Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Fundacja "Sokólski Fundusz Lokalny"
Logo 1,5%
Tej organizacji możesz przekazać 1,5% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
85 711 57 00
Adres rejestrowy
Możliwość wizyt osobistych
Tak
Ulica
Plac Kościuszki 9
Kod pocztowy
16-100
Miejscowość
Sokółka
Województwo
podlaskie
Powiat
sokólski
Gmina
Sokółka
Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami
Nie
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
I piętro - bez windy, bez podjazdów.
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000026308
REGON
05067999000000
NIP
5451579559
Rok powstania
2000
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2004
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem Fundacji jest rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi społecznemu, gospodarczemu oraz poprawie jakości życia społeczności regionu sokólskiego poprzez prowadzenie i finansowanie działań w zakresie:

 • Pomocy społecznej w tym utworzenie domu pomocy społecznej, ochrony zdrowia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
 • Oświaty i wychowania, kultury, sportu i turystyki.
 • Ochrony środowiska.
 • Programów w zakresie przeciwdziałania bezrobociu.
 • Pomocy rodzinom wielodzietnym oraz słabo sytuowanym finansowo w kształceniu dzieci i młodzieży.
 • Poprawy infrastruktury cywilizacyjnej regionu.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • Współpracę z organizacjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie wymiany doświadczeń i realizacji wspólnych programów dobroczynnych.
 • Prowadzenie i finansowanie programów przeciwdziałania patologiom społecznym (alkoholizm, narkomania i przestępczość).
 • Prowadzenie i wspieranie finansowe programów pomocy osobom bezdomnym, rodzinom wielodzietnym, osobom samotnie wychowującym dzieci, dzieciom ze środowisk zagrożonych, osobom bezdomnym.
 • Prowadzenie i wspieranie finansowe programów rehabilitacji zdrowotnej, społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych.
 • Finansowanie zabiegów leczniczych osób w stanie zagrożenia życia nie posiadających środków finansowych.
 • Prowadzenie i wspieranie finansowe imprez, programów i wydarzeń z zakresu kultury, sztuki, tradycji i kultury regiony, służących lokalnej społeczności.
 • Pomoc finansową dla organizacji i instytucji zajmujących się sportem i turystyką.
 • Prowadzenie i finansowanie imprez sportowych i turystycznych organizowanych dla społeczności regionu.
 • Prowadzenie i wspieranie finansowe projektów rozbudowy infrastruktury kulturalnej, sportowej i turystycznej w regionie.
 • Prowadzenie i finansowanie działań służących ochronie przyrody, środowiska i krajobrazu regionu.
 • Prowadzenie programu stypendialnego i finansowanie stypendiów dla dzieci i młodzieży.
 • Prowadzenie i wspieranie finansowe programów naukowych i badawczych służących rozwojowi społecznemu, gospodarczemu i cywilizacyjnemu regionu.
 • Finansowanie nowatorskich programów edukacyjnych i nowych form kształcenia w regionie.
 • Finansowanie kształcenia nauczycieli i osób zajmujących się edukacją, oświatą i wychowaniem w regionie.
 • Prowadzenie i finansowanie szkoleń dla osób bezrobotnych i niepełnosprawnych.
 • Wspieranie finansowe inicjatyw społecznych i projektów w zakresie budowy dróg i sieci telekomunikacyjnych, zaopatrzenia w wodę, budownictwa mieszkaniowego dla samorządu terytorialnego, bezpieczeństwa publicznego, poprawę estetyki otoczenia w regionie.
 • Prowadzenie, wspieranie i pomoc w rozwoju świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży zagrożonych alkoholizmem i narkomanią.
 • Inicjowanie współpracy pomiędzy organizacjami, środowiskami i osobami fizycznymi na rzecz realizacji celów zgodnych z celami fundacji.

Prowadzone działania:

 • Program Stypendialny dla Uczniów Niepełnosprawnych na rok szkolny 2004/2005
 • Fundusz Pomocy Ofiarom Uzależnień na rok szkolny 2004/2005
 • Program Stypendialny "PRYMUS" na rok szkolny 2004/2005
 • Program grantowy "Działaj Lokalnie IV"
 • Program "Pracownia Umiejętności"

Reklama

Treści związane z organizacją na ngo.pl

Publicystyka
29.03.2016
O trudnych początkach, roli lidera, oczekiwaniach przerastających możliwości, opowiada Maria Talarczyk, prezes zarządu Fundacji Sokólski Fundusz Lokalny, jedna z ikon polskich funduszy lokalnych.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
animacja społeczno-kulturalna
edukacja kulturalna
profilaktyka uzależnień
prawa dziecka
zakładanie fundacji, stowarzyszenia
wsparcie finansowe organizacji, w tym pożyczki
pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków
doradztwo zawodowe
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa

Zarząd

Maria Talarczyk, Prezes Zarządu Fundacji
Barbara Chmielecka, Wiceprezes Zarządu Fundacji
Alina Struczewska, Sekretarz Zarządu Fundacji
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej