Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Tarnowie

Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Tarnowie
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
14 621 14 43
Adres rejestrowy
Ulica
Piłsudskiego 24
Kod pocztowy
33-100
Miejscowość
Tarnów
Województwo
małopolskie
Powiat
Tarnów
Dane rejestrowe
Forma prawna
Jednostka terenowa stowarzyszenia posiadająca osobowość prawną
KRS
0000039730
REGON
85036712000000
NIP
873-27-91-666
Rok powstania
1989
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
55
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Cele organizacji określa Statut Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo - Wschodnich:

 • Zrzeszanie osób, którym bliskie jest dziedzictwo historyczne i kulturowe oraz dzieje współczesne Lwowa i Kresów Południowo Wschodnich dla podtrzymania stosunków koleżeńskich oraz udzielanie wzajemnej pomocy
  -Upowszechnianie prawdy o dziejach Lwowa i Kresów Południowo - Wschodnich oraz pielęgnowanie dorobku historycznego tych ziem, jako integralnej kultury i tradycji Rzeczypospolitej Polskiej
  -Utrzymywanie bliskich kontaktów z Polakami oraz organizacjami polskimi działającymi we Lwowie i na Kresach.

Realizacja celów poprzez:

 • gromadzenie, utrwalanie i upowszechnianie wiedzy o Lwowie i Kresach Południowo-Wschodnich w wydawnictwach Towarzystwa, w działalności odczytowej itp.
 • organizowanie uroczystości i obchodów rocznicowych upamiętniających wydarzenia związane z historią Polski, Lwowa i Kresów
 • wspieranie inicjatyw zmierzających do ratowania i ochrony pamiątek przeszłości Lwowa i Kresów Południowo - Wschodnich
 • wspieranie działalności popularyzatorskiej i naukowej odnoszącej się do Kresów Południowo - Wschodnich
 • występowanie z wnioskami do władz państwowych i samorządowych w sprawie treści programów nauczania i wychowania w szkołach
 • udzielanie wszechstronnej pomocy pozostałym we Lwowie i na Kresach Polakom i ich organizacjom społecznym,
 • współpracę z instytucjami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami społecznymi, placówkami kulturalno - oświatowymi oraz środkami masowego przekazu zainteresowanymi działalnością Towarzystwa
 • obejmowanie opieką i pomocą dzieci i młodzieży pochodzenia polskiego zamieszkałych na Kresach, przybliżanie im kultury i historii kraju ojczystego, organizowanie dla dzieci z Kresów kolonii letnich i innych form wypoczynku z organizacjami rządowymi i samorządowymi, fundacjami, towarzystwami regionalnymi itp.
 • działanie na rzecz zbliżenia społeczności Polski i Ukrainy, a szczególnie młodzieży polskiej i ukraińskiej na bazie wspólnych tradycji i aspiracji europejskich.

Statut TML i KPW - akt rejestrowy KRS 159574 w Sądzie Rejestrowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu z 21.03.2013 r.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
literatura, czasopisma
ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa
edukacja kulturalna
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
działalność na rzecz integracji europejskiej
promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą
pomoc Polonii i Polakom za granicą
Odbiorcy działań

Zarząd

Stanisława Goin, skarbnik
Ewa Buben, sekretarz
Maria Magdalena Dudek, wiceprezes
Bogusława Romaniewska, wiceprezes
Halina Żmuda, prezes
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej