Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Stowarzyszenie "Dorośli - Dzieciom"

Stowarzyszenie "Dorośli - Dzieciom"
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
52 388 25 97
Telefon
52 388 25 97
Adres rejestrowy
Ulica
Szkolna 8 lok. 7
Kod pocztowy
89-400
Miejscowość
Sępólno Krajeńskie
Województwo
KUJAWSKO-POMORSKIE
Powiat
sępoleński
Gmina
Sępólno Krajeńskie
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000040559
REGON
09247549600000
NIP
561-13-61-155
Rok powstania
1999
Organizacja pożytku publicznego
Tak
Ludzie
Liczba członków
17
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem Stowarzyszenia jest:

 • podejmowanie działań zmierzających do poprawy warunków wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, w tym niepełnosprawnych,
 • inicjowanie, rozwijanie form integrowania dzieci i młodzieży ze środowisk patologicznych ze społecznością lokalną
 • przeciwdziałanie alienacji społecznej osób starszych i niepełnosprawnych poprzez wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego,
 • prowadzenie szeroko rozumianego wolontariatu,
 • prowadzenie szeroko rozumianej profilaktyki w zakresie zapobiegania wypadkom drogowym i przemocy w rodzinie,
 • prowadzenie szeroko rozumianej pomocy społecznej, prawnej, profilaktycznej i psychologicznej dla środowisk zagrożonych (niepełnosprawni; patologie np. narkomania, agresja i alkoholizm; zaburzenia psychiczne; wykluczenie społecznie),
 • prowadzenie działań w zakresie ekologii, ochrony środowiska naturalnego,
 • prowadzenie działań wspierających i propagujących turystykę i zdrowy styl życia,
 • rozwój i promocja usług doradczych dla osób niepełnosprawnych, dla organizacji pozarządowych i innych usługodawców dla działań zmierzających do integracji osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy oraz innych usług zwiększających aktywność zawodową tych osób,
 • tworzenie społeczeństwa obywatelskiego.

Stowarzyszenie prowadzi szeroką działalność w zakresie:

 • pomocy dzieciom i młodzieży ze środowisk dysfunkcyjnych,
 • pracy z osobami niepełnosprawnymi,
 • współpracy z młodzieżą uzdolnioną,
 • wolontariatu, w tym wymiany europejskiej,
 • turystyki, ekologii i informacji ,
 • działań edukacyjnych i szkoleniowych dla dorosłych,
 • szeroko rozumianą profilaktyką uzależnień.

Reklama

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
porządek, bezpieczeństwo publiczne
prawa dziecka
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
pomoc w samozatrudnieniu
pośrednictwo pracy
doradztwo zawodowe
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
działalność na rzecz integracji europejskiej
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej