Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym "Agape"

Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym "Agape"
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
81 534 38 87
Telefon
81 534 38 87
Adres rejestrowy
Ulica
Bernardyńska 5
Kod pocztowy
20-109
Miejscowość
Lublin
Województwo
lubelskie
Powiat
Lublin
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
Biuro oraz pomieszczenia należące do Stowarzyszenia znajdują się na piętrze, nie posiadamy windy.
Dane rejestrowe
Forma prawna
Organizacja powstała na mocy umowy państwo - kościół
KRS
0000202462
REGON
43099585000000
NIP
946-21-57-344
Rok powstania
1998
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2004
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem Stowarzyszenia:

 • prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej oraz przeciwdziałanie wykluczeniom społecznym
 • wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego
 • prowadzenie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 • ochrona i promocja zdrowia
 • nauka, edukacja i wychowanie
 • przeciwdziałanie i zapobieganie narkomani, uzależnieniom lekowym i alkoholowym oraz pomoc osobom uzależnionym od narkotyków, środków odurzających, alkoholu, hazardu i innych
 • propagowanie zasad zrównoważonego rozwoju.

Prowadzone działania:

 1. Program punktów konsultacyjno-informacyjnych, w ramach których świadczona jest pomoc terapeutyczno - psychologiczna, prawna i duszpasterska. Punkty działają w Lublinie, Kraśniku, Lubartowie, Puławach, Chełmie, Opolu Lubelskim, Dęblinie.
 2. Prowadzenie specjalistycznej placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego "Agape Club" w Lublinie oraz Świetlicy w Kazimierzu Dolnym oraz działalności profilaktycznej w formie obozów profilaktyczno-wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży ze środowisk defaworyzowanych miasta Lublina i innych.
 3. Prowadzenie Ośrodka dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem.
 4. Prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego.
 5. Działalność szkoleniowa oraz organizacja konferencji naukowych w ramach realizacji celów statutowych.
 6. Zajęcia informacyjno-edukacyjne w zakresie profilaktyki I-rzędowej w placówkach oświatowych na terenie Archidiecezji Lubelskiej. Odbiorcami jest przede wszystkim młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna, rodzice i grono pedagogiczne.
 7. Program grup psychoedukacyjnych dla rodziców dzieci zażywających substancji psychoaktywnych, dla ofiar przemocy, dla współuzależnionych. Program jest realizowany na terenie Archidiecezji Lubelskiej.

Reklama

Treści związane z organizacją na ngo.pl

Publicystyka
15.03.2012
W dniach 16 stycznia - 15 marca 2012 roku wolontariusze Katolickiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom Potrzebującym „Agape” realizowali projekt "Nie daj się wplątać w sieć - surfuj bezpiecznie". Wolontariusze przekazali mieszkańcom Lublina wskazówki przydatne w bezpiecznym korzystaniu z Internetu. Projekt współfinansowany jest ze środków The Velux Foundations w ramach programu mikrograntów „Bezpieczne dzieciństwo” Fundacji Dzieci Niczyje.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
promocja zdrowia, edukacja zdrowotna
profilaktyka uzależnień
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
prawa dziecka
zakładanie fundacji, stowarzyszenia
porady prawne, pomoc prawna
aktywizacja lokalna
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji

Zarząd

Anna Łoś, członek zarządu
Urszula Paździor, skarbnik
Beata Nowak, wiceprezes
Marek Szałdra, prezes
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej