Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Stowarzyszenie na rzecz Pomocy Rodzinie "Nadzieja"

Stowarzyszenie na rzecz Pomocy Rodzinie "Nadzieja"
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
13 447 15 78
Telefon
13 447 15 78
Adres rejestrowy
Ulica
Kazimierza Wielkiego 31
Kod pocztowy
38-340
Miejscowość
Biecz
Województwo
małopolskie
Powiat
gorlicki
Gmina
Biecz
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000029015
REGON
49197296100000
NIP
738-18-23-770
Rok powstania
1999
Organizacja pożytku publicznego
Tak
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem Stowarzyszenia jest rozwijanie, popularyzowanie i prowadzenie praktycznej działalności z dbałością o to, by działania te służyły ludziom pomocą w życiu i w zachowaniu zdrowia. Stowarzyszenie prowadzi szeroko pojętą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, psychicznie chorych, realizując zadania w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, działalności profilaktycznej, opiekuńczo - wychowawczej, terapeutycznej. Najważniejszymi osiągnięciami Stowarzyszenia jest prowadzenie od początku działalności organizacji Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej "Gniazdo" dla dzieci i młodzieży w wieku 6-16 lat na terenie Gmin: Biecz, Lipinki i Grybów. Łącznie opieką objętych jest ok. 200 dzieci.

Od października 2003 r. Stowarzyszenie prowadzi Dzienny Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Gorlicach, a od grudnia 2004 r. również Filię Dziennego Ośrodka Wsparcia w Bobowej. Łącznie z terapii w obu placówkach DOW korzysta 65 osób, którzy objęci są programem wspierająco-aktywizującym służącym wyposażeniu chorego z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością intelektualną w umiejętności fizyczne, intelektualne i emocjonalne potrzebne do życia, uczenia się i pracy w społeczności.

Kolejnym działaniem realizowanym przez Stowarzyszenie jest prowadzenie od grudnia 2006 r. Warsztatu Terapii Zajęciowej w Bieczu dla 25 podopiecznych niepełnosprawnych intelektualnie. Placówka stwarza osobom niepełnosprawnym, niezdolnym do podjęcia pracy, możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.

W listopadzie 2011 r. przy Stowarzyszeniu został utworzony Klub Integracji Społecznej dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, jako efekt realizowanego w latach 2010-2011 projektu "Możemy więcej II". Program reintegracji społecznej i zawodowej w powiatach: dąbrowskim, gorlickim i tarnowskim.

Od kwietnia 2013 r. Stowarzyszenie poszerzyło swoje działania o prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób Starszych w Integracji z Młodzieżą - Klub Samopomocy "Dialog" początkowo w czterech, a od lutego 2014 r. w sześciu miejscowościach na terenie Gminy Biecz oraz Ośrodka Wsparcia dla Osób Starszych w Integracji z Młodzieżą - Klub Samopomocy "Radosny Uśmiech" w dwóch miejscowościach w Gminie Lipinki (od maja 2013 r.). Celem ośrodków jest prowadzenie działań o charakterze samopomocowym w oparciu o międzypokoleniowy dialog w obszarze wymiany wiedzy, umiejętności i wartości, a także łamanie stereotypów na temat osób starszych - narzekających, biednych, schorowanych oraz młodych - aroganckich, niewychowanych, niedouczonych. Na zajęcia integracji międzypokoleniowej uczęszcza łącznie w Gminie Biecz i Gminie Lipinki 160 osób (80 starszych i 80 dzieci/młodzieży).

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej