Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej

Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
33 852 97 81
Telefon
33 852 90 40
Adres rejestrowy
Ulica
Misyjna 8
Kod pocztowy
43-445
Miejscowość
Dzięgielów
Województwo
ŚLĄSKIE
Powiat
cieszyński
Gmina
Goleszów
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
Schody.
Dane rejestrowe
Forma prawna
KRS
0000225011
REGON
07091480800000
NIP
548-24-35-666
Rok powstania
1997
Organizacja pożytku publicznego
Tak
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Opiekujemy się dziećmi, które większość czasu spędzają na ulicy. Udzielamy profesjonalnej pomocy ofiarom przestępstw i wsparcie rodzinom, które walczą o godne życie. Przygotowujemy Tygodnie Ewangelizacyjne, odwołujące się do ponadczasowych prawd biblijnych. Tworzymy audycje radiowe, występy teatralne i klaunady,organizujemy koncerty i spotkania, żeby dawać nadzieję, cieszyć i prowokować do myślenia, bo od tego zaczynają się istotne zmiany w życiu każdego człowieka.

Działamy od 20 lat na rzecz potrzeb duchowych i społecznych i nadal jesteśmy pełni energii i wiary!

Naszą misją jest współdziałanie, motywowanie, szkolenie i udzielanie wszelkiego praktycznego wsparcia społecznościom lokalnym do inicjowania, ożywiania i rozwijania edukacyjnych, kulturalnych, społecznych i charytatywnych programów opartych na autorytecie chrześcijańskich wartości. Wszystkie programy Centrum Misji i Ewangelizacji zmierzają do poprawy warunków i jakości życia dzieci, młodzieży, małżeństw, rodzin, osób żyjących samotnie i ludzi starszych.

Programy i działania:

Wolontariat
Zgodnie ze hasłem Centrum Misji i Ewangelizacji "Ludzie to Boża metoda", wszystkie programy i projekty Centrum opierają się na zaangażowaniu wolontariuszy.

Pomoc społeczna i przeciwdziałanie patologiom społecznym
Poradnictwo - wspieranie rodzin w prawidłowym funkcjonowaniu społecznym, wsparcie ich w tworzeniu czy odbudowaniu więzi rodzinnych oraz w spełnianiu swoich podstawowych funkcji społecznych. Podejmowanie wysiłków w kwestii profilaktyki rozwodowej, podejmowanie działań w poszukiwaniu nowych koncepcji pomagających wzmocnić wspólne życie ludzi.

Działalność charytatywna
Fundusz "Daj Dzieciom Nadzieję" - chcemy dać dzieciom nadzieję na wartościowy wypoczynek, interesujące zajęcia, dobre wspomnienia. Nie chcemy, by wakacje były dla nich czasem straconym czy nawet niebezpiecznym, spędzonym na ulicach czy podwórkach, w miejscach, które mogą być dla nich zagrożeniem. Nie chcemy, by czuły się gorsze od swoich bogatszych rówieśników. Chcemy dać im poczucie pewności, że nie są same, że ktoś respektuje ich prawa i dba o nie. Środki finansowe, jakimi dysponujemy, to Państwa darowizny oraz środki pozyskane z 1%.
Fundusz "Rodzina Rodzinie" - to głównie: regularne wspieranie kilku rodzin comiesięcznymi dotacjami, jednorazowa pomoc w wypadkach losowych (np. pożar, nagła tragiczna śmierć), sponsorowanie rodzinom ubogim pobytu na Tygodniach Ewangelizacyjnych oraz wakacji dzieciom. Pieniądze, które wpłacają Państwo na konto funduszu, przeznaczamy także na zakup: artykułów spożywczych, środków czystości, artykułów higienicznych, leków, opału na zimę, artykułów i przyborów szkolnych.
Rodziny, które mamy pod swoją opieką, znamy i odwiedzamy, stanowią je ludzie utrzymujący ścisły kontakt ze swoimi parafiami oraz angażujący się w swoich zborach. Nie są one dotknięte problemem alkoholowym.

Pedagogika ulicy
Skierowana jest do "dzieci ulicy". Dzieci te większość czasu spędzają w środowisku ulicznym, gdzie starają się zaspokoić swoje podstawowe potrzeby. Najczęściej pochodzą z rodzin dysfunkcyjnych,w których występują takie zjawiska, jak: brak umiejętności wychowawczych rodziców, alkoholizm, bieda, przemoc domowa, przestępczość, wielodzietność, bezrobocie, złe warunki mieszkaniowe, niski poziom higieny. Centrum obejmuje pomocą dzieci i młodzież z Bobrka - dzielnicy Bytomia. Pracują tam wykwalifikowani i doświadczeni streetworkerzy.

Działalność kulturalna
Zespół Muzyczny CME (www.zespol.cme.org.pl), Artystyczna Grupa Klaunów, program radiowy "Po prostu" (www.poprostu.cme.org.pl), czasopismo "Warto" (www.warto.cme.org.pl).

Reklama

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja prowadzi działalność odpłatną.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
profilaktyka uzależnień
porządek, bezpieczeństwo publiczne
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
prawa dziecka
budowanie zespołu i zarządzanie nim
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
działalność na rzecz integracji europejskiej

Zarząd

Bożena Giemza, zastępca dyrektora ds. wydawniczych i PR
Paweł Gimpert, zastępca dyrektora ds. ewangelizacji
Grzegorz Giemza, dyrektor
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej