji
Grzegorz Giemza, dyrektor
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej