Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Szukasz aktualnych informacji o NGO w Polsce? Odwiedź fakty.ngo.pl: ponad 100 raportów, analiz, infografik

Polski Komitet Pomocy Dzieciom
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
61 875 03 42
Telefon
731 386 777
Adres rejestrowy
Ulica
Osiedle Rzeczypospolitej 46A
Kod pocztowy
61-395
Miejscowość
Poznań
Województwo
wielkopolskie
Powiat
Poznań
Gmina
Poznań
Adres kontaktowy
Ulica
Dąbrowskiego 25 lok. 4a
Kod pocztowy
60-840
Miejscowość
Poznań
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000213581
REGON
63122497500000
NIP
777-23-00-533
Rok powstania
1997
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
42
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja:
Szeroko pojęte dobro dziecka i rodziny, pomoc i opieka nad nimi.

Prowadzone działania:
1) Organizacja specjalistycznych zespołów zajmujących się określoną problematyką statutową,
2) organizacja kompleksowej pomocy dziecku i rodzinie,
3) organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży, szczególnie ze środowisk zagrożonych patologiami i z rodzin niewydolnych wychowawczo,
4) prowadzenie poradnictwa w zakresie pomocy prawnej, rodzinnej i opieki społecznej,
5) prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjnej i szkoleniowej,
6) tworzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych i środowiskowych,
7) pozyskiwanie dla podopiecznych żywności, odzieży, sprzętów gospodarstwa domowego, mebli i innych,
8) organizowanie imprez i akcji charytatywnych, zbiórek publicznych, loterii itp.,
9) tworzenie ośrodków i miejsc schronienia dla ofiar przemocy w rodzinie, ośrodków i punktów interwencji kryzysowej oraz mieszkań readaptacyjnych,
10) podejmowanie działań o charakterze interwencyjnym,
11) nawiązywanie kontaktów i współpracy z pokrewnymi stowarzyszeniami, fundacjami i organizacjami w Polsce i za granicą,
12) współpraca z władzami państwowymi i samorządowymi, a w szczególności sądami, prokuraturą, policją, szkołami, ośrodkami pomocy społecznej, służbą zdrowia, itp. w zakresie realizacji celów statutowych.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
profilaktyka uzależnień
pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych
porządek, bezpieczeństwo publiczne
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
pomoc w samozatrudnieniu
pośrednictwo pracy
doradztwo zawodowe
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
działalność na rzecz integracji europejskiej
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej