Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Stowarzyszenie na rzecz Pomocy Rodzinie "Nadzieja"

Stowarzyszenie na rzecz Pomocy Rodzinie "Nadzieja"
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
13 447 15 78
Telefon
13 447 15 78
Adres rejestrowy
Ulica
Kazimierza Wielkiego 31
Kod pocztowy
38-340
Miejscowość
Biecz
Województwo
małopolskie
Powiat
gorlicki
Gmina
Biecz
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000029015
REGON
49197296100000
NIP
738-18-23-770
Rok powstania
1999
Organizacja pożytku publicznego
Tak
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem Stowarzyszenia jest rozwijanie, popularyzowanie i prowadzenie praktycznej działalności z dbałością o to, by działania te służyły ludziom pomocą w życiu i w zachowaniu zdrowia. Stowarzyszenie prowadzi szeroko pojętą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, psychicznie chorych, realizując zadania w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, działalności profilaktycznej, opiekuńczo - wychowawczej, terapeutycznej. Najważniejszymi osiągnięciami Stowarzyszenia jest prowadzenie od początku działalności organizacji Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej "Gniazdo" dla dzieci i młodzieży w wieku 6-16 lat na terenie Gmin: Biecz, Lipinki i Grybów. Łącznie opieką objętych jest ok. 200 dzieci.

Od października 2003 r. Stowarzyszenie prowadzi Dzienny Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Gorlicach, a od grudnia 2004 r. również Filię Dziennego Ośrodka Wsparcia w Bobowej. Łącznie z terapii w obu placówkach DOW korzysta 65 osób, którzy objęci są programem wspierająco-aktywizującym służącym wyposażeniu chorego z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością intelektualną w umiejętności fizyczne, intelektualne i emocjonalne potrzebne do życia, uczenia się i pracy w społeczności.

Kolejnym działaniem realizowanym przez Stowarzyszenie jest prowadzenie od grudnia 2006 r. Warsztatu Terapii Zajęciowej w Bieczu dla 25 podopiecznych niepełnosprawnych intelektualnie. Placówka stwarza osobom niepełnosprawnym, niezdolnym do podjęcia pracy, możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.

W listopadzie 2011 r. przy Stowarzyszeniu został utworzony Klub Integracji Społecznej dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, jako efekt realizowanego w latach 2010-2011 projektu "Możemy więcej II". Program reintegracji społecznej i zawodowej w powiatach: dąbrowskim, gorlickim i tarnowskim.

Od kwietnia 2013 r. Stowarzyszenie poszerzyło swoje działania o prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób Starszych w Integracji z Młodzieżą - Klub Samopomocy "Dialog" początkowo w czterech, a od lutego 2014 r. w sześciu miejscowościach na terenie Gminy Biecz oraz Ośrodka Wsparcia dla Osób Starszych w Integracji z Młodzieżą - Klub Samopomocy "Radosny Uśmiech" w dwóch miejscowościach w Gminie Lipinki (od maja 2013 r.). Celem ośrodków jest prowadzenie działań o charakterze samopomocowym w oparciu o międzypokoleniowy dialog w obszarze wymiany wiedzy, umiejętności i wartości, a także łamanie stereotypów na temat osób starszych - narzekających, biednych, schorowanych oraz młodych - aroganckich, niewychowanych, niedouczonych. Na zajęcia integracji międzypokoleniowej uczęszcza łącznie w Gminie Biecz i Gminie Lipinki 160 osób (80 starszych i 80 dzieci/młodzieży).

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej