Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Polskie Stowarzyszenie Przetwórców Tworzyw Sztucznych

Polskie Stowarzyszenie Przetwórców Tworzyw Sztucznych
Zakończyła działalność
Kontakt
Adres rejestrowy
Kod pocztowy
00-349
Miejscowość
Warszawa-Śródmieście
Województwo
mazowieckie
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Śródmieście
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000002814
REGON
75025176700000
NIP
631-10-63-307
Rok powstania
1992
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Prowadzone działania
Celem Stowarzyszenia jest:
1) tworzenie warunków sprzyjających postępowi technicznemu i ekonomicznemu, szczególnie w zakresie przetwórstwa tworzyw sztucznych,
2) wyrażanie i reprezentowanie podstawowych interesów przemysłowych i handlowych branży wobec organów władzy publicznej, organizacji i instytucji państwowych, społecznych i gospodarczych oraz innych podmiotów o zasięgu regionalnym, krajowym i międzynarodowym.

Osiąganie zakładanych celów będzie realizowane przez:
1) upowszechnianie informacji z zakresu stosowania i wdrażania nowych środków i metod przetwarzania tworzyw sztucznych,
2) informowanie o zagadnieniach ekonomicznych istotnych dla branży,
3) doskonalenie zawodowe, w tym organizowanie krajowych i zagranicznych szkoleń i stażów zawodowych,
4) organizowanie konferencji i debat naukowych związanych z promocją branży tworzyw sztucznych,
5) inicjowanie i wspieranie działań mających na celu ochronę prawnych lub gospodarczych interesów członków Stowarzyszenia wobec władzy publicznej, organizacji i instytucji państwowych, społecznych lub gospodarczych oraz innych podmiotów,
6) obronę interesów małych i średnich przedsiębiorstw przed praktykami monopolistycznymi oraz nieuczciwą konkurencją,
7) wspieranie oraz inicjowanie rozwiązań legislacyjnych dotyczących przetwarzania i zastosowań tworzyw sztucznych oraz współpraca z instytucjami odpowiedzialnymi za tworzenie regulacji prawnych dotyczących branży tworzyw sztucznych w Polsce i Unii Europejskiej wraz z uczestnictwem w procesach legislacyjnych,
8) bieżące informowanie członków oraz inicjowanie wymiany poglądów na temat projektów oraz uchwalonych aktów prawnych prawa polskiego oraz międzynarodowego, w tym prawa Unii Europejskiej, mających wpływ na działalność9) zarówno w zakresie przetwórstwa tworzyw sztucznych, jak i szeroko pojętej działalności gospodarczej,
10) współpracę i udział w krajowych i międzynarodowych organizacjach, których cele lub działalność11) są bliskie zadaniom i działalności Stowarzyszenia, oraz innych stowarzyszeniach i organizacjach o zasięgu krajowym i międzynarodowym, reprezentujących interesy przetwórców tworzyw sztucznych.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Odbiorcy działań
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej