Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Zachodniopomorska Sieć Organizacji Wspierających KOMPAS

Zachodniopomorska Sieć Organizacji Wspierających KOMPAS
Kontakt
Telefon
94 340 35 23
Telefon
94 340 35 23
Adres rejestrowy
Ulica
Dworcowa 2
Kod pocztowy
75-201
Miejscowość
Koszalin
Województwo
zachodniopomorskie
Powiat
Koszalin
Dane rejestrowe
Forma prawna
Nieformalna grupa lub inicjatywa
Rok powstania
2012
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Zachodniopomorska Sieć Organizacji Wspierających KOMPAS powstała w ramach projektu "Zachodniopomorskie w Sieci - współpraca NGOs szansą na rozwój regionu". Projekt realizowany jest w partnerstwie przez Koszalińskie Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych i Województwo Zachodniopomorskie.

Misją Sieci KOMPAS jest tworzenie silnego sektora pozarządowego w województwie zachodniopomorskim, będącego przejawem
aktywnego społeczeństwa obywatelskiego, jako ważnego uczestnika życia publicznego.

Cel główny Sieci:
tworzenie warunków do rozwoju sektora pozarządowego oraz wzmacnianie potencjału organizacji III sektora w woj. zachpom.

Cele szczególowe Sieci:

 • wzmacnianie potencjału merytorycznego organizacji członkowskich;
 • wzmacnianie potencjału podmiotów III sektora i aktywności społecznej na poziomie lokalnym, powiatowym i wojewódzkim;
 • integracja III sektora w województwie;
 • wzmacnianie znaczenia III sektora w życiu publicznym;
 • wzmacnianie partnerstwa administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi.

Obszary działalności:

 • szkolenia
 • integracja / aktywizacja NGOs
 • współpraca NGOs - JST
 • doradztwo
 • informacja
 • promocja Sieci
 • rzecznictwo członków Sieci.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
zrzeszanie organizacji pozarządowych (np. lokalnych, regionalnych, branżowych)
Odbiorcy działań
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej