Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa Oddział w Elblągu

Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa Oddział w Elblągu
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
512 294 878
Adres rejestrowy
Ulica
Bema 55
Kod pocztowy
82-300
Miejscowość
Elbląg
Województwo
warmińsko-mazurskie
Powiat
Elbląg
Dane rejestrowe
Forma prawna
Jednostka terenowa stowarzyszenia posiadająca osobowość prawną
KRS
0000170358
REGON
17078724100000
NIP
5782608272
Rok powstania
2000
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2005
Ludzie
Liczba członków
52
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Powstałe w 1997 roku Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa jest ogólnopolską organizacją społeczną rodziców zastępczych i adopcyjnych oraz wszystkich tych ludzi dobrej woli, którzy wspierają ich w pomocy dzieciom i młodzieży odrzuconej i osieroconej. W działaniach Stowarzyszenia biorą także udział osoby zajmujące się przeciwdziałaniem opuszczeniu i odrzuceniu dzieci i młodzieży, oraz organizowaniem systemu wsparcia w kryzysach. 

Naszym celem strategicznym jest umożliwienie porzuconym i osieroconym dzieciom, umieszczonym w naszych rodzinach, akceptowanie siebie i otoczenia w dorosłym życiu i aby mogły utworzyć swoją własną rodzinę. Może to nastąpić poprzez rozwój przyjętego dziecka połączony z rozwojem świadomości, wiedzy i umiejętności opiekuńczych i wychowawczych rodziców i całej rodziny przyjmującej porzucone i osierocone dziecko.

Jako członkowie Stowarzyszenia przyjęliśmy zasady zastępczego rodzicielstwa, które sumują wiedzę oraz doświadczenia wspólnego życia rodzinnego z dziećmi porzuconymi i osieroconymi. Są to propozycje pomocne w kształtowaniu relacji w rodzinie po przyjęciu dziecka. Pomocne także w rozumieniu ich sytuacji życiowej oraz w podejmowaniu opieki i wychowywania. I tak:

  1. Nasze działania pragniemy opierać na chrześcijańskiej miłości i odpowiedzialności za człowieka. Chodzi o takie relacje z przyjętym dzieckiem, aby tworzone więzi i uczucia oparte były na rozwadze płynącej z wiedzy i doświadczenia. Jest to model odniesień uczuciowych stale obecny w naszej kulturze i tradycji, dobrze służący przyjętemu dziecku i przyjmującym rodzicom.
  2. W życiu rodzinnym staramy się unikać fałszywych sytuacji i postaw. Jasny obraz sytuacji w rodzinie umożliwia podejmowanie klarownych decyzji, opartych na prawdziwym rozeznaniu.
  3. Dbamy o taki rozwój rodziny, aby obecność przyjętego dziecka nie powodowała zaburzeń uczuciowych pozostałych członków rodziny. Aby pomoc porzuconemu dziecku nie przyczyniała się do osamotnienia małżonka i do zaburzonego rozwoju naturalnych dzieci.
  4. Rozwijamy możliwości oraz doskonalimy umiejętności opiekuńcze i wychowawcze. Bowiem dziecko doświadczone odtrąceniem przez najbliższych, nie ufające dorosłym, wymaga specjalnej wiedzy i kwalifikowanych umiejętności wychowawczych.
  5. Tworzymy warunki do powstania więzi z dziećmi. Ale nie oczekujemy, aby kochały nas tak, jak kochają swoją matkę, która ich urodziła. 
    Podejmując odrzucone i osierocone dziecko rodzice zastępczy otwierają siebie i swoją rodzinę na młodego człowieka. Jakże często różni się ono kulturą, zachowaniem, sposobem bycia od pozostałych członków przyjmującej rodziny. Wymaga to tolerancji i szacunku dla jego odmienności z jednej strony, a z drugiej te różnice i uczuciowe zaburzenia z powodu porzucenia przez najbliższych, stanowią obciążenie dla przyjmującej rodziny. Stąd też moralne prawo rodziców do powszechnej, społecznej akceptacji i życzliwości. Dlatego Stowarzyszenie, podejmując ogromny wysiłek wspierania rodziców i opiekunów zastępczych, pragnie współtworzyć ze wszystkimi zainteresowanymi jak najlepsze warunki społeczne, prawne i ekonomiczne do opieki i wychowywania młodych, odtrąconych ludzi pośród rodzin dobrej woli.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań

Zarząd

Bożenna Zwierzyńska, przewodnicząca
Katarzyna Rucińska, z-ca przewodniczącej
Michał Grędziński, sekretarz
Edward Dyrla, członek zarządu
Ewa Żałabowska, członek zarządu
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej