Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Polski Klub Ekologiczny Koło w Krynicy-Zdroju

Polski Klub Ekologiczny Koło w Krynicy-Zdroju
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
18 471 56 83
Telefon
18 471 21 16
Telefon
604 523 815
Adres rejestrowy
Ulica
Jaworowa 13
Kod pocztowy
33-380
Miejscowość
Krynica-Zdrój
Województwo
małopolskie
Powiat
nowosądecki
Gmina
Krynica-Zdrój
Dane rejestrowe
Forma prawna
Jednostka terenowa stowarzyszenia posiadająca osobowość prawną
KRS
0000039278
REGON
49202494700000
NIP
734-27-85-858
Rok powstania
1990
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
35
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Polski Klub Ekologiczny jest stowarzyszeniem zrzeszającym ludzi dobrej woli, osoby fizyczne i prawne zainteresowane ochroną i kształtowaniem środowiska przyrodniczego i kulturowego człowieka, zgodnie z zasadami ekorozwoju. Celem działania klubu jest systematyczna poprawa stanu środowiska przyrodniczego oraz kształtowania poprzez powszechną edukację ekologiczną świadomości, że jakość życia zależy od zachowania równowagi między rozwojem cywilizacji technicznej, a wartościami humanistycznymi.

Koło PKE w Krynicy jest jednostką terenową, działającą na terenie południowych powiatów Województwa Małopolskiego. Koło pracuje na rzecz ochrony i poprawy środowiska na tym obszarze, prowadzi działalność informacyjną i propagandową, dydaktyczno - oświatową i badawczą.

Ważniejsze projekty:

  • Program edukacyjny „Uspołecznienie Programu Natura 2000”, w którym uczestniczyli mieszkańcy Powiatu Nowosądeckiego. W ramach tego programu prowadzone były warsztaty obejmujące tematycznie wszystkie taksony objęte ochroną.
  • Koordynacja programu „PHARE PL/IB/2001/EN/02 - Wdrożenie sieci NATURA 2000 na terenie Polski”, w ramach którego opracowano „Program Ochrony dla Ostoi Popradzkiej” zawierający między innymi wykaz zadań ochronnych oraz strategię komunikacji dla obszaru.
  • Progam realizowany z ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego „Eko-sanitacja obszarów wiejskich w zabudowie rozproszonej w dorzeczu Górnej Wisły”
  • Cykl warsztatów dla młodzieży szkół średnich „Akademia w plenerze” w 4 grupach tematycznych: siedliska przyrodnicze - leśne i łąkowe, płazy, ryby, nietoperze, owady.
    Całość warsztatów poprzedzona będzie wstępną prelekcją na temat założeń Programu Sieci
  • Obozy młodzieży przyjezdnej „Wędrująca Szkoła”. Wakacyjne sesje terenowe dla młodzieży z terenu Małopolski, goszczącej na obozie w Schronisku Młodzieżowym im. Bł. Jerzego Frassatiego w Krynicy - Słotwinach.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
Odbiorcy działań
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej