Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL
Stowarzyszenie "Dorośli - Dzieciom"
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
52 388 25 97
Telefon
52 388 25 97
Adres rejestrowy
Ulica
Szkolna 8 lok. 7
Kod pocztowy
89-400
Miejscowość
Sępólno Krajeńskie
Województwo
kujawsko-pomorskie
Powiat
sępoleński
Gmina
Sępólno Krajeńskie
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000040559
REGON
09247549600000
NIP
561-13-61-155
Rok powstania
1999
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2017
Ludzie
Liczba członków
17
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem Stowarzyszenia jest:

 • podejmowanie działań zmierzających do poprawy warunków wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, w tym niepełnosprawnych,
 • inicjowanie, rozwijanie form integrowania dzieci i młodzieży ze środowisk patologicznych ze społecznością lokalną
 • przeciwdziałanie alienacji społecznej osób starszych i niepełnosprawnych poprzez wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego,
 • prowadzenie szeroko rozumianego wolontariatu,
 • prowadzenie szeroko rozumianej profilaktyki w zakresie zapobiegania wypadkom drogowym i przemocy w rodzinie,
 • prowadzenie szeroko rozumianej pomocy społecznej, prawnej, profilaktycznej i psychologicznej dla środowisk zagrożonych (niepełnosprawni; patologie np. narkomania, agresja i alkoholizm; zaburzenia psychiczne; wykluczenie społecznie),
 • prowadzenie działań w zakresie ekologii, ochrony środowiska naturalnego,
 • prowadzenie działań wspierających i propagujących turystykę i zdrowy styl życia,
 • rozwój i promocja usług doradczych dla osób niepełnosprawnych, dla organizacji pozarządowych i innych usługodawców dla działań zmierzających do integracji osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy oraz innych usług zwiększających aktywność zawodową tych osób,
 • tworzenie społeczeństwa obywatelskiego.

Stowarzyszenie prowadzi szeroką działalność w zakresie:

 • pomocy dzieciom i młodzieży ze środowisk dysfunkcyjnych,
 • pracy z osobami niepełnosprawnymi,
 • współpracy z młodzieżą uzdolnioną,
 • wolontariatu, w tym wymiany europejskiej,
 • turystyki, ekologii i informacji ,
 • działań edukacyjnych i szkoleniowych dla dorosłych,
 • szeroko rozumianą profilaktyką uzależnień.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
porządek, bezpieczeństwo publiczne
prawa dziecka
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
pomoc w samozatrudnieniu
pośrednictwo pracy
doradztwo zawodowe
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
działalność na rzecz integracji europejskiej
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej