Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym "Edukator"

Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym "Edukator"
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
86 215 04 63
Telefon
86 215 04 63
Adres rejestrowy
Ulica
Wojska Polskiego 29a
Kod pocztowy
18-400
Miejscowość
Łomża
Województwo
podlaskie
Powiat
Łomża
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
Biuro mieści się na pierwszym piętrze.
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000048046
REGON
45069659100000
NIP
718-17-29-859
Rok powstania
1999
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2004
Ludzie
Liczba członków
1032
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Naszym celem jest działalność na rzecz grup wyodrębnionych ze względu na szczególne potrzeby edukacyjne, szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w tym pomoc i opieka prawna, medyczno - rehabilitacyjna.

Szczególną troską otaczamy n/w grupy:

 • ofiary wypadków komunikacyjnych a w szczególności dzieci
 • ofiary wypadków losowych
 • osoby niepełnosprawne
 • osoby nieaktywne zawodowo , zagrożone wykluczeniem społecznym i marginalizacją
 • ofiary przemocy ze strony przestępstw kryminalnych,

Realizujemy działania:

 • edukacyjne na rożnych szczeblach kształcenia
 • na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży ze środowisk marginalizowanych ze szczególnym uwzględnieniem środowisk wiejskich
 • organizowanie różnych form wypoczynku dzieci i młodzieży
 • na rzecz dzieci i młodzieży ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi
 • na rzecz osób niepełnosprawnych w celu zwiększenia ich aktywności, wyrównywania szans oraz integracji społecznej i zawodowej
 • na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
 • wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 • na rzecz upowszechniania praw człowieka i swobód obywatelskich
 • na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
 • na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 w zakresie określonymi w art. 4 ust. 1, pkt. 1-32 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 • na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

Sposoby działania:

 • ratowanie małych szkół wiejskich, likwidowanych ze względów ekonomicznych
 • realizacja obowiązków organu prowadzącego w odniesieniu do uratowanych szkół wiejskich /publicznych i niepublicznych/ na Podlasiu, Mazowszu, Warmii i Mazurach, Lubelszczyźnie oraz w woj. opolskim
 • organizacja i prowadzenie innych form wychowania przedszkolnego na terenach wiejskich
 • prowadzenie dwóch niepublicznych, integracyjnych przedszkoli w Łomży, utworzonych w miejsce placówek zlikwidowanych przez miasto w 2003 roku ze względów ekonomicznych /status przedszkoli integracyjnych placówki posiadają od 2005 roku/
 • prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w wieku przedszkolnym, oraz Ośrodka Rewalidacyjno Wychowawczego
 • prowadzenie ośrodka wsparcia dla rodzin wychowujących dzieci niepełnosprawne
 • realizacja projektów międzynarodowych z zakresu budowania społeczeństwa obywatelskiego
 • promowanie alternatywnych form edukacji przedszkolnej w kraju i za granicą
 • bezpłatne poradnictwo prawne i psychologiczne dla osób pokrzywdzonych przestępstwami.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
działalność na rzecz integracji europejskiej

Zarząd

Elżbieta Wdziekońska, skarbnik
Stanisława Barbara Kuczałek, prezes
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej