Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Oratorium im. Św. Jana Bosko
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
42 678 54 30
Telefon
42 678 29 47
Adres rejestrowy
Ulica
Kopcińskiego 1/3
Kod pocztowy
90-242
Miejscowość
Łódź
Województwo
łódzkie
Powiat
Łódź
Gmina
Łódź
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000011409
REGON
47225657300000
NIP
725-17-55-053
Rok powstania
1999
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2004
Ludzie
Liczba członków
50
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja
Wychodząc naprzeciw rodzinom, które z różnych względów nie są wydolne wychowawczo oraz mając na uwadze w szczególności dobro dzieci i młodzieży, Oratorium prowadzi działalność w następujących dziedzinach: opiekuńczo-wychowawczej, rekreacyjnej i turystycznej, kulturalnej, teatralnej, muzycznej, pedagogicznej, organizację obozów profilaktyczno-wychowawczych, kolonii rekreacyjnych i wypoczynkowych, letnich; a także wypoczynku zimowego "Ferie w mieście".
Oratorium jest przestrzenią wychowawczą usytuowaną pomiędzy wychowaniem domowym a wychowaniem szkolnym. Istotnym elementem pracy wychowawczej stało się bezpośrednie i pośrednie wspieranie rodziców w ich zadaniach wychowawczych. Głównym celem pracy Oratorium jest wczesna profilaktyka polegająca na gromadzeniu dzieci i młodzieży, pochodzących w większości z rodzin ubogich zarówno materialnie jak i emocjonalnie, i zagospodarowaniu im czasu wolnego. Dbając o wszechstronny rozwój naszych wychowanków i mając na względzie ubóstwo materialne rodziców tych dzieci, organizowane są nieodpłatne zajęcia artystyczne: plastyczne, muzyczne, teatralne również komputerowe, a także zajęcia edukacyjno-wychowawcze, których celem jest pomoc wychowankom w nauce poprzez przygotowanie ich do ustnych i pisemnych sprawdzianów z wiedzy szkolnej, a także możliwość uzyskania pomocy w odrabianiu lekcji pod okiem życzliwych opiekunów. Organizowane są również korepetycje i zajęcia reedukacyjne z zakresu wyrównywania wiedzy z przedmiotów ścisłych, humanistycznych, a także bezpłatna pomoc w nauce języków obcych świadczona głównie przez studentów wyższych uczelni pedagogicznych jak i nauczycieli szkolnych i emerytowanych. Prowadzone są również działania wychowawczo - profilaktyczne prowadzone w kręgu socjoterapii, mające na celu pomoc w korygowaniu obrazu własnej osoby dzieci i młodzieży oraz naukę dokonywania samodzielnych i właściwych wyborów zachowań korzystnych dla własnego zdrowia i dobra innych ludzi.
Ważnym elementem wieńczącym półroczną lub roczną pracę z wychowankami są letnie wyjazdy i wypoczynek zimowy "Ferie w mieście". Pozwalają one jeszcze mocniej zintegrować się uczestnikom, a także uświadamiają im potrzebę i ukazują wartość wypoczynku czynnego, jak również pozwalają kształtować postawy prozdrowotne opierające się na sporcie i turystyce. Dzięki pomocy WEiS UMŁ Stowarzyszenie Oratorium mogło wspomóc najuboższych wychowanków Świetlicy oferując im atrakcyjne spędzenie wypoczynku letniego i zimowego, jak również wyjazdy turystyczne w ciągu roku, tj. Pieczenie ziemniaka w Lutomiersku, Majówka w Grotnikach i inne.
Oratorium stara się znaleźć atrakcyjne środki, które przyciągałyby dzieci i młodzież do Świetlicy, jak i innych grup zainteresowań, by wychowankowie zaakceptowali je i dzięki temu odnaleźć swoje miejsce w naszej placówce. Do kalendarium na stałe wpisane są imprezy okolicznościowe, tj.: wyjazdy turystyczne, przegląd piosenki "Cecylia Song", Andrzejki, "Pieczenie ziemniaka", Mikołajki, spotkania poobozowe, "Wspólne kolędowanie", Gwiazdka połączona z wieczerzą wigilijną, Zabawa karnawałowa, Spotkanie wielkanocne - są to punkty, które pozwalają wychowankom poznawanie kultury i tradycji, jak też wpływają na wspólnotę i rodzinną atmosferę, jaka panuje w palcówce. To także współorganizowanie imprezy "Festyn na Zdrowiu - Rodzina się bawi" wraz z Kurią Archidiecezji Łódzkiej i UMŁ podczas Łódzkich Dni Rodziny, a także "Festyn parafialny" dla rodzin.
Dla wychowanków jest to drugi dom, gdzie w atmosferze ciepła, miłości, szacunku, zrozumienia, bezpieczeństwa, akceptacji, pomocy i wsparcia realizuje się ich rozwój intelektualno-moralno-społeczny. Jednak największym osiągnięciem naszej placówki i owocem, który przyprawia o wielką radość, jest fakt, że średnio 60% naszych wychowanków, wyrasta na młodych ludzi, którzy pragną później sami pomagać swoim młodszym kolegom i koleżankom. Dzięki temu, iż sami uzyskali kiedyś wsparcie i pomoc w trudnych dla nich chwilach; teraz sami pragną nieść taką pomoc innym - mając świadomość tego, jak wiele można zdziałać poprzez bycie z kimś, kto cierpi i służenie dla dobra innych.

Prowadzone działania
Oratorium prowadzi działalność opiekuńczo-wychowawczą w ciągu całego roku dla dzieci i młodzieży. Prowadzimy świetlicę środowiskową, grupę teatralną "Tęcza", zespół muzyczny i scholę dziecięcą, grupę misyjną, ERM oraz grupy formacyjne dla młodzieży. Organizujemy liczne okolicznościowe imprezy dla dzieci i młodzieży tj. wyjazdy turystyczne, Przegląd Piosenki Cecylia Song, Andrzejki, Mikołajki, Spotkanie poobozowe, Gwiazdkę, Zabawę karnawałową, Festyn na Zdrowiu dla rodzin. Ferie w mieście i Lato w mieście dla 120 osób, kolonie wypoczynkowe i obozy młodzieżowe dla ok. 420 osób. Imprezy mają charakter cykliczny.
Osoby realizujące program są wykwalifikowane do prowadzenia programu; są one po studiach bądź w trakcie studiów z zakresu pedagogiki, 10 osób. Mają ukończone kursy Szkoły Animatora Oratorium - 30 osób, kursy KLANZY z pedagogiki zabawy i prowadzenia grupy, spotkań z grupą i w grupie, stare i nowe gry podwórkowe, jak Dawid tańczyć chcę; animacji muzycznej, kinezjologii edukacyjnej; kursy wychowawcy kolonijnego, kierownika kolonii, kierownika wycieczek i rajdów, instruktora gier zespołowych. Certyfikaty z warsztatów ADHD.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
działalność wychowawcza i formacyjna dzieci i młodzieży
Odbiorcy działań

Zarząd

Michał Chorąży, kierownik oratorium
Anna Felicka-Dzionek, członek
Katarzyna Stelmaszczyk, skarbnik
Dariusz Krajewski, członek
Radosław Kowalczyk, sekretarz
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej