Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Stowarzyszenie "Bezpieczne Miasto"

Stowarzyszenie "Bezpieczne Miasto"
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
48 362 08 84
Telefon
48 362 06 95
Adres rejestrowy
Ulica
Stanisława Moniuszki 9 lok. 16
Kod pocztowy
26-600
Miejscowość
Radom
Województwo
MAZOWIECKIE
Powiat
Radom
Dane rejestrowe
Forma prawna
KRS
0000161029
REGON
67197950100000
NIP
948-21-58-559
Rok powstania
1999
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2004
Ludzie
Liczba członków
90
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Cele statutowe:
Wyznaczanie kierunków działania na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa w mieście.
Propagowanie idei „Bezpieczne Miasto” wśród mieszkańców Radomia.
Tworzenie programów przeciwdziałania patologiom na terenie miasta Radomia.
Realizacja prac zespołów problemowych realizujących swoje cele poprzez poszczególne podprogramy.
Utworzenie „ Funduszu dyspozycyjnego” do realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia.
Zaktywizowanie społeczeństwa na rzecz ruchu samopomocowego w zakresie poprawy bezpieczeństwa w mieście.
Rozwijanie kontaktów i współpracy w zakresie działań samopomocowych z organizacjami innych państw.
Współdziałania z administracją samorządową kościołami, stowarzyszeniami, z pracodawcami oraz ośrodkami masowego przekazu, w zakresie realizacji zadań statutowych.
Organizowanie regionalnych, krajowych i międzynarodowych narad, szkoleń konferencji, seminariów w celu wymiany doświadczeń oraz kształcenie działaczy wolontariuszy po uzyskaniu odpowiednich zezwoleń.

Stowarzyszenie „Bezpieczne Miasto” zadania w/w Programu oraz swoje cele statutowe realizuje w oparciu o pięć podstawowych podprogramów:

  1. „Bezpieczna Ulica”
  2. „Moje Osiedle”
  3. „ Szczęśliwa Rodzina”
  4. „Przyjazna Szkoła”
  5. „Bezpieczny i Racjonalny Ruch Drogowy”
  6. "Bezpieczny Senior"

Pełny opis działalności:
http://www.radom.pl/page/218,stowarzyszenie-bezpieczne-miasto.html

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
profilaktyka uzależnień
porządek, bezpieczeństwo publiczne
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
prawa dziecka
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej