Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Centrum Służby Rodzinie
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
42 682 20 22
Telefon
42 682 14 60
Telefon
42 682 20 22
Adres rejestrowy
Ulica
Broniewskiego 1A
Kod pocztowy
93-162
Miejscowość
Łódź
Województwo
łódzkie
Powiat
Łódź
Gmina
Łódź
Dane rejestrowe
Forma prawna
Organizacja powstała na mocy umowy państwo - kościół
REGON
47207554100000
Rok powstania
1999
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja
Misją Centrum - zgodnie ze społeczną nauką Kościoła, jest podejmowanie różnorodnych działań zmierzających do pomocy osobom i rodzinom w tworzeniu godnych warunków życia i rozwoju, promocja rodziny oraz w sytuacjach kryzysowych udzielanie wsparcia rodzinom i osobom, które nie mogą samodzielnie przezwyciężać swych trudności życiowych". Centrum prowadzi działalność przede wszystkim w sferze pomocy społecznej, edukacji, oświaty, nauki i wychowania oraz promocji zdrowia. Centrum świadczy usługi nieodpłatnie.

Prowadzone działania
Centrum prowadzi:

  1. Poradnictwo Specjalistyczne - rodzinne, psychologiczne, prawne,terapia rodzin, profilaktyka w postaci programu "Szkoła dla Rodziców" oraz programu edukacyjnego dla liderów i wychowawców "Jestem!"
  2. Archidiecezjalny Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy - zapewnia dzieciom umieszczenie w rodzinach adopcyjnych i zastępczych oraz pracuje z rodzinami naturalnymi dzieci zagrożonych umieszczeniem w placówce.
  3. Szkoła Rodzicielstwa im. Profesora Włodzimierza Fijałkowskiego oferuje wszechstronne przygotowanie rodziców do porodu, naturalnego karmienia i pełnienia ról rodzicielskich.
  4. Ośrodek Edukacji Społecznej - realizuje projekty edukacyjne i społeczne, między innymi konferencje i szkolenia, a także prowadzi działania na rzecz wzmocnienia III Sektora w Polsce.
  5. "Grupa samarytańska" - gromadzi kilkudziesięciu wolontariuszy skupionych wokół Centrum. Pracują oni bezinteresownie w Poradnictwie Specjalistycznym, Pokoju Pierwszego Kontaktu, pomagają w pracy administracyjnej oraz przy realizowaniu różnych projektów. Rocznie świadczą w Centrum około 20 tys. godzin pracy wolontarystycznej.
  6. Ośrodek Promocji Rodziny realizuje bieżącą współpracę Centrum z parafiami, w tym w zakresie rozwoju poradnictwa rodzinnego i metod rozpoznawania płodności.
  7. Punkt Pomocy Rzeczowej - dla osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej przygotowywane są paczki żywnościowe, a w okresie jesiennym i zimowym świadczona jest pomoc dla osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością. Rocznie z takiej pomocy korzysta kilka tysięcy osób.
  8. Fundusz Ochrony Macierzyństwa im. Stanisławy Leszczyńskiej otacza opieką najuboższe matki w ciąży i z małymi dziećmi - do pół roku po narodzinach dziecka. Pomoc udzielana jest w postaci wyprawek, odzieży oraz paczek ze środkami czystości i artykułami żywnościowymi.
  9. Jadłodajnia - w dni powszednie dla osób kierowanych przez pomoc społeczną wydawany jest obiad (na dni wolne od pracy suchy prowiant). Z Jadłodajni korzysta codziennie około 250 osób, rocznie wydawanych jest około 100 tys. posiłków. Jadłodajnia prowadzona jest we współpracy z Miastem Łódź - MOPS.
  10. Dom Samotnej Matki im. Stanisławy Leszczyńskiej (obecna siedziba: Łódź, ul. Nowe Sady 17) zapewnia całodobowy pobyt bezdomnym matkom w ciąży i kobietom z małymi dziećmi. Stwarza warunki umożliwiające powrót do rodziny i społeczności, zapewnia pomoc w uzyskaniu samodzielnego mieszkania oraz pomaga w rozwiązywaniu ich problemów. Dom przyjął dotychczas 800 matek i tyleż samo dzieci. Dom prowadzony jest we współpracy z Miastem Łódź - MOPS.

Obszary działań i ich odbiorcy

Odbiorcy działań
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej