Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Stowarzyszenie Polskich Energetyków Oddział w Radomiu

Stowarzyszenie Polskich Energetyków Oddział w Radomiu
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
48 381 51 82
Telefon
48 381 52 31
Telefon
48 381 52 73
Adres rejestrowy
Ulica
Stefana Żeromskiego 84A
Kod pocztowy
26-610
Miejscowość
Radom
Województwo
mazowieckie
Powiat
Radom
Dane rejestrowe
Forma prawna
Jednostka terenowa stowarzyszenia posiadająca osobowość prawną
KRS
0000042776
REGON
67017747800000
NIP
796-21-98-150
Rok powstania
2001
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Doradztwo i ekspertyzy

Stowarzyszenie Polskich Energetyków Oddział w Radomiu poleca usługi w zakresie:

 • doradztwa, rzeczoznawstwa i informacji naukowo-technicznej,
 • organizowania sympozjów i spotkań specjalistycznych,
 • opracowania systemów energetycznych i koncepcji doboru urządzeń racjonalizujących gospodarkę energetyczną zakładów,
 • ekspertyz w zakresie gospodarki energetycznej,opracowania analiz techniczno- ekonomicznych,
 • sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków,
 • opracowania audytów budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej, lokalnych sieci ciepłowniczych i lokalnych źródeł ciepła,
 • wykonywania pomiarów i opracowywania bilansów energetycznych,
 • opracowywania programów pracy i instrukcji obsługi,
 • wykonywania opracowań związanych z termowizją rurociągów cieplnych i obiektów energetycznych, umowa o współpracę z Instytutem Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Radomiu.
  Ekspertyzy energetyczne oraz świadectwa charakterystyki energetycznej budynków opracowane przez naszych ekspertów są bardzo cenione na rynku.

Szkolenia i egzaminy

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. Z 2003r. NR 153, poz. 1504 (tekst jednolity)) nakłada na wszystkie osoby zajmujące się eksploatacją sieci oraz urządzeń i instalacji energetycznych obowiązek posiadania świadectw kwalifikacyjnych wydanych przez komisję kwalifikacyjne.
Komisje kwalifikacyjne powołuje Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.
Stowarzyszenie Polskich Energetyków Oddział w Radomiu posiada 3 komisje kwalifikacyjne powołane przez Prezesa URE z pełnym zakresem uprawnień do egzaminowania w Grupie 1, Grupie 2 i Grupie 3. Komisje te działają na terenie: Radomia, druga na terenie Kielc i Tarnobrzega, trzecia zaś na terenie Lublina i Białej Podlaskiej.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Odbiorcy działań
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej